پمپ کفکش استریم

برای مشاوره خرید انواع کف کش با واحد فروش شرکت مهندسی آبا دیزل تماس بگیرید. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

لیست قیمت انواع کفکش استریم

 مشخصات کارواش خانگی

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور و کفکش مارك Stream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QJD3-30/4-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 45 6 1 تماس بگیرید
QJD2-40/7-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 50 4 1 تماس بگیرید
QJD2-40/8-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 50 5 1 تماس بگیرید
QJD4/10-0.75 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم 1 71 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
QJD3-35/5-0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز 1 50 6 1 تماس بگیرید
QJD2-60/10-0.75 الکتروپمپ شناور تک فاز 1 75 4 1 تماس بگیرید
QGD1.2-50-0.37 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.5 78 1.8 1 تماس بگیرید
QGD1.2-100-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 133 2.4 1 تماس بگیرید
QGD1.8-100-0.75 الکتروپمپ شناور تک فاز 1 155 2.7 1 تماس بگیرید
QJD3-50/10-0.75S الکتروپمپ شناور تک فاز 1 70 6 ½ 1 تماس بگیرید
QGD2.5-50-0.55 الکتروپمپ شناور تک فاز 0.75 130 3.6 ½ 1 تماس بگیرید
QG5-100-2.2 الکتروپمپ شناور سه فاز 3 145 6.6 2 تماس بگیرید
QDX1.5-12-0.25 کفکش تک فاز 0.37 12 4 1 تماس بگیرید
QDX1.5-17-0.37 کفکش تک فاز 0.5 17.5 6 1 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55 کفکش تک فاز 0.75 25.5 4.5 1 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75 کفکش تک فاز 1 32.5 6 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1 کفکش تک فاز 1.5 30 9.5 1 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55 کفکش تک فاز 0.75 19.5 7.9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش تک فاز 1 25 9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کفکش تک فاز 0.75 18.5 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75 کفکش تک فاز 1 20 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX15-7-0.55 کفکش تک فاز 0.75 8 22 2 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کفکش تک فاز 1 20 15 2 تماس بگیرید
QDX15-10-0.75 کفکش تک فاز 1 12 36 ½ 2 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75 کفکش تک فاز 1 9.5 32 3 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1 کفکش تک فاز 1.5 10 52 2 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1 کفکش تک فاز 1.5 17 28 ½ 2 تماس بگیرید
QX6-25-1.1 کفکش سه فاز 1.5 25 16 2 تماس بگیرید
QX10-34-2.2T کفکش سه فاز 3 35 15 2 تماس بگیرید
QX12.5-50-4 کفکش سه فاز 5.5 58 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-60-5.5 کفکش سه فاز 7.5 83 20 2 تماس بگیرید

bbbbb

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش هاي فلوتردار مارك STream ساخت چین

مدل نوع الکترو پمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع(m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز 0.5 24 6 1 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55F کفکش تک فاز 0.75 28 7.2 1 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75F کفکش تک فاز 1 35 7.5 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1F کفکش تک فاز 1.5 33 7 1 تماس بگیرید
QDX3-38-1.1F کفکش تک فاز 1.5 40 7 1 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55F کفکش تک فاز 0.75 25 8 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75F کفکش تک فاز 1 30 9 ¼ 1 تماس بگیرید
QDX10-12-0.55F کفکش تک فاز 0.75 16 15 ½ 1 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75F کفکش تک فاز 1 25 13 ½ 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75F کفکش تک فاز 1 20 15 2 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75F کفکش تک فاز 1 8 30 3 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1F کفکش تک فاز 1.5 9 55 3 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1F کفکش تک فاز 1.5 23 24 2 تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم(DC)مارک Streamساخت چین

مدل قدرت (وات) ولتاژ مورد نیاز (ولت) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (l/min) دهانه خروجی (mm) قیمت
BL-2524N 50 24مستقیم 5 70 25 تماس بگیرید
BL-2512N 50 12مستقیم 5 70 25 تماس بگیرید

