شناور مارکیوس

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

شناور مارکیوس

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H مکش اینچ رانش اینج قیمت
PS-02 کلید اتوماتیک معمولی 2 - - - - تماس بگیرید
EC-2 کلید تمام اتوماتیک 1.5 - - 1 1 تماس بگیرید
2SS750DF کفکش استیل فلوتردار 1 30 13.2 - 1.5 تماس بگیرید
2SA1100DF کفکش فلوتردار 1.5 30 15 - 2 تماس بگیرید
SUP250F کفکش پلی اتیلن فلوتردار 0.33 6 8.4 - 1 تماس بگیرید
3SA1500DF کفکش استیل فلوتردار 2 42 14.4 - 2 تماس بگیرید
4SPM3-58 شناور استیل تکفاز 12 طبقه 1 68 4.2 - 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-77 شناور استیل تکفاز 15 طبقه 1.5 90 4.2 - 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-106 شناور استیل تکفاز 22 طبقه 2 125 4.2 - 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-154 شناور استیل تکفاز 29 طبقه 3 185 4.2 - 1.25 تماس بگیرید
4SPM5-33 شناور استیل تکفاز 8 طبقه 1 41 7 - 1.5 تماس بگیرید
4SPM5-47 شناور استیل تکفاز 12 طبقه 1.5 57 7 - 1.5 تماس بگیرید
4SPM-66 شناور استیل تکفاز 17 طبقه 2 78 7 - 1.5 تماس بگیرید
4SPM5-95 شناور استیل تکفاز 21 طبقه 3 114 7 - 1.5 تماس بگیرید
4SPM8-44 شناور استیل تکفاز 10 طبقه 2 52 12 - 2 تماس بگیرید
4SPM8-58 شناور استیل تکفاز 15 طبقه 3 70 12 - 2 تماس بگیرید
TKP20 موتور پمپ نفت و بنزین 2 اینچ 5.5 - - 2 2 تماس بگیرید
TKP30 موتور پمپ نفت و بنزین 3 اینچ 5.5 - - 3 3 تماس بگیرید
TMP20 موتور پمپ بنزینی 2 اینچ 5.5 - - 2 2 تماس بگیرید
TMP30 موتور پمپ بنزینی 3 اینچ 5.5 - - 3 3 تماس بگیرید
TME210 موتور بنزینی تک 6.5 - - - تماس بگیرید
TMG1000 موتور ژنراتور بنزنی 1000 850VA 50HZ بنزینی تماس بگیرید
TMG3000 موتور ژنراتور بنزنی 3000 2500VA 50HZ بنزینی تماس بگیرید
TMG6500 موتور ژنراتور بنزنی استارتی با باطری 6500 5500VA 50HZ بنزینی تماس بگیرید
TMDC6500 موتور ژنراتور دیزلی استارتی با باطری کاوردار سایلنت 6500 5500VA 50HZ دیزلی تماس بگیرید
مشخصات فنی