ژنراتور LINZ

ژنراتور LINZ

تمامی ژنراتورهای Linz توسط تکنولوژی های پیشرفته و با مواد با کیفیت بالا ساخته شده است. بارز ترین ویژگی های این محصولات عبارتند از:

  • بازدهی بالا
  • فشردگی (compactness) و قدرت مکانیکی
  • قابلیت تنظیم (customisable)
  • شکل موج بسیار عالی
  • طیف گسترده ی عملکردها
  • طراحی منحصر به فرد

ژنراتورهای تک فاز LINZ

ژنراتورهای تک فاز این شرکت به دو بخش ژنراتورهای 2 قطب و 4 قطب بدون جاروبک خازن دار و ژنراتورهای 2 قطب جاروبک دار به همراه تنظیمات الکترونیکی تقسیم می شود.

ژنراتورهای سه فاز LINZ

ژنراتورهای سه فاز شرکت Linz دربردارنده سری های مختلف ژنراتورهای سنکرون است که اجازه انتخاب راه حل مناسب را به هر نوع کاربردی فراهم می آورد. ژنراتورهای 2 و 4 قطب جاروبک دار و بدون جاروبک، با تنظیمات الکرونیکی به صورت مرکب (compound) و یا مخلوط (mixed) می­باشد.

ژنراتور / دینام جوش LINZ

دینام های جوش این شرکت شامل دینام های AC از 120AAC تا 220AAC (SPW و E1W AC)، دینام های 2 و 4 قطب DC از 180DC تا 500DC(E2W و PROW) و دینام جوش های فرکانس بالا (HFW).

 شرکت بازرگانی مهندسی افتخار دارد محصولات شرکت LINZ را به هموطنان عزیز عرضه نماید.

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ - لیست قیمت دینام هایLINZ

مدل شافتدار RPM KVA قیمت تصویر
51000300091 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 C13 SA/4 تکفاز 1500 5.5 تماس بگیرید LINZ E1 C13 S - E1 C13 M LINZ E1 C13 S - E1 C13 M
51000300002 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 C13 SB/4 تکفاز 1500 7 تماس بگیرید LINZ E1 C13 S - E1 C13 M LINZ E1 C13 S - E1 C13 M
51000300003 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 C13 SD/4 تکفاز 1500 9 تماس بگیرید LINZ E1 C13 S - E1 C13 M LINZ E1 C13 S - E1 C13 M
51000300004 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 C13 SE/4 تکفاز 1500 11.5 تماس بگیرید LINZ E1 C13 S - E1 C13 M LINZ E1 C13 S - E1 C13 M
51000300005 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 C13 MF/4 تکفاز 1500 12.5 تماس بگیرید LINZ E1 C13 S - E1 C13 M LINZ E1 C13 S - E1 C13 M
51000400001 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 S13S A/4 سه فاز 1500 8 تماس بگیرید LINZ E1 S13S - E1 S13M LINZ E1 S13S - E1 S13M
51000400002 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 S13S B/4 سه فاز 1500 10 تماس بگیرید LINZ E1 S13S - E1 S13M LINZ E1 S13S - E1 S13M
51000400003 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 S13M D/4 سه فاز 1500 15 تماس بگیرید LINZ E1 S13S - E1 S13M LINZ E1 S13S - E1 S13M
51000400004 زنراتور شافتدار مدل B3/B14 - E1 S13M E/4 سه فاز 1500 16 تماس بگیرید LINZ E1 S13S - E1 S13M LINZ E1 S13S - E1 S13M

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ - لیست قیمت دینام جوش/ژنراتور LINZ

مدل شافتدار KW KVA قیمت تصویر
51000500001 دینام جوش/ژنراتور - B3/B14 E1 W11 220 AC 7.5 10 تماس بگیرید LINZ E1 W11 220 AC LINZ E1 W11 220 AC
51000500002 دینام جوش/ژنراتور - B3/B14 E2 W11 220 DC 12 5 تماس بگیرید LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC
51000500003 دینام جوش/ژنراتور - B3/B14 E2 W11 220 DC 6.5 9 6.5 تماس بگیرید LINZ E2W10 DC - 2 poles LINZ E2W10 DC - 2 poles
51000500004 دینام جوش/ژنراتور - B3/B14 E2 W13S 220 DC 12 10 تماس بگیرید LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ - لیست قیمت دینام هایLINZ

