موتور پمپ بنزینی یوکوهاما

موتور پمپ یوکوهاما

برای مشاهده قیمت پمپ آب کشاورزی و انواع آن به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

لیست قیمت موتور پمپ بنزینی یوکوهاما

ردیف مشخصات نام تجاری مدل قیمت
1 موتور پمپ بنزینی 1 اینچ چهار زمانه یوکوهاما YOKOHAMA YK - WP10G تماس بگیرید
2 موتور پمپ بنزینی 2 اینچ یوکوهاما YOKOHAMA YK - WP20G تماس بگیرید
3 موتور پمپ بنزینی 3 اینچ یوکوهاما YOKOHAMA YK - WP30G تماس بگیرید
4 موتور پمپ نفتی - بنزینی 2 اینچ یوکوهاما YOKOHAMA YK - WP20K تماس بگیرید
5 موتور پمپ نفتی - بنزینی 3 اینچ یوکوهاما YOKOHAMA YK - WP20K تماس بگیرید
مشخصات فنی