010101_copy

لیست قیمت الکتروپمپ هاي لجنکش مارك Streamساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (اسب) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
WQXD3-7-0.55 لجنکش تک فازفلوتردار 0.75 10 10 تماس بگیرید
WQD6-16-0.75 لجنکش تک فاز 1 21 23 2 تماس بگیرید
WQ12-15-1.5 لجنکش تک فاز 2 15 12 2 تماس بگیرید
WQ15-9-1.1 لجنکش تک فاز 1.5 20 18 2 تماس بگیرید
WQ7-15-1.1 لجنکش تک فاز 1.5 21 27 2 تماس بگیرید
WQ9-22-2.2 لجنکش تک فاز 3 25 36 2 تماس بگیرید
WQS15-15-2.2 لجنکش تک فاز 3 19 27 2.5 تماس بگیرید
WQ15-20-2.2 لجنکش تک فاز 3 28 30 2.5 تماس بگیرید
WQ15-30-3 لجنکش تک فاز 4 42 36 2.5 تماس بگیرید
WQS25-7-1.5 لجنکش تک فاز 2 12 36 3 تماس بگیرید
WQ25-7-1.5 لجنکش تک فاز 2 12 36 3 تماس بگیرید
WQAS25-7-1.5CB لجنکش تک فاز 2 13 24 3 تماس بگیرید
WQ18-15-1.5 لجنکش تک فاز 2 15 18 3 تماس بگیرید
WQ27-15-2.2 لجنکش تک فاز 3 15 27 2.5 تماس بگیرید
WQAS25-10-2.2CB لجنکش تک فاز 3 15 36 2.5 تماس بگیرید
WQ25-10-1.5 لجنکش تک فاز 2 16 36 2.5 تماس بگیرید
WQS25-10-2.2 لجنکش تک فاز 3 17 36 3 تماس بگیرید
WQ45-22-7.5 لجنکش تک فاز 10 26 54 3 تماس بگیرید
WQ20-22-4 لجنکش تک فاز 5.5 32 36 3 تماس بگیرید
WQ30-30-5.5 لجنکش تک فاز 7.5 38 48 3 تماس بگیرید
WQ60-10-4 لجنکش تک فاز 5.5 16 72 4 تماس بگیرید
WQS35-10-3 لجنکش تک فاز 4 16 42 4 تماس بگیرید
WQS50-10-4 لجنکش تک فاز 5.5 20 48 4 تماس بگیرید
WQAS65-12-5.5CB لجنکش تک فاز 7.5 21 72 4 تماس بگیرید
WQ80-15-7.5 لجنکش تک فاز 10 24 90 5 تماس بگیرید
WQ100-10-7.5 لجنکش تک فاز 10 16 108 6 تماس بگیرید
WQ130-15-11 لجنکش تک فاز 15 23 310 6 تماس بگیرید
WQ180-11-11 لجنکش تک فاز 15 20 300 6 تماس بگیرید
WQ180-15-15 لجنکش تک فاز 20 25 350 6 تماس بگیرید
WQ180-20-18.5 لجنکش تک فاز 25 30 400 6 تماس بگیرید
WQ250-11-15 لجنکش تک فاز 20 19 400 8 تماس بگیرید
WQ250-15-18.5 لجنکش تک فاز 25 23 430 8 تماس بگیرید

222

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش ارتفاع بالا مارك Streamساخت چین

