پمپ کف کش هیوندای

پمپ کف کش هیوندای

پمپ کف کش هیوندای (HYUNDAI)

لیست محصولات پمپ کف کش هیوندای (HYUNDAI)

ردیف مدل حداکثر ارتفاع | هد حداکثر آبدهی | دبی توان (وات) قطر دهانه خروجی (اینچ) قیمت
1 HP3716 16 متر 1.5 متر مکعب بر ساعت 350 1 تماس بگیرید
2 HP7516 16 متر 10متر مکعب بر ساعت 750 1 تماس بگیرید
3 HP1022 22 متر 10 متر مکعب بر ساعت 1000 2 تماس بگیرید
4 HP5525 25 متر 1.5 متر مکعب بر ساعت 550 2 تماس بگیرید
5 HP7532 32 متر 1.5 متر مکعب بر ساعت 750 1 تماس بگیرید
6 HP7517 16 متر 8 متر مکعب بر ساعت 750 2 تماس بگیرید
7 HP1130 30 متر 6 متر مکعب بر ساعت 1100 2 تماس بگیرید
8 HP1542 42 متر 6 متر مکعب بر ساعت 1500 2 تماس بگیرید
9 HP2262 52 متر 6 متر مکعب بر ساعت 2200 2 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن