ژنراتور استمفورد پاور stamford

لیست محصولات ژنراتور استنفورد

POWER
دریافت کاتالوگ RATING KW KVA TYPE
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 12 15 PI 044 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 20 25 PI 144 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 26 32.5 PI 144 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 34 42.5 UCI 224 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 40 50 UCI 224 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 48 60 UCI 224 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 58 72.5 UCI 224 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 68 85 UCI 224 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 80 100 UCI 274 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 96.8 121 UCI 274 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 112 140 UCI 274 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 128 160 UCI 274 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 144 180 UCI 274 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 160 200 UCI 274 H
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 200 250 UCD 274 K
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 200 250 HCI 444 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 256 320 HCI 444 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 280 350 HCI 444 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 332 415 HCI 444 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصول PRIME 360 450 HCI 544 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 424 530 HCI 544 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 508.8 636 HCI 544 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصول STANDBY 568 710 HCI 444 F

لیست قیمت آلترناتورهاي چینی ماركSTREAM آلترناتورهاي تکفازسري ST

توان (KW) توان (KVA) قیمت
3 3.75 تماس بگیرید
5 6.25 تماس بگیرید
7.5 9.4 تماس بگیرید
10 12.5 تماس بگیرید
12 15 تماس بگیرید
15 18.75 تماس بگیرید

لیست قیمت آلترناتورهاي چینی ماركSTREAM آلترناتورهاي سه فاز سری STC

توان (kW) توان (KVA) قیمت
3 3.75 تماس بگیرید
5 6.25 تماس بگیرید
7.5 9.5 تماس بگیرید
10 12.5 تماس بگیرید
12 15 تماس بگیرید
15 18.75 تماس بگیرید
20 25 تماس بگیرید
24 30 تماس بگیرید
30 37.5 تماس بگیرید
40 50 تماس بگیرید
50 62.5 تماس بگیرید
60 75 تماس بگیرید

تمامی آلترناتورهاي فوق الذکر داراي کنترل پانل و ولتمتر بوده و آلترناتورهاي بالاتر از 10KW دارای AVR (رگولاتور ولتاژ اتوماتیک) می باشد.همچنین این ژنراتورها شفت دار می باشند(جفت بلبرینگ)که از کوپلینگ مناسب جهت کوپل با موتور دیزلی استفاده می شود.

Stamford_Brushless_ac_generator_head

لیست قیمت ژنراتورهای مارک Stamford Power ساخت چین

ژنراتورهاي مارك استمفورد پاور

--قدرت KW-- --قدرت KVA-- مشخصات و کاتالوگ محصول --قیمت--
دانلود کاتالوگ محصولات : #colspan# دانلود #colspan#
6.5 8 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
8.8 11 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
10.8 13.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
12.8 16 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
16 20 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
18 22.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
22 27.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
25 31 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
30 37.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
32 40 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
34 42.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
40 50 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
48 60 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
58 72.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
68 85 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
80 100 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
91 114 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
94 117.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
100 125 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
112 140 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
120 150 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
128 160 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
140 175 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
144 180 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
160 200 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
200 250 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
236 295 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
240 300 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
260 325 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
304 380 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
360 450 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
400 500 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
480 600 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
529 670 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید

ژنراتورهای استمفورد پاور در دو نوع شفت داد و بدون شفت موجود می باشد.

لیست قیمت ژنراتورهای مارک LINZ ساخت ایتالیا

مدل سایز هوزینگ توان (KVA) قیمت
E1X13S A/4 SAE 5 6.5 تماس بگیرید
E1X13S B/4 SAE 5 8 تماس بگیرید
E1X13S C/4 SAE 5 10 تماس بگیرید
E1X13M F/4 SAE 5 16 تماس بگیرید
E1S13M F/4 SAE 5 20 تماس بگیرید
PRO 22SA/4 شفت دار SAE2 50 تماس بگیرید
PRO 22SB/4 شفت دار SAE3 63 تماس بگیرید
PRO 22SC/4 شفت دار SAE3 85 تماس بگیرید
PRO 22SD/4 شفت دار SAE3 100 تماس بگیرید
PRO 22ME/4 شفت دار SAE3,2 130 تماس بگیرید

