کفکش BP

کفکش دوجداره BP

کفکش دو جداره BP

مدل خروجی (Inch) حداکثر ارتفاع (M) قدرت (Kw) حداکثر آبدهی (Lit/M) پروانه آمپر (A) ولتاژ (V) قیمت
BP32-6-1 "2 32 2.5 470 2 12 220 تماس بگیرید
BP32-6-3 "2 32 2.5 470 2 5 380 تماس بگیرید
BP45-6-1 "2 45 2.5 440 3 14 220 تماس بگیرید
BP45-6-3 "2 45 2.5 440 3 6.5 380 تماس بگیرید
BP60-6-1 "2 60 3 440 4 18.5 220 تماس بگیرید
BP60-6-3 "2 60 3 440 4 8 380 تماس بگیرید
BP75-6-3 "2 75 3.5 430 5 9 380 تماس بگیرید
BP32-8-1 "3 32 2.5 720 2 14 220 تماس بگیرید
BP32-8-3 "3 32 2.5 720 2 5 380 تماس بگیرید
BP45-8-1 "3 45 3 710 3 20 220 تماس بگیرید
BP45-8-3 "3 45 3 710 3 8 380 تماس بگیرید
BP60-8-3 "3 60 3 690 4 9 380 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن