کفکش پلاستیکی و استیل AMC چین

لیست قیمت الکتروپمپ های  کفکش پلاستیکی و استیل AMC چین

شناور AMC چین

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع (متر) آبدهی M3/H خروجی اینچ قیمت
Q400118 کفکش پلاستیکی فلوتردار خروجی بالا 0.55 11 4 3.4 تماس بگیرید
Q550118 کفکش پلاستیکی فلوتردار خروجی بالا 0.75 20 5 3.4 تماس بگیرید
Q75050 کفکش پلاستیکی فلوتردار 1 8.5 12.5 1.25 تماس بگیرید
Q750B38 لجنکش پلاستیکی فلوتردار 1 8 13 1.25 تماس بگیرید
Q750103 کفکش نیمه استیل فلوتردار خروجی بالا 1 8.5 12.5 1.25 تماس بگیرید
Q1000101 کفکش نیمه استیل فلوتردار 1.4 16 13 2 تماس بگیرید
Q1300B69 لجنکش استیل فلوتردار 1.75 11 23 2 تماس بگیرید
Q1000103 کفکش استیل فلوتردار خروجی بالا 1.4 40 5.5 1 تماس بگیرید
MH1300 پمپ طبقاتی افقی استیل 1.15 50 5.4 1 تماس بگیرید
FP058 پمپ فواره با نازلهای مختلف 0.077 3 2 1.2 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H خروج اینچ قیمت
QDX1.5-16-0.37 کفکش تکفاز 0.5 16 1.5 1 تماس بگیرید
QDX3-30-0.75 کفکش تکفاز فلوتردار 1 30 3 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کفکش تکفاز فلوتردار 1 16 10 2 تماس بگیرید
QDX3-38-1.1 کفکش تکفاز فلوتردار 1.5 38 3 1 تماس بگیرید
QDX10-20-1.1 کفکش تکفاز فلوتردار 1.5 20 10 2 تماس بگیرید
QDX15-15-1.1 کفکش تکفاز فلوتردار 1.5 15 15 2.5 تماس بگیرید
QDX6-24-1.1 کفکش تکفاز فلوتردار 1.5 24 6 1.5 تماس بگیرید
QDX35-10-1.5 کفکش تکفاز فلوتردار 2 10 35 3 تماس بگیرید
QDX45-9-1.5 کفکش تکفاز فلوتردار 2 9 45 4 تماس بگیرید
QDX15-20-1.5 کفکش تکفاز فلوتردار 2 20 15 2.5 تماس بگیرید
SPA3-48 کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 1.5 50 6 1 تماس بگیرید
SPA3-65 کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 2 70 6 1 تماس بگیرید
SPA6-28 کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 1.5 30 15 2 تماس بگیرید
SPA6-39 کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 2 40 15 2 تماس بگیرید
SPA6-65 کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 3 70 15 2 تماس بگیرید
SGPS20-5-0.75 لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار 1 7 16 2 تماس بگیرید
V750F لجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 1 16 18 2 تماس بگیرید
V1100F لجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 1.5 16 10 2 تماس بگیرید
V1500F لجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 2 22 16 2 تماس بگیرید
V2200F لجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار 3 9 42 3 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن