پمپ پدرولا (PEDROLLO)

قیمت بهترین پمپ آب خانگی را در فروشگاه آبادیزل مشاهده نمایید. 

پمپPEDROLLO- پمپ با پروانه شعاعی PK

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم ( اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

pedrollo PK

pedrollo PK

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ و مشخصات محصول مدل پمپ سه فاز کاتالوگ و مشخصات محصول قدرت اسب بخار قدرت کیلو وات قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60 (new) کاتالوگ و مشخصات محصول PK 60 کاتالوگ و مشخصات محصول 0.37 0.50 40÷5 5÷38 1 1
2 PKm 60 over load کاتالوگ و مشخصات محصول - - 0.37 0.50 40÷5 5÷38 1 1
3 PKm 80 کاتالوگ و مشخصات محصول PK 80 کاتالوگ و مشخصات محصول 0.75 1 50÷5 22÷66 1 1
4 PKm 90 کاتالوگ و مشخصات محصول PK 90 کاتالوگ و مشخصات محصول 0.75 1 40÷5 5÷82 3/4 3/4
5 PKm 100 کاتالوگ و مشخصات محصول PK 100 کاتالوگ و مشخصات محصول 1.1 1.5 70÷5 15÷80 1 1
6 - - PK 200 کاتالوگ و مشخصات محصول 1.5 2 80÷5 10÷86 1 1
7 - - PK 300 کاتالوگ و مشخصات محصول 2.2 3 90÷5 10÷95 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم

pedrollo PKS

pedrollo PKS

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ و مشخصات محصول مدل پمپ سه فاز کاتالوگ و مشخصات محصول قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKSm 60 کاتالوگ و مشخصات محصول PKS 60 کاتالوگ و مشخصات محصول 0.37 0 60 40÷5 50÷38 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 - IP:55 - Class H براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم و به خاطر امنیت بیشتر با یک ورقه استنلس استیل پوشش داده شده است

. pedrollo PQ 3000

pedrollo PQ 3000

ردیف مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ موجودی سه فاز
1 PQ 3000 2.2 3 5÷10 50÷160 3/4 3/4 ***

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن - پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 0001-406160) - (*) پروانه برنج CPm 190 و CP 190 شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-0.25-2.2-kW

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm130 CP 130 0.37 0.50 80÷10 14÷22 1 1
2 CPm158 CP 158 0.75 1 90÷10 25÷34 1 1
3 CPm170 CP 170 1.1 1.5 120÷30 22÷38 1/4 1 1
4 CPm190 CP 190 1.5 2 140÷30 26÷46 1/4 1 1
5 - CP 200 2.2 3 150÷30 36÷55 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

pedrollo CP-up-to-11-kW

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج - (*) پروانه: چدن CP250 C و CP250 A - شافت : استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-up-to-11-kW

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm220 C CP220 C 2.2 3 450÷50 21÷31.5 2 2
2 CPm220 B CP220 B 3 4 450÷50 25÷37.5 2 2
3 - CP220 A 4 5.5 450÷50 36÷48.5 2 2
4 - CP230 A 5.5 7.5 900÷100 15÷45.5 2 22
5 - CP250 C* 7.5 10 900÷100 24÷56 2 2
6 - CP250 A* 11 15 900÷100 37÷73 2 2

پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -  شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ موجودی تک فاز موجودی سه فاز
1 CPm25/160 B CP 25/160 B 1.1 1.5 200÷50 18÷32.5 1/2 1 1 *** -
2 CPm25/160 A CP 25/160 A 1.5 2 220÷50 20÷37 1/2 1 1 *** -

