اینورتر اینوت | invt inverter

اینورتر اینوت | invt inverter

اینورتر اینوت | invt inverter

لیست محصولات اینورتر اینوت | invt inverter

توان ورودی تک فاز ورودی تک فاز ورودی سه فاز ورودی سه فاز ورودی سه فاز ورودی سه فاز ورودی سه فاز
(kw) GD10 GD20 GD10 GD20 GD200A GD200L GD350
0.4 تماس بگیرید تماس بگیرید
0.75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
7.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
11 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
15 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
18 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
22 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
30 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
37 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
45 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
55 تماس بگیرید تماس بگیرید
75 تماس بگیرید تماس بگیرید
90 تماس بگیرید تماس بگیرید
110 تماس بگیرید تماس بگیرید
132 تماس بگیرید
160 تماس بگیرید
185 تماس بگیرید
200 تماس بگیرید
220 تماس بگیرید
250 تماس بگیرید
280 تماس بگیرید
315 تماس بگیرید
350 تماس بگیرید
400 تماس بگیرید
500 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
موتور برق چیست؟
با مطالعه این مقاله باموتور برق و انواع مختلف آن به طور کامل آشنا خواهید شد.اگر ازکاربرد موتوربرق آگاهی نداریدمطالعه این مقاله را از سایت آبادیزل از دست ندهید
برق اضطراری
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد