گیربکس پویا

  • Share it:

گیربکس پویا

 

گیربکس پویا

گیربکس پویا

الکتروگیربکس های کاهنده شرکت پویاگیربکس با مزایای راندمان بالا، ابعاد کوچک، قابلیت نصب و استفاده آسان و بهره دهی مطمئن و بدون مشکل جایگزین بسیار مفیدتری برای مبدل های سرعت مانند ( زنجیر، جعبه دنده، تسمه. قرقره) که بسیار حجیم نیز می باشند می باشند.

کلیه تولیدات شرکت پویا گیربکس دارای ۶ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشند. بدلیل اینکه گیربکس ها اغلب تحت بار متغیر کار می کنند، بهتر است گیربکسی انتخاب شود که ضریب آن مناسب باشد (ضریب کارا). این ضریب به ما امکان انتخاب گیربکس با مشخصات مناسب جهت کار مورد نیاز را می دهد.

نکات مهم برای انتخاب گیربکس:

۱ – نوع ماشینی که گیربکس برای آن انتخاب شده است

۲- دمای محیط

۳- شرایط محیط (گرد و خاکی، رطوبتی، یخ زده و …)

۴- موتور محرک

۵- نوع انتقال بین موتور و گیربکس (مستقیم، موازی، درجه و …)

۶- آرایش محورها

۷- مقدار بار شعاعی

راهنمای بکارگیری گیربکس

گیربکس باید محکم به یک پایه مسطح پیچ شود تا ارتعاش ننماید. اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریپاژ می دهید، از کوپلینگ های هیدرولیکی، محدود کننده های گشتاور نیرو، کلاچ و غیره استفاده کنید. اگر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید، کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آنها جلوگیری نمایید.

قبل از راه اندازی دستگاه اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و لزاجت روغن برای نوع بار مصرفی صحیح است. وقتی گیربکس ها را با گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به نگهداری بعدی نیست.

وقتی روغن معدنی استفاده کرده باشید توصیه می شود که :

روغن را پس از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتر است درون گیربکس ها را شستشو دهید.

در فواصل زمانی منظم سطح روغن را بررسی و روغن را پس از ۴۰۰۰ ساعت کار عوض کنید. اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از ۸۰۰۰ ساعت کار تعویض نمایید. در صورتی که قرار است گیربکس در هوای خیلی مرطوب به مدت زیاد بماند بهتر است آنرا به پر از روغن کنید، طبیعتا باید برای راه اندازی مجدد گیربکس سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.

آبادیزل ارائه دهنده انواع گیربکس پویا در خدمت هم میهنان عزیز می باشد

لیست زیر جهت انتخاب قطر شافت  بر اساس قدرت و سایر خصیصه های گربکس مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انتخاب قدرت شافت قیمت را از  لیست بعد مشاهده کنید.

HPKW۴P۱۶ دور۲۰ دور۲۵ دور۳۱ دور ۴۰ دور۵۰ دور۶۳ دور۸۰ دور ۱۰۰ دور ۱۲۵دور۱۶۰ دور۲۰۰ دور۲۵۰ دور۳۱۵ دور۴۰۰ دور
۱.۶۰.۱۲۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۴۰.۱۸۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۳۰.۲۵۷۱۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۲۰.۳۷۷۱۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳.۴۰.۵۵۸۰۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱۰.۷۵۸۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۵۱.۱۹۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۲۱.۵۹۰۶۰۶۰۶۰۵۹۵۹۵۹۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳۲.۲۱۰۰۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۴۳۱۰۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۵.۵۴۱۱۲۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۷.۵۵.۵۱۳۲۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۱۰۷.۵۱۳۲۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۱۵۱۱۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۲۰۱۵۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۲۵۱۸.۵۱۸۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۳۰۲۲۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۴۰۳۰۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۵۰۳۷۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
۶۰۴۵۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

گیربکس پویا-لیست قیمت گیربکس های پویا بدون الکتروموتور

قطر شافت خروجی گیربکسگیربکس پایه دارگیربکس فلنج دارگیربکس دو سر شافت پایه دارگیربکس دوسر شافت فلنج دار
ZG 0-22۲.۵۳۰.۰۰۰۲.۸۴۰.۰۰۰۲.۹۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰
ZG 1-28۲.۶۵۰.۰۰۰۳.۱۲۰.۰۰۰۳.۳۲۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰
ZG 2-32۳.۸۰.۰۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰۴.۴۲۰.۰۰۰۴.۹۲۰.۰۰۰
ZG 3-48۵.۶۰۰.۰۰۰۶.۲۷۰.۰۰۰۶.۳۲۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
ZG 4-60۸.۶۰۰.۰۰۰۹.۸۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰
ZG 5-75۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۶.۰۶۰.۰۰۰
ZG 6-90۲۲.۲۰۰.۰۰۰۲۸.۰۰۰.۰۰۰۲۸.۱۶۰.۰۰۰۲۹.۷۰۰.۰۰۰
ZG 7-100۴۲.۶۰۰.۰۰۰۴۶.۲۰۰.۰۰۰۴۶.۶۰۰.۰۰۰۴۷.۷۰۰.۰۰۰

گیربکس پویا-لیست قیمت قطعات یدکی گیربکس ها

مشخصات قطعهمدل
ZG 0-22
مدل
ZG 1-28
مدل
ZG 2-32
مدل
ZG 3-48
مدل
ZG 4-60
مدل
ZG 5-75
مدل
ZG 6-90
مدل
ZG 7-100
پوسته پایه دار۷۶۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۱.۰۳۰.۰۰۰۱.۵۴۰.۰۰۰۲.۷۳۰.۰۰۰۴.۶۷۰.۰۰۰۷.۳۰۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰
پوسته فلنج دار۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰۱.۴۳۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۳.۶۲۰.۰۰۰۵.۰۷۰.۰۰۰۹.۷۴۰.۰۰۰۲۳.۷۰۰.۰۰۰
دنده ; یک۳۴۰.۰۰۰۳۹۰.۰۰۰۵۲۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۹۳۰.۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰۲.۹۳۰.۰۰۰
دنده ; دو۴۱۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۸۰.۰۰۰۲.۱۸۰.۰۰۰۳.۸۸۰.۰۰۰۶.۳۰۰.۰۰۰
دنده ; سه۳۳۰.۰۰۰۳۹۰.۰۰۰۵۲۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۹۳۰.۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰۱.۸۸۰.۰۰۰۲.۳۳۰.۰۰۰
دنده ; چهار۴۴۰.۰۰۰۵۳۰.۰۰۰۶۸۰.۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰۱.۶۷۰.۰۰۰۲.۴۸۰.۰۰۰۴.۷۷۰.۰۰۰۸.۷۰۰.۰۰۰
شافت۴۱۰.۰۰۰۵۲۰.۰۰۰۵۷۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۱.۰۴۰.۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۴۴۰.۰۰۰
رابط۳۳۰.۰۰۰۳۹۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰۸۳۰.۰۰۰۱.۰۹۰.۰۰۰۱.۵۸۰.۰۰۰۲.۴۸۰.۰۰۰۳.۸۸۰.۰۰۰
دستمزد۴۷۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰۱.۰۲۰.۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰۱.۶۸۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.