کارواش خانگی تکنو موتور

لیست قیمت کارواش خانگی تکنو موتور

ردیف مدل پمپ شرح قدرت ( وات ) حداکثرفشار ( بار ) آبدهی L/min قیمت
1 APW-VKA-110 کارواش خانگی تکفاز 1900 165 6 تماس بگیرید
2 APW-VKA-130 کارواش خانگی تکفاز 2500 195 7 تماس بگیرید
3 APW-VKA-150 کارواش خانگی تکفاز 3000 225 7 تماس بگیرید
4 ABW-HG-90G کارواش پرتال خانگی 1850 90 5.7 تماس بگیرید
5 AP-C280PA کارواش تکفاز مه پاش 1300 95 9 تماس بگیرید
6 AGW-200 کارواش صنعتی کوپله روی شاسی با موتور بنزینی گیربکس 5000 220 9.3 تماس بگیرید
7 3W2-1812B کارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن 5500 206 13.2 تماس بگیرید
8 3W2-1810B کارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن 5500 248 11 تماس بگیرید
9 3W2-1814B کارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن 7500 248 15.5 تماس بگیرید
10 AG-375 لانس کارواش خانگی - 200 7 تماس بگیرید
11 WPG03 لانس کارواش خانگی - 275 25 تماس بگیرید
12 WPG05 لانس کارواش خانگی - 350 40 تماس بگیرید
13 PCM02 کف پاش کوچک قابل تنظیم - - تماس بگیرید
14 PCM01 توربو نازل سرامیکی - 250 18 تماس بگیرید
15 N0ZZLE نازل استلس استیل چینی - 350 22 تماس بگیرید
16 NOZZLE نازل مه پاش برنجی چینی صفر درجه 100 7 تماس بگیرید
17 AL-EDDY-C دستگاه زمین شور - - - تماس بگیرید
18 سرلانس کارواش خانگی - - - تماس بگیرید
19 شلنگ یک لاسیم کارواش خانگی چینی 5 متری - - تماس بگیرید
مشخصات فنی