کفکش و لجنکش بهارپمپ

کفکش و لجنکش بهارپمپ آبادیزل ارائه دهنده انواع کفکش و لجنکش شرکت بهارپمپ و سایر گروه های صنعتی داخلی و خارجی، در خدمت عموم هموظنان عزیز می باشد.

کفکش و لجنکش بهارپمپ

کفکش و لجنکش بهارپمپ

لیست قیمت کفکش و لجنکش های سه فاز بهار پمپ

مدل خروجی (Inch) حداکثر ارتفاع (M) قدرت (Hp) حداکثر آبدهی (M3/h) پروانه آمپر (A) قیمت
B30/2 2 30 5.5 20 1 9 تماس بگیرید
B50/2 2 50 10 20 2 12 تماس بگیرید
B60/2 2 60 10 20 2 16 تماس بگیرید
B75/2 2 75 12.5 20 3 16 تماس بگیرید
B90/2 2 90 12.5 20 3 20 تماس بگیرید
B120/2 2 120 12.5 20 4 20 تماس بگیرید
B150/2 2 150 17.5 20 5 28 تماس بگیرید
B180/2 2 180 20 20 6 32 تماس بگیرید
B30/3 3 30 5.5 30 1 9 تماس بگیرید
B50/3 3 50 10 30 2 12 تماس بگیرید
B60/3 3 60 10 30 2 16 تماس بگیرید
B75/3 3 75 12.5 30 3 16 تماس بگیرید
B90/3 3 90 12.5 30 3 20 تماس بگیرید
B120/3 3 120 17.5 30 4 28 تماس بگیرید
B150/3 3 150 20 30 5 32 تماس بگیرید
B30/4 4 30 10 60 1 16 تماس بگیرید
B45/4 4 45 12.5 60 2 20 تماس بگیرید
B60/4 4 60 12.5 60 2 20 تماس بگیرید
B75/4 4 75 17.5 60 3 26 تماس بگیرید
B90/4 4 90 17.5 60 3 28 تماس بگیرید
B105/4 4 105 17.5 60 4 28 تماس بگیرید
B120/4 4 120 20 60 4 32 تماس بگیرید
B30/6 6 30 17.5 150 1 28 تماس بگیرید
WB25/2 لجنکش 2 25 10 15 1 16 تماس بگیرید
WB25/3 لجنکش 3 25 10 25 1 16 تماس بگیرید
WB25/4 لجنکش 4 25 10 55 1 16 تماس بگیرید

کفکش های دیگر عرضه شده توسط شرکت مهندسی آبا دیزل

مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن