پمپ صنعتی تکنو

لیست قیمت پمپ صنعتی تکنو

پمپ صنعتی تکنو

مدل پمپ نوع پمپ قدرت اسب ارتفاع متر آبدهی L/min مکش اینچ رانش اینچ قیمت
YOILP 1224BT - 16 پمپ گازوئیلی تکفاز خودمکش 0.5 15 60 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1230 پمپ روغن پرده ای تکفاز 1400 دور 1 10 50 3/4 3.4 تماس بگیرید
YOILP 1232 پمپ روغن پرده ای تکفاز 1400 دور استتلییس استیل 0.75 15 62 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1231 -2 پمپ دنده ای تکفاز 1400 دور 1 120 15 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224BTF 12V پکیج گامل الکتروپمپ گازوئیل 12 ولت به همراه میترانازل شیلنگ 0.25 10 40 1 1 تماس بگیرید
JYB - 40A - 12 پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل 12 ولت به همراه میترانازل شیلنگ 0.25 10 40 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224BTF 24V پکیج کامل الکتروپمپ گازوئیل 24 ولت به همراه میترانازل شیلنگ 0.25 10 40 1 1 تماس بگیرید
JYB - 40A - 24 پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل 24 ولت به همراه میترانازل شیلنگ 0.25 10 40 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224BT - 12 پکیج کامل الکتروپمپ گازوئیل تکفاز به همراه میترانازل شیلنگ 0.5 15 60 1 1 تماس بگیرید
JYB - 60A -230 پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل تکفاز به همراه میترانازل شیلنگ 0.5 15 60 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224C -12V پمپ گازوئیلی DC 12 ولت 0.25 10 40 3/4 3/4 تماس بگیرید
YOILP 1224G - 12V پمپ گازوئیلی DC 12 ولت 0.33 10 50 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224C - 24V پمپ گازوئیلی DC 24 ولت 0.25 10 40 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1224G - 24V پمپ گازوئیلی DC 24 ولت 0.33 10 50 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1003 - 13A نازل- گان معمولی قلمیتیومی - - 80 3/4 3/4 تماس بگیرید
YOILP 1003 - 13B نازل- گان معمولی PVC - - 80 3/4 3/4 تماس بگیرید
YOILP 1001 - 1 نازل اتوماتیک روکش دار - - 80 3/4 3/4 تماس بگیرید
YOILP 1001 -2 نازل اتوماتیک روکش دار - - 80 1 1 تماس بگیرید
YOILPZYQ - 13A نازل ضد جرقه روکش دار - - 80 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1011 - 1 میتر شماره انداز 4 رقمی قلمیتتیومی - - 120 1 1 تماس بگیرید
YOILP 1011 - 2 میتر شماره انداز 4 رقمی قلمیتتیومی - - 180 1.5 1.5 تماس بگیرید
YPUMP - OGM - E - 50 میتر شماره انداز 4 رقمی قلمیتتیومی - - 300 2 2 تماس بگیرید
مشخصات فنی