موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

لیست قیمت موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

مدل مدل تعداد سیلندر توان دائم در دور 1500(kw) توان اضطراری در دور 1500 (kw) مشخصات فنی
موتورهاي دیزل 1003G 3 30 33 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1003TG 3 40 44 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1004G 4 42 46.2 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1004TG 4 65.7 72.3 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1006TG1 6 84.3 92.7 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1006TG2 6 92.3 102 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1006TAG 6 121 134 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1106TAG2 6 130 143 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1106TAG3 6 141 155 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهاي دیزل 1106TAG4 6 158 174 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
گازسوز 1004NG 4 30 33 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
گازسوز 1006NG 6 40 44 ویژگی ها و کاتالوگ محصول


از دیگر موتور دیزل های پرفروش میتوان به موتور یانمار تک سیلندر اشاره کرد.


مشخصات فنی