موتور دیزلی کوپ (koop)

لیست قیمت موتور دیزلی کوپ

موتور تک دیزلی کوپ

مدل مشخصات فنی ( توان خروجی دائم ) قیمت
KD 170 F 5 اسب / هندلی تماس بگیرید
KD 170 FE 5 اسب / استارتی تماس بگیرید
KD 178 F 7 اسب / هندلی تماس بگیرید
KD 178 FS 7 اسب گیربکسی / هندلی - 1500 دور تماس بگیرید
KD 186 FA 10 اسب / هندلی تماس بگیرید
KD 186 FAE 10 اسب / استارتی تماس بگیرید
KD 192 FE 14 اسب / استارتی تماس بگیرید
KD 292 F 23 اسب هوا خنک 2 سیلندر تماس بگیرید
KD 12 E 14 اسب  تماس بگیرید
 
KD 1100 FE 16 اسب تماس بگیرید
 
KD 2V 80 20 اسب تماس بگیرید
 
KD 292 F 23 اسب تماس بگیرید
 
مشخصات فنی