meccalte_alternator

لیست قیمت ژنراتور هاي MECCALTEساخت کشور ایتالیا

مدل توان قیمت
ECO28-1L/4 20KVA تماس بگیرید
ECO28-2L/4 25KVA تماس بگیرید
ECO28-VL/4 30KVA تماس بگیرید
ECO32-2S/4 35KVA تماس بگیرید
ECO32-3S/4 40KVA تماس بگیرید
ECO32-1L/4 50KVA تماس بگیرید
ECO32-2L/4 60KVA تماس بگیرید
ECO32-3L/4 70KVA تماس بگیرید
ECP34-1S 85KVA تماس بگیرید
ECP34-2S 105KVA تماس بگیرید
ECP34-1L 130KVA تماس بگیرید
ECP34-2L 150KVA تماس بگیرید
ECO38-1S 180KVA تماس بگیرید
ECO38-2S 200KVA تماس بگیرید
ECO38-3S 225KVA تماس بگیرید
ECO38-1L 250KVA تماس بگیرید
ECO38-2L 300KVA تماس بگیرید
ECO38-3L 350KVA تماس بگیرید
ECO40-1S 400KVA تماس بگیرید
ECO40-2S 450KVA تماس بگیرید
ECO40-3S 500KVA تماس بگیرید
ECO40-3S 550KVA تماس بگیرید
ECO401.5L 620KVA تماس بگیرید
ECO402L 680KVA تماس بگیرید

لیست قیمت ژنراتورهاي مارك MECCALTE ساخت ایتالیا

ردیف مدل ژنراتور توان KVA ولتاژ خروجی (V) وزن (kg) تثبیت کننده ولتاژ قیمت
1 S15W-75/A 2.1 115/230 تکفاز 12.4 خازنی تماس بگیرید
2 S16W-75/A 2.5 115/230 تکفاز 14.3 خازنی تماس بگیرید
3 S16W-90/A 3.5 115/230 تکفاز 16.1 خازنی تماس بگیرید
4 S16W-130/A 5 115/230 تکفاز 21 خازنی تماس بگیرید
5 S16W-150/A 5.7 15/230 تکفاز 23.7 خازنی تماس بگیرید
6 S16F-150/A 5.5 15/230 تکفاز 28 خازنی تماس بگیرید
7 S16F-180/A 6.5 15/230 تکفاز 31 خازنی تماس بگیرید
8 S20W-95/A 6 15/230 تکفاز 27.4 خازنی تماس بگیرید
9 S20W-110/A 7 15/230 تکفاز 30.5 خازنی تماس بگیرید
10 S20W-130/A 8.5 15/230 تکفاز 34.9 خازنی تماس بگیرید
11 S20FS-130/A 8.5 15/230 تکفاز 41.7 خازنی تماس بگیرید
12 S20FS-160/A 10 15/230 تکفاز 48.7 خازنی تماس بگیرید
13 S20F-200/A 12 15/230 تکفاز 56.5 خازنی تماس بگیرید
14 T20FS-130/A 10 230/400 سھ فاز 48.7 خازنی تماس بگیرید
15 T20FS-160/A 12.5 230/400 سھ فاز 55.7 خازنی تماس بگیرید
16 T20F-200/A 15 230/400 سھ فاز 63.5 خازنی تماس بگیرید

ژنراتور استمفورد پاور یکی از تک‌ ژنراتورهای خوشنام در سطح جهان است. این ژنراتور چینی که تحت لیسانس استمفورد انگلستان تولید می‌شود، توانسته به‌دلیل کیفیت، تکنولوژی روز و قیمت مناسب بازار ژنراتور ایران را در اختیار خود بگیرد.

بسیاری از سازندگان دیزل ژنراتور در جهان در زمان کوپله کردن موتور دیزل با ژنراتور از ژنراتور Stamford استفاده می‌کنند. ژنراتور استمفورد پاور چین در ایران یک گزینه مورد علاقه خریداران و تولیدکنندگان دیزل ژنراتور چینی است.

ژنراتور استمفورد چیست؟

ژنراتور استمفورد شرکت اصلی در انگلستان است که به دلیل درخواست زیاد این ژنراتور، شرکت استمفورد لیسانس خود را به شرکت‌های دیگر واگذار کرده است. تعداد کارخانه‌هایی که تحت لیسانس استمفورد ژنراتور تولید می‌کنند شش کارخانه است که یکی از آنها شرکت استمفورد پاور چین است.

