کفکش دیانا

کفکش دیانا

کفکش دیانا

کفکش دیانا

لیست کفکش های دیانا

ردیف مشخصات مدل حداکثر ارتفاع (m) Head max حداکثر آبدهی (m3/h) Q max قدرت-کیلو وات (KW) قدرت -اسب بخار (HP) خروجی (اینچ) فاز ولت فلوتر float switch
1 کفکش بدنه پلاستیکی 8 متری QDX-9-7 - 0.4 8 7 0.4 0.55 1/2 1 1 M 220 +
2 کفکش یک اینچ 20 متری QDX-1.5-17 - 0.37 20 5 0.37 0.5 1 M 220 - +
3 کفکش یک اینچ 28 متری QDX-1.5-25- 0.55 28 6 0.55 0.75 1 M 220 - +
4 کفکش یک اینچ 35 متری QDX-1.5-32 - 0.75 35 7 0.75 1 1 M 220 - +
5 کفکش یک اینچ 42 متری QDX-1.5-38-1.1 42 8 1.1 1.5 1 M 220 - +
6 کفکش 1/4 1 اینچ 15 متری QDX-10-12-0.56 15 10 0.55 0.75 1/4 1 M 220 - +
7 کفکش 1/4 1 اینچ 28 متری QDX-7-26-1.1 28 18 1.1 1.5 1/4 1 M 220 - +
8 کفکش 2 اینچ 10 متری QDX-15-7-0.55 15 25 0.55 0.75 2 M 220 - +
9 کفکش 2 اینچ 19 متری QDX-10-16-0.75 19 25 0.75 1 2 M 220 - +
10 کفکش 2 اینچ 25 متری QDX-10-22-1.1 25 25 1.1 1.5 2 M 220 - +
11 کفکش 2 اینچ 35 متری QDX-6-32-1.5 35 19 1.5 2 2 M 220 - +
12 کفکش 2 اینچ 11 متری QDX-45-9-1.5 11 45 1.5 2 3 M 220 - +
13 کفکش استیل 2 اینچ 42 متری DN-S6-39/3 -1.5 42 15 1.5 2 2 M 220 - +
14 کفکش استیل 2 اینچ 50 متری DN-S6-45/4 - 2.2 50 10 2.2 3 2 M 220 - +
15 کفکش لوله بالا یک اینچ 90 متری DN3-96-6 - 2.2 90 6 2.2 3 1 M 220 -
16 کفکش 1/4 1 DN-6-48/4 - 1.5 55 11 2 2 1/4 1 M 220 -
17 کفکش لوله بالا 1/4 1 اینچ 60 متری DN6-68-6 - 2.2 60 10 2.2 3 1/4 1 M 220 -
18 کفکش لوله بالا 2 اینچ 40 متری DN10-40-3 - 2.2 40 10 2.2 3 2 M 220 -
19 کفکش لوله بالا 2 اینچ 32 متری DN12-32-2 - 1.5 32 12 1.5 2 2 M 220 -
20 کفکش لوله بالا 3 اینچ 15 متری DN25-15/2 - 1.5 15 25 1.5 2 3 M 220 -
21 کفکش لوله بالا 4 اینچ 28 متری DN-65-25 - 7.5T 28 120 7.5 10 4 M 220 -
22 کفکش 1/4 1-2 اینچ استیل لوله بالا DN-R60-1.1 65 7 1.5 2 2 1/4 1 M 220 -
23 کفکش 2 اینچ 19 متری خروجی بالا QDX 10-16/LP 19 25 0.75 1 2 M 220 - +
24 کفکش 2 اینچ 25 متری خروجی بالا QDX 10-22/LP 25 25 1.1 1.5 2 M 220 - +

لیست کفکش های شناور SCM دیانا

ردیف مشخصات -مدل- حداکثر ارتفاع (m) Head max قطر شناور قدرت -اسب بخار (HP) خروجی (اینچ) فاز ولت فلوتر float switch
1 کفکش شناور 1/4 1 استیل 38 متری SCM 3 38 5 0.75 1/4 1 M 220 +
2 کفکش شناور 1/4 1 استیل 51 متری SCM 4 51 5 1 1/4 1 M 220 +
3 کفکش شناور 1/4 1 استیل 64 متری SCM 5 64 5 1.25 1/4 1 M 220 +
4 کفکش شناور 1/4 1 استیل 77 متری SCM 6 77 5 1.5 1/4 1 M 220 +
5 کفکش شناور 1/4 1 استیل 89متری SCM 7 89 5 1.75 1/4 1 M 220 +
6 کفکش شناور 1/4 1 استیل 100 متری SCM 8 100 5 2 1/4 1 M 220 +
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن