الکتروموتور

آسایش و راحتی زندگی امروز مدیون تلاش مخترعان و مبتکران صدها سال قبل است. کافی است یک لحظه به صد سال قبل برگردید. زمانی که برای نوشیدن آب ناچار بودید تا چاه بروید. دلو را در چاه انداخته و با تلاش فراوان آب را از عمق چاه بالا بیاورید. این همه تلاش امروز تبدیل به یک فشار دادن پدال شده است.

موتور، الکتروموتور وسیله‌هایی هستند که در جزئی‌ترین وسایل زندگی ما حضور دارند. آبمیوه‌گیری برقی، یخچال، ماشین کنترلی و بسیاری از وسایل دیگر دارای الکتروموتور است. در این مقاله با انواع الکتروموتورها آشنا می‌شویم.

الکتروموتور یا موتور الکتریکی چیست؟

به دستگاه الکترومکانیکی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند الکتروموتور گفته می‌شود. موتورهای الکتریکی عموماً حرکت چرخشی تولید می‌کنند و در صنایع از این حرکت چرخشی برای انتقال نیرو استفاده می‌شود. مکانیزم تولید نیرو در الکتروموتور از تعامل بین میدان مغناطیسی و جریان درون رساناها استفاده می‌کنند. فرآیند برعکس الکتروموتور یعنی تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی در ژنراتورها انجام می‌شود.

انواع موتور الکتریکی (الکتروموتور)

عملکرد موتور الکتریکی بر اساس سه اصل فیزیکی است.

 • مغناطیس
 • الکترواستاتیک
 • پیزواستاتیک

رایج‌ترین نوع موتور الکتریکی، مدل مغناطیسی است. میدان مغناطیسی در این موتورها از گردش روتور به دور استاتور ایجاد می‌‌شود. الکتروموتورها از نظر تغذیه ورودی به موتورهای DC و AC تقسیم می‌شود.

الکتروموتور AC

این نوع الکتروموتور از برق AC تغذیه می‌کند. یعنی با جریان برق متناوب کار می‌کند. موتورهای جریان متناوب خود به دو گروه تقسیم می‌شوند.

موتور سنکرون: در این نوع از الکتروموتور، شافت (روتور) با جریان تغذیه هماهنگ شده و سرعت ثابت می‌چرخد.

موتور آسنکرون یا موتور القایی: توان مورد نظر خود را از القای الکترومغناطیس در قسمت روتور به‌دست می‌آورد. این موتور در زمانی که زیر بار قرار می‌گیرد دچار افت سرعت می‌شود.

الکتروموتورهای فوق براساس جریان ورودی خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند: موتور الکتریکی AC تکفاز و AC سه فاز.

الکتروموتور AC تکفاز

غالباً در منازل مسکونی، کارگاه‌های کوچک، فروشگاه‌ها و مغازه‌های کوچک شهری از برق تکفاز استفاده می‌کنند، بنابراین وسایل الکتریکی در این مکان‌ها نیاز به الکتروموتورهای تکفاز خواهند داشت. این گونه موتور تک‌فاز هم در موتور سنکرون و هم در موتور آسنکرون دیده می‌شود. در موتورهای آسنکرون، الکتروموتور تکفاز در موتورهای دفعی و قفس سنجابی دیده می‌شود.

موتور دفعی: عملکرد این دستگاه مانند الکتروموتورهای DC است. اتصال مستقیم سیم‌پیچ استاتور به منبع AC و وصل شدن روتور به کموتاتور این نوع از الکتروموتور را به‌وجود می‌آورد.

روی قسمت کموتاتور جاروبک‌هایی دیده می‌شود که با یکدیگر اتصال کوتاه بوجود آورده‌اند. با اتصال الکتریکی کموتاتور و جاروبک میدان مغناطیسی تشکیل می‌شود. ضمن اینکه میدان مغناطیسی عامل حرکت روتور خواهد بود.

موتور قفس سنجابی تکفاز: به دو شاخه موتور قطب چاکدار و فاز تقسیم شده طبقه‌بندی می‌شود. تکفاز تقسیم شده خود به زیرگروه استارت خازنی، حرکت خازنی، استارت/ حرکت خازنی و استارت مقاومتی گروه‌بندی می‌شود.

