شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

برای مشاهده قیمت پمپ آب کشاورزی و انواع آن به فروشگاه آبادیزل مراجعه نمایید. 

لیست قیمت موتور پمپ بنزینی دیانا

ردیف شرح کالا مدل قدرت (HP) توضیحات قیمت
1 موتور پمپ 2 اینچ بنزینی 7 اسب DN 50GP-7 7 تماس بگیرید
2 موتور پمپ 3 اینچ بنزینی 7 اسب DN 80GP-7 7 تماس بگیرید
3 موتور پمپ 1 اینچ بنزینی DN 25GW 2.5 تماس بگیرید
4 موتور پمپ 2 اینچ بنزینی DN 20CX-168F 6.5 تماس بگیرید
5 موتور پمپ 3 اینچ بنزینی DN 30CX-168F 6.5 تماس بگیرید
6 موتور پمپ 2 اینچ نفت /بنزینی DN 20CX-168FK 6.5 تماس بگیرید
7 موتور پمپ 3 اینچ نفت /بنزینی DN 30CX-168FK 6.5 تماس بگیرید
8 موتور پمپ (لجن کش) 3 اینچ بنزینی DN 80TP 19 تماس بگیرید
9 موتور پمپ 4 اینچ بنزینی DN 40CK-177F 113 تماس بگیرید
10 موتور پمپ 2 اینچ ارتفاع بالا DN 20X ارتفاع شش متری تماس بگیرید

لیست قیمت موتور پمپ دیزل دیانا

ردیف شرح کالا مدل قدرت (HP) توضیحات قیمت
1 موتور پمپ 3 اینچ دیزل DN 80WPD-3 7 باک بزرگ تماس بگیرید
2 موتور پمپ 4 اینچ دیزل استارتی DN 100WPD-4 10 باک بزرگ تماس بگیرید

لیست قیمت موتور پمپ دیانا سری EY 20

لیست قیمت موتور پمپ دیانا سری KOSHIN

مشخصات فنی