مدل نوع الکترپمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (inch) قیمت
SPA6-28/2-1.1 کفکش بدنه چدن 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1F کفکشبدنه استیل فلوتردار 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1A کفکشبدنه استیل 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-28/2-1.1FSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-39/3-1.5A کفکشبدنه استیل 2 42 14.4 2 تماس بگیرید
SPA6-39/3-1.5AFSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 2 42 14.4 2 تماس بگیرید
SPA6-32-1.5SS کفکشبدنه استیل 2 34 13 ½ 1 تماس بگیرید
SPA6-32-1.5 FSS کفکشبدنه استیل فلوتردار 2 34 13 ½ 1 تماس بگیرید
SPA1100 کفکش چدن 1.5 9 35 3 تماس بگیرید
SVS370F کفکش تکفازفلوتردار استیل خروجی بالا 0.55 9 13 2 تماس بگیرید
V750 لجن کش تمام استیل 1 12 18 2 تماس بگیرید
V750F لجن کشبدنه استیل فلوتردار 1 12 18 2 تماس بگیرید
V1300D لجن کش تمام استیل 1.75 12 18 2 تماس بگیرید
V1300DF لجن کشبدنه استیل فلوتردار 1.75 12 18 2 تماس بگیرید
V1500 لجن کش تمام استیل 2 22 16 ½ 1 تماس بگیرید
VN1500 لجن کش تمام استیل 2 22 16 ½ 1 تماس بگیرید
V2200 کفکش بدنه استیل 3 17 42 3 تماس بگیرید
SPP- 370F کفکش پلاستیکی 0.5 8 8.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SPA-1.5-1000 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 1.36 25 8.1 2 تماس بگیرید
SPA-1.5-1000F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 1.36 25 8.1 2 تماس بگیرید
SPA-2-1500 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 2 28 11.1 2 تماس بگیرید
SPA-2-1500F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 2 28 11.1 2 تماس بگیرید
SPA-3-2200 کفکش بدنه چدن خروجی بالا 3 35 7 2 تماس بگیرید
SPA-3-2200F کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار 3 35 7 2 تماس بگیرید
SPA4-70/6-2.2 شناور 3 82 10 2 تماس بگیرید
SPA7-37/4-2.2 شناور 3 55 12 2 تماس بگیرید
SPA10-30/2-2.2 شناور 3 49 18 2 تماس بگیرید

22

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش ارتفاع بالا ماركStream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی(m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
SKQ90015 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 1.2 36 6 1 تماس بگیرید
SVS20-11-1.5 کفکش بدنه استیل خروجی بغل 2 18 28 2 تماس بگیرید
SPS8-40/3-2.2 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 3 44 20 3 تماس بگیرید
SPS5-60/4-2.2 کفکش بدنه استیل خروجی بالا 3 64 10 2 تماس بگیرید
SPS5-30/3-1.1 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 1.5 40 10 2 تماس بگیرید
SPS5-40/4-1.5 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 2 50 10 2 تماس بگیرید
SPS5-50/5-2.2 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 3 70 10 2 تماس بگیرید
SPS3-65/6-2.2 کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل 3 90 6 ¼ 1 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپهاي کفکش و فواره اي استینلس استیل مارک STREAM ساخت چین

مدل نوع پمپ توان (W) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر اّبدهی (l/min) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
Q40054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 400 6.5 125 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q55054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 550 7.5 142 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q75054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 750 8.5 184 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q90054 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 900 9 217 ¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q1100B54 کفکش تکفاز استیل فلوتردار 1100 11 258 ½1 ,¼ 1 ,1 تماس بگیرید
Q20040 شناور دیافراگمی 200 45 17 1/2 تماس بگیرید
Q30040 شناور دیافراگمی 300 55 23.5 1/2 تماس بگیرید
HYP15-028 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 28 1.6 20 1/2 تماس بگیرید
HYP36-050 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 50 2.5 35 1/2 تماس بگیرید
HYP80-120 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز 120 4.2 60 1 تماس بگیرید
HYP36-050B پمپ فواره استیل تکفاز 50 2.3 30 1/2 تماس بگیرید
HYP80-120B پمپ فواره استیل تکفاز 120 4 60 1/2 تماس بگیرید
OP400AI01T پمپ گازوئیل 24 ولت 400 15 53 3/4 تماس بگیرید
OP600BI01T پمپ گازوئیل تکفاز 600 25 60 1 تماس بگیرید
نازل و شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل ساده و یک متر شیلنگ 3/4 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپ هاي کفکش ،شناورو لجن کش استیل مارك Stream

