پمپ صنعتی گلانگ

لیست قیمت الکتروپمپ های اسنلس استیل و چدنی GLONG با مارک تکنو موتور

پمپ صنعتی glong

مدل پمپ نوع پمپ قدرت اسب ارتفاع متر آبدهی M3/b مکش اینچ رانش اینچ قیمت
BTP-370 الکترو پمپ با کالیتی تکفاز 0.5 10 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
BTP-750 الکترو پمپ با کالیتی تکفاز 1 12 15 1.5 1.5 تماس بگیرید
GPM-60 تیم اسب مخصوص تکلوموتور 0.5 35 1.8 1 1 تماس بگیرید
GPM-80 یک اسب ارتفاع بالا 1 50 2.4 1 1 تماس بگیرید
GCP-158 بشقابی برنزی 1 32 5.4 1 1 تماس بگیرید
GCP-130 بشقابی برنزی 0.5 20 4 1 1 تماس بگیرید
JET-100P جتی نوریل 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
1.5SCM-20 پروانه باز پلاستیکی 1 16 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
GCS200/2 دو اینچ دو اسب تکفاز 2 21 24 2 2 تماس بگیرید
GCS200/2 دو اینچ دو اسب سه فاز 2 21 24 2 2 تماس بگیرید
GCS300/3 سه اینچ سه اسب تکفاز 3 16 60 3 3 تماس بگیرید
GCS300/3 سه اینچ سه اسب سه فاز 3 16 60 3 3 تماس بگیرید
SGP3-30-0.75 کفکش استیل فلوتردار 1 30 3 - 2 تماس بگیرید
SGP3-35-1.1 کفکش استیل فلوتردار 1.5 35 6 - 2 تماس بگیرید
SGPS20-5-0.75 لجن کش استیل فلوتردار 1 10 20 - 2 تماس بگیرید
SGP60-5-1.1 کفکش استیل تکفاز 1.5 55 5 - 1.25 تماس بگیرید
SGP80-7-1.5 کفکش استیل تکفاز 2 75 7 - 1.25 تماس بگیرید
SGPS10-15-1.5 لجنکش استیل تکفاز فلوتردار 2 15 20 - 2.5 تماس بگیرید
SGPS10-15-1.5 لجنکش استیل تکفاز فلوتردار 1 24 3 - 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش فلوتردار تکفاز 1 16 3 - 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کفکش فلوتردار تکفاز 1.5 24 6 - 2 تماس بگیرید
QDX6-24-1.1 کفکش تکفاز 1.5 30 3 - 1.25 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1 کفکش تکفاز 1.5 54 5.5 1 1 تماس بگیرید
HMP25-5M طبقاتی استیل افقی تکفاز 3 70 6.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
HMP35-5M طبقاتی استیل افقی تکفاز 3 70 6.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-180 طبقاتی استیل عمودی تک فاز 3 156 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-180 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 156 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-220 طبقاتی استیل عمودی تک فاز 3 185 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-220 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 185 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP2-260 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 4 218 3.5 1.25 1.25 تماس بگیرید
25VMP2-8X24 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 192 2 1 1 تماس بگیرید
VMP4-140 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 3 123 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP4-190 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 166 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
VMP4-220 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 5.5 190 8 1.25 1.25 تماس بگیرید
40VMP6-8X20 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 160 6 1.5 1.5 تماس بگیرید
VMP8-200 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 208 12 1.5 1.5 تماس بگیرید
VMP16-80 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 10 105 22 2 2 تماس بگیرید
VMP16-120 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 15 155 22 2 2 تماس بگیرید
VMP16-160 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 205 22 2 2 تماس بگیرید
VMP32-60 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 15 110 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-80 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 150 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-100 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 25 180 40 3 3 تماس بگیرید