موتورهای سنکرون تکفاز

در الکتروموتور سنکرون از یک منبع تکفاز برای تغذیه و حرکت روتور استفاده می‌شود که نسبت به سرعت چرخش روتور، EMF و جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها فرق خواهد کرد.

در این نوع از الکتروموتور روتور و استاتور سیم‌پیچی می‌شوند. در زمان اتصال استاتور به منبع برق، موتور با سرعت سنکرون خواهد چرخید. روتور نیز که به جریان برق DCوصل است با اتصال به منبع، روتور نیز با سرعت استاتور خواهد چرخید. هدف از موتور سنکرون تولید یک سرعت ثابت است، حتی اگر بازده کمی ایجاد شود. استفاده از موتور تکفاز ما را به این هدف خواهد رساند.

الکتروموتور AC تکفاز سنکرون نیز به زیر گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود:

 • استپر موتور
 • مقاوم مغناطیسی
 • زیر سنکرون

تفاوت الکتروموتور سنکرون و القایی

همانطور که مشاهده شد الکترموتور القایی و سنکرون تکفاز عملکرد مشابهی دارند و تقریبا زیر مجموعه این ماشین‌ها نیز یکسان است؛ اما این دستگاه‌ها با هم تفاوت دارند. تفاوت این دو موتور در سرعت چرخش آن‌ها است. سرعت در الکتروموتور سنکرون تابعی از تعداد قطب استاتور و فرکانس منبع تغذیه است. در این موتور استاتور و روتور سیم‌پیچی می‌شود. در مقابل موتور القایی برای ایجاد میدان مغناطیسی از چرخش روتور استفاده می‌کند. به همین دلیل سرعت در موتور القایی همواره کمتر از سنکرون خواهد بود. این تفاوت سرعت در چرخش استاتور و روتور را Slip یا سرعت لغزش می‌گویند.

الکتروموتور AC سه‌فاز

این الکتروموتور از سه منبع (سه سیم‌پیچ) تغذیه استفاده می‌کند. از این الکتروموتور برای کاربری‌ها با توان بالا استفاده می‌شود. میدان الکترومغناطیسی در موتور سه‌فاز از اختلاف فازهای موجود در میدان تغذیه حاصل می‌شود.

الکتروموتور القایی سه‌فاز

روتور این نوع الکتروموتور از تعدای رسانای مسی تشکیل شده که در فولاد قرار گرفته است. القای الکترومغناظیسی باعث میدان مغناطیسی دوار در رسانای مسی می‌شود که سبب چرخش محور الکتروموتور در جهت میدان مغناطیسی خواهد شد.

الکتروموتور سه فاز سنکرون

که سه‌فاز همزمان نیز نامیده می‌شود. اگر قسمت بیرونی قطب‌های روتور توسط کلکتور از موتور خارج شده و به یک منبع بیرونی دیگر وصل شود که باعث شود روتور یک میدان مداوم جداگانه ایجاد کند، موتور سنکرون یا همزمان سه‌فاز گفته می‌شود. کاربرد الکتروموتور القایی سه‌فاز بیشتر از سنکرون است.

الکتروموتور DC

الکتروموتور DC نیز مانند AC انرژی مغناظیسی را به الکتریکی تبدیل می‌کند. تفاوت الکتروموتور DC با AC منبع تغذیه است. در موتور DC، تغذیه از طریق جریان الکتریکی مستقیم صورت می‌گیرد؛ اما در AC جریان متناوب موتور را تغذیه می‌کند. الکتروموتور DC به چهارگروه تقسیم می‌شود:

 • DC با آهنربای دائمی
 • DC سری
 • DC شنت
 • DC کمپوند

الکتروموتور میدان سیم‌پیچی‌شده

این نوع از الکتروموتور که هم می‌تواند با جریان AC و هم با جریانDC کار کند، الکتروموتور میدان سیم‌پیچ‌شده، یونیورسال است.

برای تغییر نسبت سرعت به گشتاور جریان میدان سیم‌پیچی روی میدان را تغییر می‌دهند. گاه نیاز است یک موتور با گشتاور بالا ولی سرعت کم در مدار قرار داده شود، به همین‌دلیل سیم‌پیچی میدان با سیم‌پیچی آرمیچر به شکل سری قرار می‌گیرد. اگر برعکس حالت فوق درخواست شود سیم‌پیچی میدان و آرمیچر با یکدیگر موازی خواهد بود.