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 304 AL_RED

بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003)- پروانه: استنلس استیل 304 شافت: استنلس استیل 1.4104

pedrollo AL-RED_135

pedrollo AL-RED_135

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 AL-RED 135m AL-RED 135 0.75 1 160÷20 10÷21 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی خیلی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: چدن - شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo HF-High-Flow

pedrollo HF-High-Flow

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 HFm 6 B HF 6 B 1.5 2 1100÷200 5÷14.5 3 3
2 - HF 6 A 2.2 3 1200÷200 6÷18.1 3 3
3 - HF 8 B 3 4 1200÷200 9÷21 4 4
4 - HF 20 B 3 4 1700÷400 2÷15.5 4 4
5 - HF 20 A 4 5.5 1800÷400 2÷18.5 4 4
6 - HF 30 B 5.5 7.5 2000÷600 3÷18 4 4
7 - HF 30 A 7.5 10 2200÷600 18÷23 4 4

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ( آبدهی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج  - شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 HFm 50A HF 50A 0.55 0.75 300÷50 6÷11.5 1/2 1 1/2 1
2 HFm 51A HF 51A 0.75 1 300÷50 8.4÷20.2 1/2 1 1/2 1
3 HFm 5B HF 5B 0.75 1 500÷100 2.5÷13.2 2 2
4 HFm 5A HF 5A 1.1 1.5 600÷100 3÷13.8 2 2
5 HFm 5AM HF 5AM 1.5 2 500÷100 10÷22 2 2

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی بالا) نصب با فلنج NF

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج  - شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 NFm 129A NF 129A 1.5 2 500÷100 10÷22 2 2
2 NFm 130B NF 130B 1.5 2 1100÷200 5÷14.5 3 3
3 - NF 130A 2.2 3 1200÷200 6÷18.1 3 3

پمپPEDROLLO-پپمپ سانتریفیوژ( دو پروانه) 2CP

بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 2cpm 25/130N* 2cp 25/130N* 0.75 1 100÷20 15÷39 1/4 1 1
2 2cpm 25/140H 2cp 25/140H 1.1 1.5 100÷20 24÷53 1/4 1 1
3 2cpm 160/160 2cp 160/160 1.5 2 110÷20 30÷64 1/4 1 1
4 2cpm 25/140M 2cp 25/140M 1.1 1.5 140÷20 22÷46 1/2 1 1
5 2cpm 25/160B 2cp 25/160B 1.5 2 160÷20 26÷56 1/2 1 1
6 - 2cp 25/160A 2.2 3 180÷20 28÷66.5 1/2 1 1
7 2cpm 32/200C 2cp 32/200C 3 4 250÷40 36÷66.5 1/2 1 1/4 1
8 - 2cp 32/200B 4 5.5 250÷40 49÷81 1/2 1 1/4 1
9 - 2cp 32/210B 5.5 7.5 250÷40 56÷94 2 1/4 1
10 - 2cp 32/210A 7.5 10 250÷40 74÷111 2 1/4 1
11 - 2cp 40/180C 4 5.5 350÷100 35÷62 2 1/2 1
12 - 2cp 40/180B 5.5 7.5 400÷100 46÷73 2 1/2 1
13 - 2cp 40/180A 7.5 10 400÷100 60÷85 2 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

بدنه پمپ:چدن - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 NGAm 1B NGA 1B 0.55 0.75 325÷50 6÷17 1/2 1 1/2 1
2 NGAm 1A NGA 1A 0.75 1 350÷50 6÷19.5 1/2 1 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) استنلس استیل 316 PRO_NGA

بدنه پمپ: استنلس استیل 316 - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 316

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PRO-NGAm 1B PRO-NGA 1B 0.55 0.75 325÷50 6÷17 1/2 1 1/2 1
2 PRO-NGAm 1A PRO-NGA 1B 0.75 1 350÷50 6÷19.5 1/2 1 1/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ چند طبقه ای CR 2-4

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 3CRm 80 3CR 80 0.45 0.60 80÷5 5÷36 1 1
2 4CRm 80 4CR 80 0.60 0.85 80÷5 10÷48 1 1
3 3CRm 100 3CR 100 0.60 0.85 120÷5 5÷35.5 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JCR

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JCRm 10H JCR 10H 0.75 1 50÷5 22÷50 1/4 1 1
2 JCRm 15H JCR 15H 1.1 1.5 50÷5 32÷67 1/4 1 1
3 JCRm 10M JCR 10M 0.75 1 80÷5 19÷44 1/4 1 1
4 JCRm 15m JCR 15m 1.1 1.5 80÷5 27÷53 1/4 1 1

