موتور تک گاز سوز گرین پاور

موتور برق گاز سوز گرین پاور

لیست قیمت موتور تک گاز سوز گرین پاور

نام آیتم سیستم احتراق نوع استارت ابعاد دستگاه (میلی متر) وزن (کیلو گرم) کاتالوگ قیمت
موتور گازسوز CC177F T.C.I دستی / الکتریکی 510x470x470 33.5 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
موتور گازسوز CC168F T.C.I دستی 400x350x350 15 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
موتور گازسوز CC188F T.C.I دستی / الکتریکی 520x470x480 40 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
موتور گازسوز CC154F T.C.I دستی 350x320x340 11.5 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
موتور گازسوز CC182F T.C.I دستی / الکتریکی 520x470x480 40 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
مشخصات فنی