LINZ PRO series

LINZ PRO series

مدل اطلاعات RPM KVA قیمت
510001000001 ژنراتور صفحه ای مدل SLT 18 MD - B2 SAE 3 سه فاز 1500 20 تماس بگیرید
510002000001 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18S A/4 سه فاز 1500 20 تماس بگیرید
510002000002 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S B/4 سه فاز 1500 25 تماس بگیرید
510002000003 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18S B/4 سه فاز 1500 25 تماس بگیرید
510002000004 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S C/4 سه فاز 1500 30 تماس بگیرید
510002000005 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M C/4 سه فاز 1500 30 تماس بگیرید
510002000006 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18M E/4 سه فاز 1500 42 تماس بگیرید
510002000007 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M E/4 سه فاز 1500 45 تماس بگیرید
510002000008 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18L F/4 سه فاز 1500 50 تماس بگیرید
510002000009 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18L F/4 سه فاز 1500 50 تماس بگیرید
51000200010 ژنراتورصفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S C/4 سه فاز 1500 85 تماس بگیرید
51000200011 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S C/4 سه فاز 1500 85 تماس بگیرید
51000200012 ژنراتور صفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S D/4 سه فاز 1500 100 تماس بگیرید
51000200013 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S D/4 سه فاز 1500 100 تماس بگیرید
51000200014 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M E/4 سه فاز 1500 130 تماس بگیرید
51000200016 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M E/4 سه فاز 1500 130 تماس بگیرید
51000200017 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M F/4 سه فاز 1500 130 تماس بگیرید
51000200019 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M F/4 سه فاز 1500 130 تماس بگیرید
51000200020 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2 - PRO 28S B/4 سه فاز 1500 200 تماس بگیرید
51000200021 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 28S B/4 سه فاز 1500 200 تماس بگیرید
51000200022 ژنراتور صفحه ای مدل SAE 1 - PRO 28S D/4 سه فاز 1500 250 تماس بگیرید
51000200023 ژنراتور صفحه ایمدل B2/SAE 1 - PRO 28M E/4 سه فاز 1500 300 تماس بگیرید
51000200024 ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 28M E/4 سه فاز 1500 300 تماس بگیرید
51000200025 ژنراتور صفحه ای مدل B2/SAE 1 - PRO 28M F/4 سه فاز 1500 350 تماس بگیرید
51000200026 ژنراتور شافتدار مدل B3/B14- PRO 28M F/4 سه فاز 1500 350 تماس بگیرید
ژنراتور تیپ توان دائم Kva مشخصات فنی
Linz E1C13S A/4 شافتدار 5.5 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1X13S A/4 6.5 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1C13S B/4 شافتدار 7 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1S13S A/4 شافتدار 8 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1X13S B/4 8 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1C13S D/4 شافتدار 9 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1S13S B/4 شافتدار 10 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1X13S C/4 10 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1C13M E/4 شافتدار 11.5 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1C13M F/4 شافتدار 12.5 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1S13M D/4 شافتدار 13 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1S13M E/4 شافتدار 16 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1X13M F/4 16 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz SLT18 MD صفحه ای 20 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18S A/4 شافتدار 20 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz E1S13M F/4 20 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18S B/4 صفحه ای 25 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18S B/4 شافتدار 25 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18S C/4 صفحه ای 30 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18S C/4 شافتدار 30 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18M E/4 صفحه ای 42 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18M E/4 شافتدار 42 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18L F/4 صفحه ای 50 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO18L F/4 شافتدار 50 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO 22SA/4 60 -
Linz PRO22S A/4 شافتدار 63 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO 22SB/4 63 -
Linz PRO22S B/4 شافتدار 75 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO22S C/4 صفحه ای 85 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO22S C/4 شافتدار 85 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO 22SC/4 85 -
Linz PRO22S D/4 صفحه ای 100 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO22S D/4 شافتدار 100 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO 22SD/4 100 -
Linz PRO22M E/4 صفحه ای 130 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO22M E/4 شافتدار 130 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO 22ME/4 130 -
Linz PRO22M F/4 صفحه ای 150 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO22M F/4 شافتدار 150 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28S B/4 صفحه ای 200 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28S B/4 شافتدار 200 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28S D/4 صفحه ای 250 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28S D/4 شافتدار 250 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28M E/4 صفحه ای 300 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28M E/4 شافتدار 300 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28M F/4 صفحه ای 350 ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Linz PRO28M F/4 شافتدار 350 ویژگی ها و کاتالوگ محصول

فروش دیزل ژنراتور  و ژنراتور برق با بهترین قیمت در سایت آبادیزل + مشاوره رایگان

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.