موتوربنزینی هوندا دایشین

موتور بنزینی هوندا دایشن

لیست محصولات موتور برق بنزینی هوندا دایشین

مدل قدرت (KW) قیمت
SCD8000HG 7 تماس بگیرید
SCD8000HGS 7 تماس بگیرید
SCD7000HG 5 تماس بگیرید
SCD7000HGS 5 تماس بگیرید
SCD7001HSAT 5 تماس بگیرید
SCD4000HG 2.8 تماس بگیرید
SCD4000HGS 2.8 تماس بگیرید
SCD3000HG 2 تماس بگیرید
SCD3000HGS 2 تماس بگیرید

لیست قیمت موتورژنراتورهاي هوندا دایشین ساخت ژاپن (جدید)

مدل قدرت (KVA) قیمت
SEA3000Ha 2.2 تماس بگیرید
SEB3000Ha 2.2 تماس بگیرید
SEB7000Ha 5.5 تماس بگیرید
SEB7000HSa 5.5 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
موتور برق چیست؟
با مطالعه این مقاله باموتور برق و انواع مختلف آن به طور کامل آشنا خواهید شد.اگر ازکاربرد موتوربرق آگاهی نداریدمطالعه این مقاله را از سایت آبادیزل از دست ندهید
برق اضطراری
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد