لجن کش دیانا

لجن کش دیانا

کفکش دیانا

لجن کش دیانا

لیست لجن کش های دیانا

ردیف مشخصات مدل حداکثر ارتفاع (m) Head max حداکثر آبدهی (m3/h) Q max قدرت-کیلو وات (KW) قدرت -اسب بخار (HP) خروجی (اینچ) فاز ولت RPM
1 لجن کش 2 اینچ 14 متری WQD10-11-0.75 14 11 0.75 1 2 M 220 2860
2 لجن کش 2 اینچ 20 متری WQD7-15-1.1 20 18 1.1 1.5 2 M 220 2860
3 لجن کش 2 اینچ 25 متری 2WQ15-20-2.2 25 27 2.2 3 2 T 380 2860
4 لجن کش 2 اینچ 35 متری 2WQ15-30-3 35 36 3 4 2 T 380 2860
5 لجن کش 2 اینچ 60 متری 3WQ12.5-50-5.5 60 30 5.5 7.5 2 T 380 2860
6 لجن کش 3 اینچ 30 متری 3WQ30-26-4 30 60 4 5.5 7.5 T 380 2860
7 لجن کش 3 اینچ 15 متری 3WQ45-9-2.23 15 50 2.2 3 3 T 380 2860
8 لجن کش 3 اینچ 20 متری 3WQ40-16-3 20 50 3 4 3 T 380 2860
9 لجن کش 3 اینچ 35 متری 3WQ30-30-5.5 35 60 5.5 7.5 3 T 380 2860
10 لجن کش 4 اینچ 20 متری 4WQ65-15-5.5 20 70 5.5 7.5 3 T 380 2860
11 لجن کش 4 اینچ 30 متری 4WQ45-22-7.5 30 75 7.5 10 4 T 380 2860
12 لجن کش 4 اینچ 25 متری 4WQ80-20-7.5 25 75 7.5 10 4 T 380 1450
13 لجن کش 4 اینچ 30 متری 4WQ100-25-11 30 170 11 15 4 T 380 1450
14 لجن کش 6 اینچ 11 متری 6WQ145-9-7.5 11 220 7.5 10 6 T 380 1450
15 لجن کش 6 اینچ 20 متری 6WQ130-15-11 20 260 11 15 6 T 380 1450
16 لجن کش 6 اینچ 22 متری 6WQ100-12-7.5 22 140 7.5 10 6 T 380 2860
17 لجن کش 6 اینچ 25 متری 6WQ180-20-15 25 320 15 20 6 T 380 1450
18 لجن کش 8 اینچ 9 متری 8WQ300-7-11 9 370 11 15 8 T 380 980
19 لجن کش 8 اینچ 15 متری 8WQ250-11-15 15 320 15 20 8 T 380 980
20 کاتر لجنکش دو اینچ 20 متری با فلوتر WQCSD 10-12 - 1.5F 20 15 1.1 1.5 2 S
21 کاتر لجنکش دو اینچ 20 متری WQCSD 10-12 - 1.1 20 15 1.1 1.5 2 S
22 کاتر لجنکش دو اینچ 20 متری با فلوتر WQCSD 10-19 - 1.85F 22 20 2 2.5 2 S
23 کاتر لجنکش دو اینچ 20 متری WQCSD 10-19 - 1.85 22 20 2 2.5 2 S
24 لجنکش استیل 2 اینچ 14 متری WQD 10-11 - S 14 11 0.75 1 2 M 220
مشخصات فنی