پمپ های کفکش آریا پمپ

پمپ های کفکش آریا پمپ

الکتروپمپ های آب کفکش در مدل های مختلف که برای مصارف استخر، رودخانه، نهرآب، چاه قنات و آبرسانی به اسپرینکلرهای آبیاری بارانی، آب نما، فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند کاربرد دارد.

این پمپ ها از جنس آلومینیوم های تحت فشار ساخته شده است و از کیفیت خوبی برخوردار هستند.

لیست پمپ های کفکش آریا پمپ مدل 1.1/4

ردیف مدل کفکش تیپ اسب خروجی آمپر کاتالوگ محصول قمیت(ساده) قیمت(فلوتر)
1 کفکش 15متری AR 1 1.1/4 2 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کفکش25متری AR 1/5 1.1/4 4 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیریدتماس بگیرید
3 کفکش 33متری AR 1/5 1.1/4 6 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کفکش 40متری AR 1/5 1.1/4 7 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
5 کفکش60 متری AR 2/5 1.1/4 10 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
6 کفکش 70متری AR 2/5 1.1/4 11 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
7 کفکش 90متری AR 3 1.1/4 12 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید

لیست پمپ های کفکش آریا پمپ مدل 2 اینچ

ردیف مدل کفکش تیپ اسب خروجی(اینچ) آمپر کاتالوگ محصول قیمت(ساده) قیمت(فلوتر)
1 کفکش 12متری AR 1 2 2 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کفکش 20متری AR 1/5 2 4 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کفکش 30متری AR 1/5 2 6 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کفکش 45متری AR 2/5 2 9 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
5 کفکش 54متری AR 3 2 10 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
6 کفکش 72متری AR 3 2 12 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید

 لیست سوپر کفکش های 3 اینچ تک فاز

ردیف مدل کفکش تیپ اسب خروجی(اینچ) آمپر کاتالوگ محصول قیمت(ساده) قیمت(فلوتر)
1 کفکش 12 متری AR 1/5 3 7 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کفکش 20 متری AR 2/5 3 9 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کفکش 30 متری AR 3 3 11 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کفکش 40 متری AR 3 3 12 دانلود کاتالوگ محصول تماس بگیرید تماس بگیرید

مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن