دیزل ژنراتور RMP

دیزل ژنراتور rmp

لیست محصولات دیزل ژنراتور RMP

قدرت (KW) مدل قیمت
16KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
20KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
24KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
30KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
30KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
40KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
50KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
100KW (با صدا) GF2 تماس بگیرید
16KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
20KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
24KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
30KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
30KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
40KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید
50KW (بی صدا) GF3 تماس بگیرید

جهت مشاهده قیمت دیزل ژنراتور و اطلاع از نحوه خرید میتوانید صفحه این محصولات را در سایت مشاهده کنید.

مشخصات فنی