الکتروپمپ صنعتی پنتاکس

پمپ پنتاکس

پمپ پنتاکس یکی از باکیفیت ترین و پر مصرف‌ترین پمپ‌های داخل کشور بود و پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.این نوع پمپ ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد

پمپ پنتاکس

CAM : این سری پمپ پنتاکس برای تخیله آب استخرهای خانگی ، پمپاژ آب کاربرد دارد.

پمپ پنتاکس

در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

ویژگی های  الکتروپمپ پنتاکس خانگی

پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند. پمپ پنتاکس ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد . در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم. لیست قیمت الکترو پمپهاي مارك پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
PM45 پنتاکس کوچک تکفاز 0.5 35 2.4 1 1 تماس بگیرید
PM80 پمپ 61 متري تکفاز 1 61 3 1 1 تماس بگیرید
CAM100/00 جتی تکفاز پروانه نوریل 1 47 3.6 1 1 تماس بگیرید
INOX 100 جتی استیل یک اسب 1 43 3 1 1 تماس بگیرید
CM 50/00 بشقابی تکفاز پروانه نوریل 0.5 21.5 5.4 1 1 تماس بگیرید
CM 100/00 بشقابی تکفاز پروانه نوریل 1 33 6.3 1 1 تماس بگیرید
CM 100/01 بشقابی تکفاز پروانه برنجی 1 33 6.3 1 1 تماس بگیرید
CM 160/01 بشقابی تکفاز 1.5 40.5 6.3 1 1 تماس بگیرید
CM 160/01 بشقابی تکفاز 2.2 50.5 7.2 1 1 تماس بگیرید
CMT 100/00 بشقابی – سه فاز 1 33 6.3 1 1 تماس بگیرید
CMT 160/01 بشقابی – سه فاز 1.5 40.5 6.3 1 1 تماس بگیرید
CMT 210/01 بشقابی – سه فاز 2.2 50.5 7.2 1 1 تماس بگیرید
CMT 310/01 بشقابی – سه فاز 3 58.5 8.4 1 1 تماس بگیرید
CMT 400 بشقابی – سه فاز 4 46.5 15 2 ¼ 1 تماس بگیرید
CMT 550 بشقابی – سه فاز 5.5 56.1 18 2 ¼ 1 تماس بگیرید
AP100/00 دو لول تکفاز 1 40 2.1 ¼ 1 1 تماس بگیرید
AP200/00 دو لول تکفاز 2.2 50 3.6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CAB150/00 کله گلابی تکفاز 1.5 60 5.4 ½ 1 1 تماس بگیرید
CAB200/00 کله گلابی تکفاز 2.2 61 7.2 ½ 1 1 تماس بگیرید
CAB300/01 کله گلابی تکفاز 3 64 8.4 ½ 1 1 تماس بگیرید
CABT200/00 کله گلابی سه فاز 2.2 61 7.2 ½ 1 1 تماس بگیرید
CR100/00 پنچ به چهار تکفاز 1 20 16.8 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
MD 100 سوپاپ سرخود تکفاز 1 53 2.7 1 1 تماس بگیرید

z200_1

لیست قیمت الکترو پمپهاي دوپروانه پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
MB 150/00 دو پروانه تكفاز 1.5 39.5 9 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
MB 200/00 دو پروانه تكفاز 2.2 43 9 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
MBT 300/00 دو پروانه سه فاز 3 49 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CB 100/00 دو پروانه تكفاز 1 42 4.5 1 1 تماس بگیرید
CB 100/01 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 1 42 4.5 1 1 تماس بگیرید
CB 160/00 دو پروانه- تكفاز 1.5 53 6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CB 160/01 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 1.5 53 6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CB 210/00 دو پروانه- تكفاز 2 58 7.5 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CB 210/01 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 2 58 7.5 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CB 400/00 دو پروانه- تكفاز 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CB 400/01 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 100/00 دو پروانه – سه فاز 1 42 4.5 1 1 تماس بگیرید
CBT 100/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 1 42 4.5 1 1 تماس بگیرید
CBT 160/00 دو پروانه – سه فاز 1.5 53 6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 160/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 1.5 53 6 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 210/00 دو پروانه – سه فاز 2 58 7.5 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 210/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 2 58 7.5 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 310/00 دو پروانه – سه فاز 3 64 9 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 310/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 3 64 9 ¼ 1 1 تماس بگیرید
CBT 400/00 دو پروانه – سه فاز 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 400/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 600/00 دو پروانه – سه فاز 5.5 78.7 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 600/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 5.5 78.7 12 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 751/00 دو پروانه – سه فاز 7.5 90 15 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 751/01 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 7.5 90 15 ½ 1 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 800 دو پروانه – سه فاز 7.5 77 30 2 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 1000 دو پروانه – سه فاز 10 86.4 30 2 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 1250 دو پروانه – سه فاز 12.5 93.6 30 2 ¼ 1 تماس بگیرید
CBT 1500 دو پروانه– سه فاز 15 98.7 36 2 ¼ 1 تماس بگیرید

