موتورهای دیزلی CUMMINS ساخت چین

موتورهای دیزلی CUMMINS ساخت چین

CUMMINS X3.3G3

CUMMINS X3.3G3

Cummins X2.5G2

Cummins X2.5G2

cummins X1.3G2

cummins X1.3G2