الکتروموتور یونیورسال

یکی از انواع موتورهای DC میدان سیم پیچی شده موتور ینیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده است که این موتورها را می‌توان هم با جریان AC و هم DC بکار برد، اگر چه بیشتر این موتورها با تغذیه AC کار می‌کنند. با این حال اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی آرمیچر و هم در سیم پیچی میدان (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) همزمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد ماند. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان AC سازگاری داشته باشد (امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهد بود. جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می‌شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند، اما عمومی‌ترین موتورهای AC در دستگاههایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی که گاهاً استفاده می‌شوند، هستند. مزیت این موتورها این است که می‌توان تغذیه AC را روی موتورهایی که دارای مشخصه‌های نوعی موتورهای DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعتهای بالا هستند.

کاربرد و مزایای الکتروموتورها

الکتروموتور AC

‌به‌دلیل نوع منبع تغذیه طیف کاربری بالایی می‌توان برای این الکتروموتور متصور شد. پمپ‌ها، لوازم خانگی، تجهیزات کنترل جاده‌ای استفاده می‌شود. مزایای این الکتروموتو عبارت است از:

کاربری بالا: به‌دلیل گشتاور و سرعت بالا استفاده از این موتور بسیار رایج است.

طول عمر: این الکتروموتور طول عمر بالاتری نسبت به دیگر دستگاه‌ها دارد. هم‌چنین نوع قرارگیری قطعات سبب شده هزینه نگهداری و تعمیرات کمتر از حد انتظار رقم بخورد.

انعطاف‌پذیری: خاموش و روشن شدن این الکتروموتور بسیار ساده است و با یک سوئیچ روشن و خاموش می‌شود.

در دسترس بودن: به‌دلیل ساخت در ایران و کاربرد بالا در همه ابزارفروشی‌ها می‌توان این الکتروموتور را پیدا کرد.

الکتروموتور DC

این الکتروموتور در صنایع زیر کاربرد دارد:

 • گلخانه
 • درب‌های اتومات
 • آسانسور
 • تسمه نقاله
 • دستگاه‌های نظافت صنعتی
 • کمپرسورهای الکتریکی

مزایای الکتروموتور DC

 • نسبتا ساده و یک الکتروموتور ارزان است.
 • گشتاور شروع بالایی دارد.
 • امکان کنترل آسان سرعت دارد.
 • در اندازه‌های متفاوت ساخته شده است.

اجزای الکتروموتورها (موتورهای الکتریکی)

بسته به نوع الکتروموتور اجزاء الکتروموتور نیز فرق می‌کند؛ اما در همه الکتروموتورها اجزاء یکسانی وجود دارد.

استاتور: الکتروموتور AC و هم الکتروموتور DC استاتور دارد. استاتور به بخش ثابت مدار الکترومغناطیسی گفته می‌شود که از سیم‌پیچ یا آهن‌ربا ساخته می‌شود. استاتور در موتور DC شامل دو بخش اصلی هسته و سیم‌پیچ است. هسته وظیفه جلوگیری از اتلاف انرژی را دارد و سیم‌پیچ به منبع تغذیه متصل می‌شود و میدان مغناطیسی را ایجاد می‌کند.

روتور: جزء متحرک در هر الکتروموتور روتور نام دارد. روتور نیروی مکانیکی تولید شده را به شفت انتقال می‌دهد. روتور تولید میدان مغناطیسی در یک جهت خاص نسبت به استاتور را انجام می‌دهد. در الکتروموتور DC روتور از سه قسمت بوبین، کموتاتور و هسته تشکیل شده است.

بلبرینگ: یک روتور نیازمند یک تکیه‌گاه است. این تکیه‌گاه توسط بلبرینگ ایجاد می‌شود. بلبرینگ کار چرخش روتور را نرم می‌کند.

شکاف هوا: منظور از شکاف فاصله‌ای است که بین روتور و استاتور وجود دارد. این فاصله تأثیر منفی بر عملکرد الکتروموتور می‌گذارد. شکاف هوا اصلی‌ترین فاکتور در کم کردن توان موتور است. تنظیم شکاف هوا بسیار مهم است. شکاف کوچکتر از حد معمول، سبب خوردگی در الکتروموتور می‌شود.