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) ارتفاع (m) آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
SCM3 کفکش شناور 5 اینچ 0.75 33 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM4 کفکش شناور 5 اینچ 1 44 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM5 کفکش شناور 5 اینچ 1.25 55 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM6 کفکش شناور 5 اینچ 1.5 66 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM7 کفکش شناور 5 اینچ 1.75 77 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SCM8 کفکش شناور 5 اینچ 2 88 5.4 ¼ 1 تماس بگیرید
SVM1001 شناور 4 اینچ تک پروانه 1 44 2.7 1 تماس بگیرید
SVM1002 شناور 4 اینچ دو پروانه 2 90 2.7 1 تماس بگیرید
SWSD55/35T لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 0.75 8 20 2 تماس بگیرید
SWSD55/35 لجن کش تکفازاستیل فلوتردار 0.75 8.5 19 2 تماس بگیرید
SWSD75/35T لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1 9.5 24 2 تماس بگیرید
SWSD75/35 لجن کش تکفازاستیل فلوتردار 1 10 24 2 تماس بگیرید
SWVSD55F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 0.75 10 18 2 تماس بگیرید
SWVSD75F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1 12 21 2 تماس بگیرید
SWVSD110F لجنکش تکفاز چدن فلوتردار 1.5 13 27 2 تماس بگیرید

6SR_M

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور استیل ماركStream ساخت چین

مدل معادل lowara نوع موتور قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
4SDM4/9 4GS07M تكفاز 1 65 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/10 4GS07M تكفاز 1 72 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/13 4GS11M تكفاز 1.5 94 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/14 4GS11M تكفاز 1.5 101 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/17 4GS15M تكفاز 2 123 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/18 4GS15M تكفاز 2 130 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM4/24 4GS22M تكفاز 3 174 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SD4/30 4GS30M سه فاز 4 217 4.8 ¼ 1 تماس بگیرید
4SDM6/11 6GS11M تكفاز 1.5 72 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/12 6GS11M تكفاز 1.5 79 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/14 6GS15M تكفاز 2 91 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/15 6GS15M تكفاز 2 98 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/16 6GS15M تكفاز 2 111 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/18 6GS22M تكفاز 3 118 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/19 6GS22M تكفاز 3 125 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM6/21 6GS22M تكفاز 3 138 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SD6/24 6GS30M سه فاز 4 161 6 ½ 1 تماس بگیرید
4SDM10/6 8GS07M تكفاز 1 32 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/6 8GS07T سه فاز 1 32 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/8 8GS11M تكفاز 1.5 46 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/10 8GS15M تكفاز 2 54 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/12 8GS22T سه فاز 3 72 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/14 8GS22M تكفاز 3 76 10.8 2 تماس بگیرید
4SDM10/18 8GS30M تكفاز 4 97 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/17 8GS30T سه فاز 4 92 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/18 8GS30T سه فاز 4 97 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/19 8GS30T سه فاز 4 115 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/21 8GS40T سه فاز 5.5 114 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/23 8GS22T سه فاز 7.5 152 10.8 2 تماس بگیرید
4SD10/24 8GS55T سه فاز 7.5 152 10.8 2 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ مارکStream ساخت چین

توان (HP) توان (KW) نوع ولتاژ برق قیمت
1 0.75 تکفاز تماس بگیرید
1.5 1.1 تکفاز تماس بگیرید
2 1.5 تکفاز تماس بگیرید
3 2.2 تکفاز تماس بگیرید
1.5 1.1 سه فاز تماس بگیرید
2 1.5 سه فاز تماس بگیرید
3 2.2 سه فاز تماس بگیرید
4 3 سه فاز تماس بگیرید
5.5 4 سه فاز تماس بگیرید
7.5 5.5 سه فاز تماس بگیرید
10 7.5 سه فاز تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپ هاي شناور 6 اینچ استیل مارك Stream

