لجنکش پلاستیکی و استیل AMC چین

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

شناور AMC چین

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H خروج اینچ قیمت
WQAS10-38-4 لجنکش 3 فاز با خوردکن 5.5 38 16 2 تماس بگیرید
80WQ35-15-3 لجنکش سه فاز 2900 دور 4 15 35 3 تماس بگیرید
80WQ40-15-4 لجنکش سه فاز 2900 دور 5.5 15 40 3 تماس بگیرید
80WQ30-30-5.5 لجنکش سه فاز 2900 دور 7.5 30 30 3 تماس بگیرید
80WQ45-22-7.5 لجنکش سه فاز 2900 دور 10 22 45 3 تماس بگیرید
100WQ100-25-11 لجنکش سه فاز 1500 دور 15 25 100 4 تماس بگیرید
150WQ180-20-18.5 لجنکش سه فاز 1500 دور 25 20 180 6 تماس بگیرید
200WQ250-15-18.5 لجنکش سه فاز 1500 دور 25 15 250 8 تماس بگیرید
4SKM100 شناور تکفاز پروانه برنزی 1 60 2.5 1 تماس بگیرید
4SKM150 شناور تکفاز پروانه برنزی 1.5 100 2.5 1 تماس بگیرید
4SKM200 شناور تکفاز پروانه برنزی 2 140 2.5 1 تماس بگیرید
4SPM3-58 شناور تکفاز پروانه استیل 1 68 4 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-77 شناور تکفاز پروانه استیل 1.5 90 4 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-106 شناور تکفاز پروانه استیل 2 125 4 1.25 تماس بگیرید
4SPM3-154 شناور تکفاز پروانه استیل 3 185 4 1.25 تماس بگیرید
4SPM5-33 شناور تکفاز پروانه استیل 1 41 7 1.5 تماس بگیرید
4SPM5-47 شناور تکفاز پروانه استیل 1.5 57 7 1.5 تماس بگیرید

آبا دیزل عرضه کننده انواع لجن کش برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات فنی