شناور دناپمپ

شناور دناپمپ

کفکش دناپمپ

شناور دناپمپ

شرکت آبادیزل آماده ارائه و مشاوره خرید شناورهای گروه صنعتی دناپمپ می باشد

لیست قیمت شناور سه فاز دناپمپ

تيپ ارتفاع(M) سايز(Inch) قدرت(HP) آمپر(A) پروانه(Pcs) قيمت(ريال)
DKG 30/6 30 2 3 5/5 2 تماس بگیرید
DKG 45/6 45 2 4 6/5 3 تماس بگیرید
DKG 60/6 60 2 4/5 7/5 4 تماس بگیرید
DKG 75/6 75 2 5/5 8/5 5 تماس بگیرید
DKG 90/6 90 2 6/5 9/5 6 تماس بگیرید
DKG 105/6 105 2 9 12 7 تماس بگیرید
DKG 115/6 115 2 10/5 14/5 8 تماس بگیرید
DKG 135/6 135 2 11/5 16 9 تماس بگیرید
DKG 145/6 145 2 12/5 17/5 10 تماس بگیرید
DKG 160/6 160 2 14 19 11 تماس بگیرید
DKG 180/6 180 2 15 21 12 تماس بگیرید
DKG 40/8 40 3 5 7 2 تماس بگیرید
DKG 60/8 60 3 7 10/5 3 تماس بگیرید
DKG 75/8 75 3 8/5 12/5 4 تماس بگیرید
DKG 90/8 90 3 10/5 15/5 5 تماس بگیرید
DKG 105/8 105 3 12/5 17 6 تماس بگیرید
DKG 120/8 120 3 15 19 7 تماس بگیرید
DKG 135/8 135 3 17 21 8 تماس بگیرید
DKG 40/10 40 4 10/5 15 2 تماس بگیرید
DKG 60/10 60 4 12/5 17/5 3 تماس بگیرید
DKG 80/10 80 4 15 19/5 4 تماس بگیرید
DKG 100/10 100 4 17 21/5 5 تماس بگیرید
مشخصات فنی