کفکش دنا پمپ

کفکش دنا پمپ

شرکت آبادیزل افتخار دارد که محصولات شرکت دناپمپ را دراختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. پروانه کفکش های دناپمپ از نوع استیل می باشد.

کفکش دناپمپ

کفکش دناپمپ

لیست قیمت کفکش دناپمپ (سه فاز)

تیپ سایز (inch) قدرت (Hp) ارتفاع (M) آبدهی(M3/h) پروانه (Pcs) آمپر(A) ولتاژ (v) قیمت
DTP 150/6 2 17.5 150 20 5 28 380 تماس بگیرید
DTP 120/6 2 12.5 120 20 4 20 380 تماس بگیرید
DTP 90/6 2 12.5 90 20 3 20 380 تماس بگیرید
DTP 75/6 2 10 75 20 3 16 380 تماس بگیرید
DTP 60/6 2 10 60 20 2 16 380 تماس بگیرید
DTP 50/6 2 10 50 20 2 12 380 تماس بگیرید
DTP 30/6 2 5.5 30 20 1 8 380 تماس بگیرید
DTP 120/8 3 17.5 120 30 4 28 380 تماس بگیرید
DTP 90/8 3 12.5 90 30 3 20 380 تماس بگیرید
DTP 75/8 3 12.5 75 30 3 16 380 تماس بگیرید
DTP 60/8 3 10 60 30 2 16 380 تماس بگیرید
DTP 50/8 3 10 50 30 2 12 380 تماس بگیرید
DTP 30/8 3 5.5 30 30 1 8 380 تماس بگیرید
DTP 90/10 4 17.5 90 50 3 28 380 تماس بگیرید
DTP 75/10 4 12.5 75 50 3 20 380 تماس بگیرید
DTP 60/10 4 12.5 60 50 2 20 380 تماس بگیرید
DTP 50/10 4 12.5 50 50 2 20 380 تماس بگیرید
DTP 30/10 4 10 30 50 1 16 380 تماس بگیرید
DTP 30/15 6 17.5 30 130 1 24 380 تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش دناپمپ (تک فاز)

تيپ شرح حداکثر ارتفاع(M) سايز(Inch) قدرت(HP) آمپر(A) ولتاژ(V) قيمت
DSP 15.4 کفکش 15 متری تکفاز 12 1/4و1 1 3 220 تماس بگیرید
DSP 23.4 کفکش 23 متری تکفاز 19 1/4و1 1 4 220 تماس بگیرید
DSP 33.4 کفکش 33 متری تکفاز 29 1/4و1 1/5 5 220 تماس بگیرید
DSP 40.4 کفکش 40 متری تکفاز 37 1/4و1 1/5 7 220 تماس بگیرید
DSP 56.4 کفکش 56 متری تکفاز 50 1/4و1 2 8 220 تماس بگیرید
DSP 68.4 کفکش 68 متری تکفاز 60 1/4و1 2/2 10 220 تماس بگیرید
DSP 85.4 کفکش 85 متری تکفاز 78 1/4و1 3 12 220 تماس بگیرید
DSP 18.6 کفکش 18 متری تکفاز 15 2 1/5 5 220 تماس بگیرید
DSP 30.6 کفکش 30 متری تکفاز 26 2 1/5 8 220 تماس بگیرید
DSP 40.6 کفکش 40 متری تکفاز 36 2 2/2 9 220 تماس بگیرید
DSP 56.6 کفکش 56 متری تکفاز 50 2 3 11 220 تماس بگیرید
DSP 65.6 کفکش 65 متری تکفاز 60 2 3 12 220 تماس بگیرید
DSP 72.6 کفکش 72 متری تکفاز 67 2 3 14 220 تماس بگیرید
DSP 20.8 کفکش 20 متری تکفاز 16 3 2 9 220 تماس بگیرید
DSP 30.8 کفکش 30 متری تکفاز 25 3 2/2 11 220 تماس بگیرید
DSP 40.8 کفکش 40 متری تکفاز 36 3 3 14 220 تماس بگیرید
DWP 20.6 لجنکش 20 متری تکفاز 16 2 3 8 220 تماس بگیرید
DWP 15.8 لجنکش 15 متری تکفاز 10 3 3 9 220 تماس بگیرید
خروجي بالا با قظر 18.5 سانتیمتر کفکش 30متری تکفاز 26 2 1/5 8 220 تماس بگیرید
خروجي بالا با قظر 18.5 سانتیمتر کفکش 40متری تکفاز 36 2 2/2 9 220 تماس بگیرید
خروجي بالا با قظر 18.5 سانتیمتر کفکش 56متری تکفاز 50 2 3 11 220 تماس بگیرید
خروجي بالا با قظر 18.5 سانتیمتر کفکش 67متری تکفاز 60 2 3 12 220 تماس بگیرید
خروجي بالا با قظر 18.5 سانتیمتر کفکش 72متری تکفاز 67 2 3 14 220 تماس بگیرید

کلیه کفکش های دناپمپ داراری شش ماه گارانتی مکانیکی می باشند.

مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن