منابع تحت فشار STREAM

منابع تحت فشار STREAM

(منبع دیافراگمی)

یکی از روش های مورد استفاده برای تنظیم فشار آب ساختمان استفاده از منابع تحت فشار(مثل مخزن دیافراگمی) است. این منبع محفظه بسته ای هستند که آب و یک گاز بصورت جداگانه در آن قرار گرفته و معمولاً بین ۳/۲ تا۴/۳ حجم توسط آب اشغال شده است پمپ آبرسانی آب را با فشار به داخل این منبع می فرستدبه حدی که فشار فشار گاز موجود به حداکثر تعیین شده برسد.به این ترتیب حجم معینی از آب ، داخل مخزن دیافراگمی ذخیره شده و بنا به نیاز مورد استفاده قرار می گیرد .با کم شدن آب داخل مخزن دیافراگمی و کاهش فشار گاز ، پمپ دوباره به کار افتاده و مخزن دیافراگمی را پر میکند .

به این ترتیب از خاموش و روشن شدن مرتب پمپ جلوگیری به عمل می آید که این امر علاوه بر آن که باعث افزایش عمر پمپ می شود،از سرو صدای ناشی از روشن شدن متناوب پمپ نیز جلوگیری می کند یکی دیگر از مزایای استفاده از این منابع آن است ،که ضربه آب به هنگام روشن و خاموش شدن پمپ را کنترل می کند . به این لحاظ گاهی این مخزن دیافراگمی را “مخزن سرج”(Surge Tank) نیز می نامند.

لیست قیمت منابع تحت فشار مارك Streamساخت چین

مدل منبع ظرفیت (لیتر) نوع منبع قیمت
VT/4 4 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/8 8 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/19 19 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/24 24 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/36 36 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/50 50 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/60 60 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/80 80 عمودي ایستاده تماس بگیرید
VT/100 100 عمودي ایستاده تماس بگیرید
CF/19 19 افقي تماس بگیرید
CF/24 24 افقي تماس بگیرید
CF/36 36 افقي تماس بگیرید
CF/50 50 افقي تماس بگیرید
CF/60 60 افقي تماس بگیرید
CF/80 80 افقي تماس بگیرید
CF/100 100 افقي تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط