موتور دیزل بادوین

موتور دیزل بادوین

لیست محصولات موتور دیزل بادوین

ردیف مدل دیزل قدرت توان دائم کار (kw) قدرت توان دائم کار (kva) قدرت توان اظطراری (kw) قدرت توان اظطراری (kva) کاتالوگ محصول قیمت
1 4M06G20/5 15 18 16 20 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
2 4M06G25/5 18 23 20 25 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
3 4M06G35/5 26 32 28 35 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
4 4M06G44/5 32 40 35 44 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
5 4M06G50/5 36 45 40 50 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
6 4M06G55/5 40 50 44 55 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
7 4M10G70/5 52 65 57 72 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
8 4M10G88/5 64 80 70 88 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
9 4M10G110/5 80 100 88 110 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
10 6M11G150/5 108 135 120 150 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
11 6M11G165/5 120 150 132 165 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
12 6M16G220/5 160 200 176 220 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
13 6M16G250/5 184 230 200 250 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
14 6M16G275/5 200 250 220 275 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
15 6M16G350/5 256 320 280 350 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
16 6M21G385/5 280 350 308 385 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
17 6M21G440/5 320 400 352 440 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
18 6M21G500/5 360 450 400 500 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید
19 6M21G550/5 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ تماس بگیرید


همچنین میتوانید برای مشاهده قیمت موتور دیزلی تک سیلندر به صفحه "موتور دیزل تک سیلندر" مراجعه نمایید. 


مشخصات فنی