مدل نوع الکتروپمپ قدرت (hp) ارتفاع (m) آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
6SR18/4 شناور 6 اینچ 5.5 72 27 3 تماس بگیرید
6SR18/5 شناور 6 اینچ 5.5 72 27 3 تماس بگیرید
6SR18/6 شناور 6 اینچ 7.5 86 27 3 تماس بگیرید
6SR18/7 شناور 6 اینچ 7.5 101 27 3 تماس بگیرید
6SR18/9 شناور 6 اینچ 10 130 27 3 تماس بگیرید
6SR18/11 شناور 6 اینچ 12.5 158 27 3 تماس بگیرید
6SR18/13 شناور 6 اینچ 15 187 27 3 تماس بگیرید
6SR18/14 شناور 6 اینچ 15 187 27 3 تماس بگیرید
6SR18/18 شناور 6 اینچ 20 259 27 3 تماس بگیرید
6SR18/19 شناور 6 اینچ 20 260 27 3 تماس بگیرید
6SR18/22 شناور 6 اینچ 25 316 27 3 تماس بگیرید
6SR30/6 شناور 6 اینچ 10 86 40 3 تماس بگیرید
6SR30/8 شناور 6 اینچ 10 114 40 3 تماس بگیرید
6SR30/11 شناور 6 اینچ 15 157 40 3 تماس بگیرید
6SR30/13 شناور 6 اینچ 17.5 186 40 3 تماس بگیرید
6SR30/15 شناور 6 اینچ 20 214 40 3 تماس بگیرید
6SR30/18 شناور 6 اینچ 25 257 40 3 تماس بگیرید
6SR30/21 شناور 6 اینچ 30 300 40 3 تماس بگیرید
6SR60/5 شناور 6 اینچ 15 76 72 4 تماس بگیرید
6SR60/7 شناور 6 اینچ 20 107 72 4 تماس بگیرید
6SR60/9 شناور 6 اینچ 25 137 72 4 تماس بگیرید
6SR60/10 شناور 6 اینچ 30 153 72 4 تماس بگیرید
6SR60/13 شناور 6 اینچ 40 198 72 4 تماس بگیرید

لیست قیمت پمپهاي کفکش شناور ارتفاع بالا مارك Streamساخت چین

مدل قدرت (HP) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
QX10-70-4 5 70 10 2 تماس بگیرید
QX15-60Z-5.5 7.5 60 15 2 تماس بگیرید
QX12.5-80-5.5 7.5 80 12.5 2 تماس بگیرید
QX20-80-7.5 10 80 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-100-7.5 10 100 12.5 2 تماس بگیرید
QX40-40-7.5 10 40 40 2 تماس بگیرید
QX20-100-9.2 12.5 100 20 2 تماس بگیرید
QX12.5-120-9.2 12.5 120 12.5 2 تماس بگیرید
QXN20-99/3-11 15 99 20 2.5 تماس بگیرید
QXN40-60/2-13 18 60 40 2 تماس بگیرید
QXN60-60/2-18.5 25 60 60 2 تماس بگیرید
QXN30-150/3-25 34 150 30 3 تماس بگیرید
QXN60-90/3-25 34 90 60 4 تماس بگیرید
QXN40-100/3-18.5 25 100 40 3 تماس بگیرید
QX12.5-55-4T 5.5 62 20 2 تماس بگیرید

پمپ کفکش یا همان لجن کش  یکی از انواع دستگاه هایی هستند که همزمان با مدرنیزه شدن صنایع و  کارخانجات وارد بازار شده و مورد استفاده وسیع قرار گرفته اند . در این مقاله درباره پمپ کف کش و نحوه فعالیت آنها اطلاع می یابیم همچنین کاربردهای آن و اینکه چه عواملی ما را به استفاده از ین پمپ ها تشویق کرده است و در انتها هم نکاتی در انتخاب و استفاده از آنها اشاره می کنیم.

ساختار کارکرد پمپ کفکش

پمپ EPS ( کفکش) به لحاظ ساختاری همانند پمپ های توربین عمودی است. اساس کار این پمپ لجن کشی است. این نوع پمپ با خروج آب های صاف و آلوده و حذف لجن های  ته نشین، گل و لای، شن های ریز و حتی پسماندها کفکشی را انجام می دهد. ساختار این پمپ ها بر اساس موتور الکتریکی است که پمپ را به جرکت در آورده و موجب افزایش  انرژی جنبشی سیال می شود فشار سیال خروجی از این پمپ ها به چرخش پروانه ها بستگی دارد. کفکش ها به دو دسته تک مرحله و چند مرحله ای عرضه می شوند و اساس این تقسیم بندی بر اساس تعداد پروانه های قرار گرفته در پمپ است در پمپ های کفکش از آب بندی مکانیک استفاده می شود چرا که آب به داخل موتور نفوذ پیدا نکند. پروانه و درپوش پمپ از جنس چدن داکتیل، پمپ و پوسته موتور از آلیاژ آلومینیوم، تمامی پیچ های به کاررفته و شفت ازفولاد ضد زنگ است که مقاومتی بالا را در برابر  خوردگی ایجاد می کند. جنس پمپ کف کش به کاربرد آن بستگی دارد و می تواند از استنلس استیل، چدن و مواد پلیمری ساخته شده باشد.

