موتور پمپ کوپ

برای مشاهده قیمت پمپ آب کشاورزی و انواع آن به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

لیست قیمت موتور پمپ کوپ

مدل مشخصات فنی ( توان خر.جی دائم) قیمت
KDP 50 L 2 اینچ - باک بزرگ تماس بگیرید
KDP 80 L 3 اینچ - باک بزرگ تماس بگیرید
KDP 100 L 4 اینچ - باک بزرگ تماس بگیرید
KDP 150 L 6 اینچ / 2 سیلندر / 23 اسب / استارتی / چرخ دار تماس بگیرید
KDP 50 CLA ارتفاع بالا 2 اینچ 80 متری - باک بزرگ تماس بگیرید
KDP 80 CL ارتفاع بالا 3 اینچ 80 متری - باک بزرگ تماس بگیرید
KDP 80 WB لجن کش 3 اینچ تماس بگیرید
مشخصات فنی