در سال 1905 برادران Cutting در شهر Stamford انگليس اين كارخانه را تأسيس كردند كه در آن زمان با نام Stamford electrical مشهور بود. كارخانه اصلی بعدها با نام جديد Stamford Newago در سال 1935 در شهر Manchester كار خود را با ساخت ژنراتور استمفورد و كمپرسور هوا آغاز به كار كرد. امروزه شش خط تولید در کشورهای چین، هند، امارات و رومانی دارد که در کشور چین در دو کارخانه ژنراتور با برند استامفورد و نیوایج تولید می‌کند.

ژنراتور استمفورد

انواع مدل‌های ژنراتور استمفورد

سایت‌ها و کاتالوگ‌های مختلف طبقه‌بندی مختلفی از انواع ژنراتور بیان کرده‌اند. یکی از گروه‌بندی‌های ژنراتور استامفورد، طبقه‌بندی بر اساس نوع و تعداد بلبرینگ شافت است که در کوپله کردن ژنراتور نحوه کوپله متفاوت خواهد بود.

  • ژنراتور استامفورد تک بلبرینگ
  • ژنراتور استامفورد جفت بلبرینگ

نوع دیگری از تقسیم‌بندی ژنراتور، تقسیم‌بندی بر اساس تعداد فاز است. ژنراتور استامفورد در دو نوع سه فاز و تک‌فاز عرضه می‌شود که بیشترین نوع موجود در بازار ژنراتورهای سه‌فاز است که انواع آن عبارت است از:

  • ژنراتور سه‌فاز 2 پل
  • ژنراتور سه‌فاز 4 پل
  • ژنراتور سه‌فاز 6 پل
  • ژنراتورهای دریایی: سه‌فاز 2 پل و سه‌فاز 4 پل

مشخصات فنی ژنراتورهای استمفورد

تنوع ژنراتورهای استمفورد بسیار زیاد است به گونه‌ای که نمی‌توان مشخصات فنی همه انواع را در این مقاله بیان کرد؛ اما نمای کلی هر سری از ژنراتور مشخصه‌های عمومی و مشترک دارد که عبارتند از:

توان MCR at 60HZ MCR at 50HZ فاز خروجی  Bearring Arrangment تعداد پل رنج ولتاژ تیپ ژنراتور
7.5-40KVA 36 30 تکفاز تک 4 380-480 stamford s0
35-82KVA 75 62.5 تکفاز تک 4 380-480 Stamford S1
7.5-25KVA 25 17.5 تکفاز تک 4 , 2 380-690 Stamford P0
18-60KVA 55 42.5 تکفاز تک  4 , 2 380-690 Stamford P1
30-122KVA 103.8 85 تکفاز و سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford UC22
160-310KVA 312.5 250 تکفاز و سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford UC27
185-560KVA 560 450 تکفاز و سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford S4
400-910KVA 937 750 سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford S5
700-1695KVA 1695 1400 سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford S6
1080-1625KVA 1625 سه‌فا جفت 4 10500-11000 Stamford S7 HV
1080-1625KVA 3000 2500 سه‌فاز تک 4 380-690 Stamford S7 LV
2290-5800KVA 4400 3900 سه‌فاز جفت 4 380-690 Stamford P80 LV
2150-5000KVA 5000 4500 سه‌فاز تک /جفت 4 3300-1800 Stamford S9

لیست قیمت ژنراتور استمفورد پاور

یکی از افتخارات آبادیزل پاسخگویی به تمام افرادی است که برای حل مشکلات خود به آبادیزل مراجعه می‌کنند. یکی از چالش‌های اخیر برای خرید دیزل ژنراتور استمفورد، عدم قیمت دقیق و کارشناسی شده از سمت فروشندگان است. آبادیزل به عنوان واردکننده ژنراتور استمفورد و تأمین‌کننده قطعات این امکان را دارد که منصفانه‌ترین قیمت روز بازار را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. لطفا برای قیمت دیزل ژنراتور استمفورد با کارشناسان آبادیزل تماس بگیرید.

نمایندگی فروش ژنراتور استمفورد

شرکت آبادیزل یکی از نمایندگی‌های فروش ژنراتور استمفورد در ایران است که واردات این ژنراتور را به شکل مستقیم از چین انجام می‌دهد. برای خرید ژنراتور استمفورد با کیفیت و دریافت آخرین قیمت‌های بازار می‌توانید به سایت آبادیزل مراجعه کنید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.