برندهای الکتروموتور موجود در آبادیزل

آبادیزل یکی از تأمین کنندگان اصلی الکتروموتور در ایران است. این شرکت با ارائه بهترین برندهای الکتروموتور در بازار توانسته است رضایت مشتریان را برای خود جلب کند. این برندها عبارتند از:

 • الکتروموتور تکفاز SEW
 • الکتروموتور تکفاز ABB
 • الکتروموتور تکفاز موتوژن
 • الکتروموتور تکفاز جمکو
 • الکتروموتور شناور تاپکس استار
 • الکتروموتورهای WEG برزیل
 • الکتروموتورهای VEM آلمان
 • الکتروموتور صنعتی زیمنس
 • الکتروموتور پدرولا
 • الکتروموتور مارلی
 • الکتروموتور STREAM

بررسی برندهای الکتروموتور

الکتروموتور ABB : برندهای متعددی در بازار الکتروموتورها وجود دارد. اولین برندی که به سراغ آن خواهیم رفت ABB است. برند ABB سالیان سال است که در ایران عرضه می شود و صنایع مختلف از صنایع بزرگ تا کوچک الکتروموتورهای این برند را مورد استفاده قرار داده اند. برای خرید  این برند کاتالوگ های کاملی درباره جزئیات هر کدام وجود دارد. در کاتالوگ ها کلیه موارد لازم برای خرید  قید شده است. شما میتوانید انواع  الکتروموتورهای DC و AC را در مجموعه محصولات این برند مشاهده کنید.

الکتروموتورهای موتوژن : شرکت ایرانی موتوژن انواع الکتروپمپ، الکتروموتور خانگی(انواع موتور کولر آبی و امثال آن) و الکتروموتور صنعتی تولید میکند. این شرکت انواع الکتروموتورهای  زیر را در بازار عرضه میکند: الکتروموتور سه فاز تک دور و الکتروموتورهای سه فاز دو دور، الکتروموتور سه فاز IE2، الکتروموتور تک فاز دوخازنه، الکتروموتور تک فاز خازن دائم، الکترو موتورهای این شرکت با بدنه آلمنیومی و چدنی عرضه می گردند.

الکتروموتورهای جمکو : شرکت آبا دیزل تولید کننده این الکتروموتورها است. این شرکت به تولید برای صنایع سنگین شهرت دارد و اغلب محصولات آن برای کار در صنایع بزرگ طراحی شده اند. اما چند محصول برای صنایع کوچک نیز میتوان در میان محصولات آن مشاهده کرد. الکتروموتورهای جمکو قابلیت صادرات دارند و کلیه استاندارد های روز دنیا در آنها رعایت می گردد. هم اکنون بسیاری از صنایع کشور با چرخ جمکو به حیات خود ادامه میدهند.

الکتروموتورهای متفرقه : الکتروموتور های چینی را به عنوان الکتروموتورهای متفرقه نیز در بازار می شناسند. این موضوع به معنای کیفتی بد این الکتروموتورها نیست. این الکتروموتورها برای کارهای سبک و نیمه سنگین طراحی شده اند و اگر هنگام خرید دقت لازم برای انتخاب نوع را داشته باشید میتوانید براحتی سالیان سال با این الکتروموتورها چرخ صنعت خود را به حرکت در آورید.

الکتروموتور زیمنس : قطعاً این شرکت نیازی به معرفی ندارد، شرکت زیمنس سالیان سال است که در عرصه تولید انواع محصولات خانگی و صنعتی فعالیت می کند. این شرکت انواع الکتروموتورهای صنعتی تک فاز و سه فاز را عرضه می کند.

چگونه الکتروموتور مناسب کار خود را انتخاب کنیم ؟

اما چگونه باید الکتروموتور مناسب را انتخاب کرد، اگر شما برای یک دستگاه مشخص مانند چرخ خیاطی به دنبال الکتروموتور باشید براحتی میتوانید نوع چرخ خود را به فروشندگان لوازم چرخ اعلام کرده و محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. اما در صنایع همواره کار به همین آسانی نیست. طول تسمه های نقاله میتواند تغییر کند. این دستگاه ها در صنایع مختلف ممکن است برای به حرکت درآوردن انواع سیلندر ها و صفحه های فلزی و یا انواع دستگاه های پرس نیز استفاده شود در چنین شرایطی این شما هستید که باید دست به کار شده و نیاز صنعت خود را تخمین بزنید.

