موتور تک دیزلی استریم

موتور تک دیزلی استریم 

موتورهاي دیزلی چینی

موتور تک دیزلی استریم 

لیست قیمت موتور تک دیزلی استریم 

مدل دور/قدرت (HP/rpm) نحوه استارت تعداد سیلندر قیمت
R185N 9/2200 دستی 1 تماس بگیرید
R185L 9/2200 دستی 1 تماس بگیرید
L16M 11.5/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S195N 12.5/2200 دستی 1 تماس بگیرید
S195NM 12.52200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1100NM 15/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1105NM 18/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1110NM 20/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1115NM 22/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1125NM 25/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید
S1130NM 30/2200 الکتریکی 1 تماس بگیرید

از سایر مدل های موتور برق دیزلی و بنزینی در سایت آبادیزل دیدن کنید.

مشخصات فنی