Untitled-1

لیست قیمت بوسترست هاي دوپمپه دورثابت پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل توان (HP) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قیمت
2CMT210/01 2x 2.2 14.4 50 تماس بگیرید
2CMT310/01 2x 3 15.6 55.9 تماس بگیرید
2CBT160/01-No Panel 2x 15 14.4 53 تماس بگیرید
2CBT160/01 2x 1.5 14.4 53 تماس بگیرید
2CBT210/01-No Panel 2x 2 16.8 57.3 تماس بگیرید
2U 5SV-280/9T 2x 2.8 16.8 103.4 تماس بگیرید

bosterpump

لیست قیمت سیستم هاي دورثابت و دورمتغیر پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل قدرت (KW) نوع ولتاژ دامنه فشار قیمت
HIDROMATIC-H1 ست کنترل دور ثابت 1.8 ورودی :تکفاز خروجی :تکفاز 1-10 تماس بگیرید
FCP109 1.1 ورودی :تکفاز خروجی :تکفاز 0-10 تماس بگیرید
FCP111 1.5 ورودی :تکفاز خروجی :تکفاز 0-10 تماس بگیرید
IPFC114 3 ورودی :تکفاز خروجی :تکفاز و سه فاز 0-16 تماس بگیرید
IPFC309 3 ورودی :سه فاز خروجی :سه فاز 0-16 تماس بگیرید
SDP مبدل فشار 0-25 تماس بگیرید

P6-DMT-&-DCT&DTRT

لیست قیمت تیوپ منبع تحت فشار ماركSe.Fa ساخت ایتالیا

ظرفیت (لیتر) سایز دهنه (mm) قیمت
5.8 46 تماس بگیرید
8.12 46 تماس بگیرید
24 80 تماس بگیرید
24 90 تماس بگیرید
35.50 80 تماس بگیرید
50.80 80 تماس بگیرید
60.80 100 تماس بگیرید
80.100 80 تماس بگیرید
100.150 80 تماس بگیرید
100.150 S/F سوراخ دار 80 تماس بگیرید
100 100 تماس بگیرید
200.300 150 تماس بگیرید
500.750 150 تماس بگیرید

لیست قیمت منبع تحت فشار VAREMساخت ایتالیا

ظرفیت (لیتر) قیمت
5 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
8Flat تماس بگیرید
12 تماس بگیرید
20 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
60 تماس بگیرید
80 تماس بگیرید
100 تماس بگیرید
200 تماس بگیرید
300 تماس بگیرید
500 تماس بگیرید
100(16bar) تماس بگیرید
300(16bar) تماس بگیرید
500(16bar) تماس بگیرید

لیست قیمت کلیدهاي کنترلی پمپ آب ماركITALTECNICA ساخت ایتالیا

مدل دامنه فشار (bar) نوع ولتاژ حداکثر آمپر کنترل شونده (A) عنوان کالا قیمت
LP/3 0.1-0.4 : Min 0.5-0.9 : Max تکفاز 16 کلید کنترل فشار پایین تماس بگیرید
PM/5IT 5 - 1 تکفاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت تماس بگیرید
PM/5GIT 5 - 1 تکفاز 16 کلید کنترل با مهره چرخشی تماس بگیرید
PM/5-3W 5 - 1 تکفاز 16 کلید کنترل با پنج راهی و مانومتر تماس بگیرید
PT/5IT 5 - 1 سه فاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت تماس بگیرید
PM/12IT 12 - 3 تکفاز 16 کلید کنترل فشار بالا تماس بگیرید
PT/12IT 12 - 3 سه فاز 16 کلید کنترل فشار بالا تماس بگیرید
Brio 2000IT 10 - 1 تکفاز 12 سیستم کنترل پمپ اتوماتیک الکترونیکی تماس بگیرید
Brio 2000MIT 10 - 1 تکفاز 12 سیستم کنترل پمپ اتوماتیک الکترونیکی با مانومتر تماس بگیرید

2014_10_1496578235_ilkhani_b_130419_130855_cma-b-c-d---cmr

برای مشاهده لیست محصولات پمپ پنتاکس صنعتی کلیک کنید

مشخصات فنی