فرض کنید شما الکتروموتوری برای یک پیچ گوشتی صنعتی نیاز دارید که قرار است پیچ هایی با وزن کمتر از یک گرم را در مهره ای به پیچاند و دستگاه با حداقل اصحکاک و مقاومت روبرو است. در این حالت شما به الکترو موتوری نیاز دارید که سرعت بالایی داشته باشد و بتواند در بازه زمانی مشخص سریعتر از محصولات مشابه نیروی محرکه ایجاد کند. اما قدرت الکتروموتور در اینجا برای شما چندان حائز اهمیت نخواهد بود. حالا اگر همین الکتروموتور بخواهد همین پیچ گوشتی را برای پیچ کردن یک صفحه فلزی از آلیاژی خاص استفاده کند و محل فرو رفتن پیچ امکان درج مهره را نداشته و پیچ گوشتی با مقاومت سخت روبرو شود. شما به الکتروموتوری با توان بالاتر نیاز خواهید داشت.

این مثال را زدیم تا بتوانیم نیاز صنایع به گیربکس ها را بهتر توضیح دهیم. فرض کنید شما برای یک کارخانه یک الکتروموتور تهیه کنید. اما بعدها نوع کارایی شما از آن دستگاه تغییر کند و یا میزان بار بر روی موتور با توسعه کارخانه بیشتر شود. شما قطعاً انتظار دارید که همان دستگاه بتواند این بار اضافه را برای شما منتقل کند برای این منظور گیربکس یا جعبه دنده ها وارد عرصه می شوند. یک الکترو موتور میتواند با گیربکس و یا بدون آن عرضه شود. اما حتی الکتروموتورهایی که بدون گیربکس عرضه می شوند را میتوان به گیربکس مجهز کرد. هدف گیربکس این است که الکتروموتور را از دستگاهی که میتواند با سرعت بسیار بالا اجسام را به حرکت در بیاورد به دستگاهی که توان بالایی به حرکت در آوردن اجسام سنگین دارد تبدیل کند. بنابراین تنها در صورتیکه بار روی موتور بیش از توان موتور باشد به گیربکس ها نیاز داریم.

راهنمای انتخاب و خرید الکتروموتور از آبادیزل

اگر قصد خرید الکتروموتور را دارید آبادیزل یک انتخاب عالی است. این شرکت ارائه دهنده الکتروموتور با بهترین کیفیت و قیمت در بازار است. تمام محصولات موجود در آبادیزل با مطالعه و طبق نظر کارشناسی مهندسین و کاربران گردآوری شده است. آبادیزل به انتخاب مشتری خود احترام می‌گذارد؛ اما قبل از خرید نظر کارشناسان شرکت را جویا شوید. کارشناسان آبادیزل همگی مهندسین و متخصصین رشته‌های الکترونیک و برق هستند. این کارشناسان طبق اصول مهندسی و کارآزمایی نتایج الکتروموتورها محصول مناسبی را به شما معرفی خواهند کرد. انتخاب این محصول با توجه به توان خروجی، کارکرد الکتروموتور و هزینه مشتری خواهد بود.

فروشو قیمت موتور الکتریکی

آبادیزل یک واسطه نیست. این مجموعه نماینده مستقیم شرکت‌های تولیدی است؛ برای همین قیمت در این شرکت کارشناسی‌شده و کاملا مناسب است. آبادیزل با حذف واسطه‌ها قیمت را طبق فاکتور خرید به مشتری ارائه می‌دهد.

faq

آبادیزل یکی از تأمین کنندگان اصلی الکتروموتور در ایران است. این شرکت با ارائه بهترین برندهای الکتروموتور در بازار توانسته است رضایت مشتریان را برای خود جلب کند. این برندها عبارتند از: 

 • الکتروموتور تکفاز SEW
 • الکتروموتور تکفاز ABB
 • الکتروموتور تکفاز موتوژن
 • الکتروموتور تکفاز جمکو
 • الکتروموتور شناور تاپکس استار
 • الکتروموتورهای WEG برزیل
 • الکتروموتورهای VEM آلمان
 • الکتروموتور صنعتی زیمنس
 • الکتروموتور پدرولا
 • الکتروموتور مارلی
 • الکتروموتور STREAM

برای ثبت سفارش خود و بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان هنگام خرید الکتروموتور و آگاهی از قیمت انواع الکتروموتور با ما تماس بگیرید. شماره های تماس: ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