شناور AMC چین

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

شناور AMC چین

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H خروج اینچ قیمت
4SPM5-66 شناور تکفاز پروانه استیل 2 78 7 1.5 تماس بگیرید
4SPM5-95 شناور تکفاز پروانه استیل 3 114 7 1.5 تماس بگیرید
4SPM8-44 شناور تکفاز پروانه استیل 2 52 12 2 تماس بگیرید
4SPM8-58 شناور تکفاز پروانه استیل 3 70 12 2 تماس بگیرید
4SDM10/7 شناور تکفاز پروانه توریل 1.5 45 12 2 تماس بگیرید
4SDM10/10 شناور تکفاز پروانه توریل 2 60 12 2 تماس بگیرید
4SDM10/14 شناور تکفاز پروانه توریل 3 80 12 2 تماس بگیرید
4SP8-80 شناور سه فاز پروانه استیل 4 100 12 2 تماس بگیرید
4SP8-111 شناور سه فاز پروانه استیل 5.5 130 12 2 تماس بگیرید
6SPM30-27 شناور تکفاز پروانه استیل 4 40 40 3 تماس بگیرید
6SP30-45 شناور سه فاز پروانه استیل 7.5 58 40 3 تماس بگیرید
6SP30-63 شناور سه فاز پروانه استیل 10 82 40 3 تماس بگیرید
6SP30-99 شناور سه فاز پروانه استیل 15 130 40 3 تماس بگیرید
6SP30-135 شناور سه فاز پروانه استیل 20 175 40 3 تماس بگیرید
6SP30-163 شناور سه فاز پروانه استیل 25 210 40 3 تماس بگیرید
6SP30-189 شناور سه فاز پروانه استیل 30 245 40 3 تماس بگیرید
مشخصات فنی