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 2

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JSWm 10 H JSW 10 H 0.75 1 5-50 28-51 1 1
2 JSWm 15 H JSW 15 H 1.1 1.5 5.50 38-66 1 1
3 JSWm 10 M JSW 10 M 0.75 1 5-80 21-42 1 1
4 JSWm 15 M JSW 15 M 1.1 1.5 5-80 30-52 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 3

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 JSWm 3 CH JSW 3 CH 1.1 1.5 10-70 31-60 1/4 1 1
2 JSWm 3 BH JSW 3 BH 1.5 2 10-80 39-70 1/4 1 1
3 JSWm 3 AH JSW 3 AH 2.2 3 10-80 50-90 1/4 1 1
4 JSWm 3 CL JSW 3 CL 1.1 1.5 10-160 15-40 1/4 1 1
5 JSWm 3 BL JSW 3 BL 1.5 2 10-160 22-48 1/4 1 1
6 JSWm 3 AL JSW 3 AL 2.2 3 10-160 35-60 1/4 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش (مخصوص گازوئیل) CK

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CKm 50-BP CK 50-BP 0.25 0.33 5-40 5-20 3/4 3/4
2 CKm 50 CK 50 0.37 0.5 5-40 5-31 3/4 3/4
3 CKm 80 E CK 80 E 0.55 0.75 5-50 10-46 1 1
4 CKm 90 E CK 90 E 0.75 1 5-50 13-49 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی شافت: استنلس استیل 1.4104 Bp - دارنده سیستم by - pass

پمپPEDROLLO-پمپ (سانتریفیوژ) خودمکش چند طبقه ای PLURIGET

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PLURIGETm 4/100 PLURIGET 4/100 0.75 1 5-130 5-45 1 1
2 PLURIGETm 5/90 PLURIGET 5/90 1.1 1.5 5-80 33-76 1/4 1 1
3 PLURIGETm 6/90 PLURIGET 6/90 1.5 2 5-80 43-93 1/4 1 1
4 PLURIGETm 4/130 PLURIGET 4/130 1.5 2 5-130 31-65 1/4 1 1

بدنه پمپ:استنلس استیل و چدن- پروانه: تکنو پلیمر شافت: استنلس استیل 1.4104

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی مخصوص آب دریا(شور) PK-BZ

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60-BZ PKm 60-BZ 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (بشقابی) مخصوص آب دریا(شور) CP-BZ

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 CPm 158-BZ CP 158-BZ 0.75 1 10-90 25-34 1 1

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی (بدنه استنلس استیل 316) PK-I

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PKm 60-I PK 60-I 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ:استنلس استیل 316- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 316

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی PQ

ردیف مدل پمپ تک فاز کاتالوگ و مشخصات محصول مدل پمپ سه فاز کاتالوگ و مشخصات محصول قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 PQm 60 کاتالوگ و مشخصات محصول PQ 60 کاتالوگ و مشخصات محصول 0.37 0.5 5-40 5-38 1 1

بدنه پمپ: چدن- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 1.4104 - ورودی از پهلو می باشد