VMP32-120 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 30 216 40 3 3 تماس بگیرید
VMP20-140 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 20 192 28 2 2 تماس بگیرید
VMP20-170 طبقاتی استیل عمودی سه فاز 25 234 28 2 2 تماس بگیرید
GTP70/037D استیل 304 بشقابی تک فاز 0.5 16 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP70/055D استیل 304 بشقابی تک فاز 0.75 19 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP70/0.75 استیل رنگ بشقابی تک فاز 1 25 7 1.25 1 تماس بگیرید
GTP120/110 استیل 304 بشقابی تک فاز 1.5 26 10.8 1.25 1 تماس بگیرید
GTP200/110 استیل 304 بشقابی تک فاز 1.5 21 15.6 1.5 1 تماس بگیرید
GTP200/150 استیل 304 بشقابی سه فاز 2 26 15.6 1.5 1 تماس بگیرید
2GTP70/150 استیل 304 دو پروانه تک فاز 2 54 6 1.25 1 تماس بگیرید
2GTP70/150 استیل 304 دو پروانه سه فاز 2 54 6 1.25 1 تماس بگیرید
DWO150D استیل پروانه باز تکفاز 2 13 33 2 2 تماس بگیرید
DWO200D استیل پروانه باز تکفاز 2 13 42 2 2 تماس بگیرید
DWO200 استیل پروانه باز سه فاز 2 13 42 2 2 تماس بگیرید
DWO300 استیل پروانه باز سه فاز 2 15 57 2.5 2 تماس بگیرید
DWO400 استیل پروانه باز سه فاز 4 18 66 2.5 2 تماس بگیرید
GZA65-50-125/2.2 استیل 304 سه فاز 3 15 39 2.5 2 تماس بگیرید
GZA50-32-160/2.2 استیل 304 سه فاز 3 26 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA50-32-160/3 استیل 304 سه فاز 4 35 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA50-32-200/4 استیل 304 سه فاز 5.5 40 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA65-40-160/4 استیل 304 سه فاز 5.5 28 42 2.5 2 تماس بگیرید
مدل پمپ نوع پمپ قدرت اسب ارتفاع متر آبدهی M3/h مکش اینچ رانش اینچ قیمت
GZA65-50-160/5.5 استیل 304 سه فاز 7.5 36 42 2.5 2 تماس بگیرید
GZA50-32-200/5.5 استیل 304 سه فاز 7.5 50 24 2 1.25 تماس بگیرید
GZA80-65-160/7.5 استیل 304 سه فاز 10 30 72 3 2.5 تماس بگیرید
GZA65-40-200/7.5 استیل 304 سه فاز 10 45 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
JS100 پمپ جت استناس استیل تکفاز 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
JP100 پمپ جت با کالیتی تکفاز 1 45 3 1 1 تماس بگیرید
FCP-750S استخری یک اسب تکفاز 1 17 17 2 2 تماس بگیرید
FCP-1100S2 استخری 1/5 اسب تکفاز 1.5 19 20 2 2 تماس بگیرید
FCP-1500S استخری 2 اسب تکفاز 2 19 30 2.5 2.5 تماس بگیرید
FCP-2200S استخری 3 اسب تکفاز 3 21 33 2.5 2.5 تماس بگیرید
FCP-2200S استخری 4 اسب سه فاز 3 21 33 2.5 2.5 تماس بگیرید
GHE 55 80 پمپ فلنجی سه فاز 5.5 20 90 3 2.5 تماس بگیرید
GHE 75 80 پمپ فلنجی سه فاز 7.5 21 120 3 2.5 تماس بگیرید
GHE 100 80 پمپ فلنجی سه فاز 10 23 140 3 2.5 تماس بگیرید
IDL4-120 کفکش صنعتی استیل سه فاز 3 105 8 - 1.5 تماس بگیرید
GD40/037D استیل سیرکولاتور تکفاز 0.5 8 12 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD40/075D استیل سیرکولاتور تکفاز 1 17 15 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD50/075D استیل سیرکولاتور تکفاز 1 10 19 2 2 تماس بگیرید
GD40/075 استیل سیرکولاتور سه فاز 1 17 15 1.25 1.25 تماس بگیرید
GD50/075 استیل سیرکولاتور سه فاز 1 10 19 2 2 تماس بگیرید
GD50/110 استیل سیرکولاتور سه فاز 1.5 14 24 2 2 تماس بگیرید
GD50/150 استیل سیرکولاتور سه فاز 2 20 24 2 2 تماس بگیرید
YOS25/8-160 پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 205w 8 4 1 1 تماس بگیرید
YOS50/9-185 پمپ سیر کولاتور 2 اینچ 305w 9 11 2 2 تماس بگیرید
HT5238 سرجار و استخری کوچک - - - - 1.5 تماس بگیرید
HT5538 سرجار و استخری بزرگ - - - - 1.5 تماس بگیرید
7548BU دسته تلسکوپی جارو 5 متری - 5 - - - تماس بگیرید
6359BU دسته تلسکوپی جارو 6 متری - 6 - - - تماس بگیرید
PL350 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 5 1.5 1.5 تماس بگیرید
PL500 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 11 1.5 1.5 تماس بگیرید
PL650 مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک - - 16 1.5 1.5 تماس بگیرید
مشخصات فنی