شناور پدرولا

شناور پدرولا

شناور پدرولا

شناور استیل 4BLOCK2

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 2/10 4BLOCK 2/10 0.55 0.75 20-100 44-17 1/4 1
2 4BLOCKm 2/13 4BLOCK 2/13 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
3 4BLOCKm 2/20 4BLOCK 2/20 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1

شناور استیل 4BLOCK4

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 4/7 4BLOCK 4/7 0.55 0.75 20-100 44-17 1/4 1
2 4BLOCKm 4/9 4BLOCK 4/9 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
3 4BLOCKm 4/14 4BLOCK 4/14 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1

شناور استیل 4BLOCK6

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 6/4 4BLOCK 6/4 0.55 0.75 25-150 26-11 1/4 1
2 4BLOCKm 6/6 4BLOCK 6/6 0.75 1 25-150 38-17 1/4 1
3 4BLOCKm 6/9 4BLOCK 6/9 1.1 1.5 25-150 58-26 1/4 1

شناور پدرولا

شناور پدرولا - سری 4SR

شناور استیل 4SR1.5

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR1.5m/17-PD 4SR1.5/17-PD 0.75 1 5-45 102-30 1/4 1
2 4SR1.5m/32-PD 4SR1.5/32-PD 1.5 2 5-45 193-58 1/4 1
3 4SR1.5m/46-PD 4SR1.5/46-PD 2.2 3 5-45 277-83 1/4 1

شناور استیل 4SR4

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR4m/9-PD 4SR4/9-PD 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
2 4SR4m/14-PD 4SR4/14-PD 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1
3 4SR4m/18-PD 4SR4/18-PD 1.5 2 20-100 112-45 1/4 1
4 4SR4m/26-PD 4SR4/26-PD 2.2 3 20-100 162-63 1/4 1

شناور استیل 4SR6

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR6m/4-PD 4SR6/4-PD 0.55 0.75 25-150 26-11 2
2 4SR6m/6-PD 4SR6/6-PD 0.75 1 25-150 38-17 2
3 4SR6m/9-PD 4SR6/9-PD 1.1 1.5 25-150 58-26 2
4 4SR6m/13-PD 4SR6/13-PD 1.5 2 25-150 83-35 2
5 4SR6m/17-PD 4SR6/17-PD 2.2 3 25-150 107-45 2
6 - 4SR6/23-PD 3 4 25-150 148-67 2

شناور استیل 4SR8

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR8m/4-PD 4SR8/4-PD 0.75 1 40-200 26-10 2
2 4SR8m/7-PD 4SR8/7-PD 1.1 1.5 40-200 46-16 2
3 4SR8m/9-PD 4SR8/9-PD 1.5 2 40-200 58-21 2
4 4SR8m/13-PD 4SR8/13-PD 2.2 3 40-200 85-30 2
5 - 4SR8/17-PD 3 4 40-200 110-40 2
6 - 4SR8/23-PD 4 5.5 40-200 150-53 2

شناور استیل 4SR10

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR10m/5 4SR10/5 1.1 1.5 50-250 31-10 2
2 4SR10m/7 4SR10/7 1.5 2 50-250 43-15 2
3 4SR10m/10 4SR10/10 2.2 3 50-250 62-20 2
4 - 4SR10/15 3 4 50-250 92-30 2
5 - 4SR10/20 4 5.5 50-250 123-40 2
6 - 4SR10/26 5.5 7.5 50-250 160-52 2
7 - 4SR10/35 7.5 10 50-250 216-70 2

شناور استیل 4SR12

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR12m/4 4SR12/4 1.1 1.5 20-300 24-8 2
2 4SR12m/6 4SR12/6 1.5 2 50-300 37-14 2
3 4SR12m/9 4SR12/9 2.2 3 50-300 55-22 2
4 - 4SR12/22 5.5 7.5 50-300 135-53 2
5 - 4SR12/29 7.5 10 50-300 176-71 2

شناور استیل 6SR27

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 - 6SR27/8 9.2 12.5 100-600 106-35 3
2 - 6SR27/10 11 15 100-600 132-44 3
3 - 6SR27/12 13 17.5 100-600 159-53 3

شناور با پروانه شعاعی  4SK

بدنه : استنلس استیل - پروانه : برنج - شافت : استنلس استیل   1.4104 - قطر : 99.5 - همراه 20 متر کابل با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع شناور پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید گروه صنعتی پدرولا

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.