اینورتر دلتا

اینورتر دلتا

 اینورتر دلتا ورودی سه فاز 380 ولت

توان KW توان HP مدل EL مدل MS مدل M مدل B مدل C200 مدل C2000 مدل CP2000
0.75KW 1HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5KW 2HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2KW 3HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
3.7KW 5HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5.5KW 7.5HP ------ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
7.5KW 10HP ------ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
11KW 15HP ------ تماس بگیرید ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید تماس بگیرید
15KW 20HP ------ تماس بگیرید ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید تماس بگیرید
18.5KW 25HP ------ تماس بگیرید ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید تماس بگیرید
22KW 30HP ------ تماس بگیرید ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید تماس بگیرید
30KW 40HP ------ ----- ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید -----
37KW 50HP ------ ----- ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید -----
45KW 60HP ------ ----- ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید -----
55KW 75HP ------ ----- ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید -----
75KW 100HP ------ ----- ------ تماس بگیرید ----- تماس بگیرید -----
90KW 125HP ------ ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
110KW 150HP ------ ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
132KW 175HP ------ ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
160KW 215HP ----- ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
220KW 300HP ----- ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
315KW 420HP ----- ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----
355KW 470HP ----- ----- ------ ----- ----- تماس بگیرید -----

اینورتر دلتا ورودی تک فاز 220 ولت

توان KW توان HP مدل L مدل EL مدل MS مدل M مدل B مدل C200 مدل LS600
0.4KW 0.5HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید - تماس بگیرید تماس بگیرید
0.75KW 1HP تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5KW 2HP - تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2KW 3HP - تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
3.7KW 5HP - - - - تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5.5KW 7.5HP - - - - تماس بگیرید تماس بگیرید -
0.75KW 10HP - - - - تماس بگیرید تماس بگیرید -
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
موتور برق چیست؟
با مطالعه این مقاله باموتور برق و انواع مختلف آن به طور کامل آشنا خواهید شد.اگر ازکاربرد موتوربرق آگاهی نداریدمطالعه این مقاله را از سایت آبادیزل از دست ندهید