ژنراتورمکالته ساخت کشورایتالیا | لیست قیمت ژنراتورمکالتی

  • Share it:

لیست قیمت ژنراتور های MECCALTEساخت کشور ایتالیا

مدلتوانقیمت (ریال)
ECO28-1L/420KVA45650000
ECO28-2L/425KVA49500000
ECO28-VL/430KVA48000000
ECO32-2S/435KVA56100000
ECO32-3S/440KVA60500000
ECO32-1L/450KVA66000000
ECO32-2L/460KVA70400000
ECO32-3L/470KVA75900000
ECP34-1S85KVA96800000
ECP34-2S105KVA107800000
ECP34-1L130KVA113300000
ECP34-2L150KVA123750000
ECO38-1S180KVA145200000
ECO38-2S200KVA148500000
ECO38-3S225KVA154000000
ECO38-1L250KVA170500000
ECO38-2L300KVA187000000
ECO38-3L350KVA209000000
ECO40-1S400KVA280500000
ECO40-2S450KVA302500000
ECO40-3S500KVA309100000
ECO40-3S550KVA346500000
ECO401.5L620KVA396000000
ECO402L680KVA401500000

 لیست قیمت ژنراتور مک کاتل ژنراتور استمفورد

ردیفمدل ژنراتورتوان KVAولتاژ خروجی (V)وزن (kg)تثبیت کننده ولتاژقیمت واحد (ریال)
1S15W-75/A2.1115/230 تکفاز12.4خازنی6600000
2S16W-75/A2.5115/230 تکفاز14.3خازنی6930000
3S16W-90/A3.5115/230 تکفاز16.1خازنی8426000
4S16W-130/A5115/230 تکفاز21خازنی8800000
5S16W-150/A5.715/230 تکفاز23.7خازنی9350000
6S16F-150/A5.515/230 تکفاز28خازنی9790000
7S16F-180/A6.515/230 تکفاز31خازنی12100000
8S20W-95/A615/230 تکفاز27.4خازنی12650000
9S20W-110/A715/230 تکفاز30.5خازنی13200000
10S20W-130/A8.515/230 تکفاز34.9خازنی13860000
11S20FS-130/A8.515/230 تکفاز41.7خازنی13860000
12S20FS-160/A1015/230 تکفاز48.7خازنی14300000
13S20F-200/A1215/230 تکفاز56.5خازنی15400000
14T20FS-130/A10230/400 سھ فاز48.7خازنی16500000
15T20FS-160/A12.5230/400 سھ فاز55.7خازنی15650000
16T20F-200/A15230/400 سھ فاز63.5خازنی18535000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.