مشخصات کلی الکتروموتورهای پمپ کفکش

 • دبی 2 تا 130 متر مکعب در ساعت
 • دمای سیال حداکثر تا 50 درجه سانتیگراد
 • قطر خروجی 23 تا 100 میلی متر
 • فشار مناسب 12 بار
 • ارتفاع مناسب 5 تا 700 متر
 • درجه حفاظتی  IP68می باشد

 کفکش در صنعت

کاربرد این نوع پمپ در بخش پمپاژ کننده است و کاربردهای بسیاری در موارد زیر دارد: فواره های حوض، پمپاژ آبهای گل آلود و صاف، تخلیه مایع های دارای گاز یا هوا، صنایع کاغذ و چوب، صنایع چرم سازی، تخلیه لجن های مخلوط با آب، صنایع ساختمانی، پرورش ماهی، صنایع کشاورزی، صنایع پتروشیمی، آبیاری انواع گلخانه ها و باغ ها، صنایع غذایی و دارویی، کشتارگاه ها، نیروگاه ها، فواره ها و آب نماها.

انواع پمپ کفکش

این نوع پمپ ها دارای 3 نوع هستند:

 •  برنزی
 •  استیل
 •  چدنی

در هنگام خرید انواع این پمپ ها به مواردی چون دبی، قدرت موتور، هد پمپ، قطر دهانه ورودی و خروجی، دور پمپ و جنس مواد به کار رفته در الکتروپمپ دقت داشته باشید و بر اساس آنها پمپ با جنس مناسب کارکرد خود انتخاب کنید. کفکش های چدنی نسبت به دو نوع دیگر ارزان تر و پرمصرف تر هستند.

کاربردهای پمپ کفکش تک مرحله ای :

 • مصارف خانگی
 • پمپاژ آب
 • تخلیه آب چاه ها و استخرها
 • آبیاری های کوچک در مزارع و باغ ها
 • پمپاژ و زه کشی
 • استفاده در گلخانه ها
 • پمپاژ دوغاب
 • مورد استفاده در فواره ها

کاربردهای پمپ کفکش چند مرحله ای :

این نوع از پمپ ها با ظرفیت و قدرت بالایی که دارند اغلب در دبی ها و عمق های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. پمپاژ آب از چاه های عمیق پمپاژ نفت در پالایشگاه ها

راه اندازی الکتروموتورهای کفکش

راه اندازی این الکتروموتورها بسته به جنس و نوع آنها می بایستی در شرایط مطلوب خود انجام پذیرد. کارشناسان و مشاوران گروه ما راهنمایی های لازم قبل از خرید و در زمان راه اندازی و آموزش نحوه کار با دستگاه را برای شما دارند. در شروع حتما از میزان ولتاژ مناسب دستگاه، تست مقاومت عایقی، دوران صحیح، اتصال صحیح دستگاه به تابلو برق اطمینان حاصل کنید. تنظیمات دستگاه اعم از دبی، هد و آمپر را بر اساس نوع کار تنظیم کنید.

نکاتی برای استفاده از پمپ های کفکش

 • پمپ در فضای پر از آب قرار بگیرد و بعد از آن شروع به کفکشی کنید
 • قبل از تهیه پمپ به میزان دبی، هد پمپ و نمودار ارتفاع آن توجه داشته باشید.
 • پمپ های تک مرحله ای حداکثر برای چاه هایی با قطر 12 اینچ استفاده می شود
 • مهیا سازی ولتاژ برق مناسب برای پمپ کف کش ( در غیر اینصورت نیم سوز شدن یا کم کاری پمپ را شاهدیم)
 • توجه به دفعات مجاز در خاموش و روشن کردن الکتروپمپ در ساعت

برای مشاوره در مورد خرید انواع کفکش استریم با ما تماس بگیرید. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.