لجن کش پدرولا

لجن کش پدرولا

لجن کش پدرولا - سری VX

لجن کش پدرولا - سری VX

لجن کش استنلس استیل (پروانه ورتکس) VX-I

بدنه : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 VXm 10/50-I VX 10/50-I 0.75 1 50-400 7-1.5 2

لجن کش  (پروانه دو کاناله) MC-I 

بدنه : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 MCm 10/50-I MC 10/50-I 0.75 1 50-500 10.7-2 2
2 - MC 15/50-I 1.1 1.5 50-800 14-1 2

لجن کش  (پروانه ورتکس ) VX 

بدنه : چدن - بدنه موتور : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 VXm 10/50 VX 10/50 0.75 1 50-400 7-1.5 2
2 VXm 15/50 VX 15/50 1.1 1.5 50-500 10.5-4 2

لجن کش  (پروانه ورتکس ) VXC

بدنه : چدن - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 VXCm 10/45 VXC 10/45 0.75 1 50-400 7-1.5 2
2 VXCm 15/45 VXC 15/45 1.1 1.5 50-500 10.5-4 2
3 VXCm 20/45 VXC 20/45 1.5 2 200-1000 7.4-1 3
4 VXCm 30/45 VXC 30/45 2.2 3 200-1200 9.7-1.5 3

لجن کش  (پروانه یک کاناله) MC

بدنه : چدن - بدنه موتور : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 MCm 10/50 MC 10/50 0.75 1 50-500 10.7-2 2
2 MCm 12/50 MC 12/50 1.1 1.5 50-800 14-1 2

لجن کش  (پروانه یک کاناله) MC

بدنه : چدن - - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 MCm 10/45 MC 10/45 0.75 1 50-500 10.7-2 2
2 MCm 15/45 MC 15/45 1.1 1.5 50-800 14-1 2
3 MCm 15/50 MC 15/50 1.1 1.5 100-800 14-1 1/2 2
4 MCm 20/50 MC 20/50 1.5 2 100-900 16-1 1/2 2
5 MCm 30/50 MC 30/50 2.2 3 100-1100 22-2 1/2 2
6 MCm 30/70 MC 30/70 2.2 3 200-1500 12-2 3
7 - MC 40/70 3 4 200-1600 15-4 3

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع لجن کش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید گروه صنعتی پدرولا

مشخصات فنی