دیزل ژنراتور کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار

موتور تیپ موتور ژنراتور تیپ ژنراتور Prime (kVa) Standby (kVa) مشخصات فنی
Caterpillar 3406CTA Caterpillar package 318 350 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar C15ATAAC Caterpillar package 409 450 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar C18ATAAC Caterpillar package 550 605 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3412CTA Caterpillar package 727 800 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar C32ATAAC Caterpillar package 1000 1100 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3512TA Caterpillar package 1136 1250 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3512TA Caterpillar package 1272 1400 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3512BTA Caterpillar package 1363 1500 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3512B-HDTA Caterpillar package 1590 1750 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3516BTA Caterpillar package 2045 2250 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3516B-HDTA Caterpillar package 2272 2500 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3606 Caterpillar package 2442 2687 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3516C-HDTA Caterpillar package 2500 2750 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar C175-16 Caterpillar package 2727 3000 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3608 Caterpillar package 3250 3575 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar C175-20 Caterpillar package 3636 4000 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3612 Caterpillar package 4886 5375 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar 3616 Caterpillar package 6500 7150 ویژگی ها و کاتالوگ محصول

کاترپیلار یکی از قوی ترین و قابل اطمینان ترین دیزل ژنراتورها را برای بسیاری از برنامه های مختلف تولید می کند.  از این رو، شما می توانید مطمئن باشید که یک دیزل ژنراتور خاص کاترپیلار را برای هرنوع  نیاز برق پیدا می کنید. این  ژنراتور با توجه به استانداردهای جهانی برای مصرف سوخت کم و بهره وری بالا طراحی شده است.  دیزل ژنراتور کاترپیلار در حالت آماده به کار، نیروی مداوم یا اولیه ، قادر به ارائه انرژی و قدرت پاک ، مقرون به صرفه و قابل اطمینان ، به ویژه در شرایط سخت است

مشخصات فنی