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ تک فاز مدل پمپ سه فاز مشخصات و کاتالوگ محصول قدرت کیلو وات قدرت اسب بخار قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه قابلیت ها ارتفاع متر ورودی اینچ خروجی اینچ
1 Fm 32/160 C F 32/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 1.5 2 100-350 14-24 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
2 Fm 32/160 B F 32/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 2.2 3 100-400 17-30 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
3 - F 32/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 3 4 100-450 24-37 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
4 - F 32/200 C مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 100-450 31.5-44 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
5 - F 32/200 B مشخصات و کاتالوگ محصول 5.5 7.5 100-500 36-51 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
6 - F 32/200 A مشخصات و کاتالوگ محصول 7.5 10 100-500 44-57 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
7 - F 32/200 BH مشخصات و کاتالوگ محصول 3 4 100-300 37-45 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
8 - F 32/200 AH مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 100-320 44-55 50 2 اینچ 32 1/4 1 اینچ
9 Fm 40/160 C F 40/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 2.2 3 100-600 14-27 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
10 - F 40/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 3 4 100-600 20-32 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
11 - F 40/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 100-700 20-38 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
12 - F 40/200 B مشخصات و کاتالوگ محصول 5.5 7.5 100-700 28-47 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
13 - F 40/200 A مشخصات و کاتالوگ محصول 7.5 10 100-700 41-55 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
14 - F 40/250 C مشخصات و کاتالوگ محصول 9.2 12.5 100-700 47-64 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
15 - F 40/250 B مشخصات و کاتالوگ محصول 11 15 100-700 55-71 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
16 - F 40/250 A مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 100-700 72-88 65 1/2 2 اینچ 40 1/2 1 اینچ
17 Fm 50/125 C F 50/125 C مشخصات و کاتالوگ محصول 2.2 3 300-1200 6-17.5 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
18 - F 50/125 B مشخصات و کاتالوگ محصول 3 4 300-1200 9-20.7 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
19 - F 50/125 A مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 300-1200 13-23.5 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
20 - F 50/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 300-1000 16-27 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
21 - F 50/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 5.5 7.5 300-1100 21-32 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
22 - F 50/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 7.5 10 300-1100 27-37 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
23 - F 50/200 C مشخصات و کاتالوگ محصول 11 15 400-1700 30-44 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
24 - F 50/200 B مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 400-1700 38-52 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
25 - F 50/200 A مشخصات و کاتالوگ محصول 18.5 25 400-1800 45-61 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
26 - F 50/200 AR مشخصات و کاتالوگ محصول 22 30 400-1800 69-53 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
27 - F 50/250 D مشخصات و کاتالوگ محصول 9.2 12.5 300-900 32-51 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
28 - F 50/250 C مشخصات و کاتالوگ محصول 11 15 300-900 42-59 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
29 - F 50/250 B مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 300-1000 59-72 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
30 - F 50/250 A مشخصات و کاتالوگ محصول 18.5 25 300-1000 73-85 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
31 - F 50/250 AR مشخصات و کاتالوگ محصول 22 30 300-1000 83-95 65 1/2 2 اینچ 50 2 اینچ
32 - F 65/125 C مشخصات و کاتالوگ محصول 4 5.5 600-1800 11-16 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
33 - F 65/125 B مشخصات و کاتالوگ محصول 5.5 7.5 600-2000 13-18 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
34 - F 65/125 A مشخصات و کاتالوگ محصول 7.5 10 600-2200 18-23 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
35 - F 65/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 9.2 12.5 600-2200 22-32 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
36 - F 65/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 11 15 600-2400 23-36.5 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
37 - F 65/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 600-2400 28-40.5 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
38 - F 65/200 B مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 400-2000 35.5-45 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
39 - F 65/200 A مشخصات و کاتالوگ محصول 18.5 25 400-2100 40-51 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
40 - F 65/200 AR مشخصات و کاتالوگ محصول 22 30 400-2100 46-57 80 3 اینچ 65 1/2 2 اینچ
41 - F 80/160 D مشخصات و کاتالوگ محصول 11 15 500-4000 10-25 100 4 اینچ 80 3 اینچ
42 - F 80/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 500-4000 15-30 100 4 اینچ 80 3 اینچ
43 - F 80/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 18.5 25 500-4000 20-35 100 4 اینچ 80 3 اینچ
44 - F 80/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 22 30 500-4000 25-40 100 4 اینچ 80 3 اینچ
45 - F 100/160 C مشخصات و کاتالوگ محصول 15 20 1000-5000 12-28 125 5 اینچ 100 4 اینچ
46 - F 100/160 B مشخصات و کاتالوگ محصول 18.5 25 1000-5500 13-32 125 5 اینچ 100 4 اینچ
47 - F 100/160 A مشخصات و کاتالوگ محصول 22 30 1000-6000 15-35 125 5 اینچ 100 4 اینچ
مشخصات فنی
مطالب مرتبط