گیربکس های صنعتی پشتیبان صنعت

  • Share it:

Industrial

گیربکس های صنعتی پشتیبان صنعت

 

گیربکس های صنعتی پشتیبان صنعت با مزایای راندمان بالا، ابعاد کوچک، قابلیت نصب و استفاده آسان و بهره دهی مطمئن و بدون مشکل جایگزین بسیار مفیدتری برای مبدل های سرعت مانند ( زنجیر، جعبه دنده، تسمه. قرقره) که بسیار حجیم نیز می باشند می باشند.

کلیه تولیدات شرکت پویا گیربکس دارای ۶ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشند. بدلیل اینکه گیربکس ها اغلب تحت بار متغیر کار می کنند، بهتر است گیربکسی انتخاب شود که ضریب آن مناسب باشد (ضریب کارا). این ضریب به ما امکان انتخاب گیربکس با مشخصات مناسب جهت کار مورد نیاز را می دهد.

نکات مهم برای انتخاب گیربکس:

۱ – نوع ماشینی که گیربکس برای آن انتخاب شده است

۲- دمای محیط

۳- شرایط محیط (گرد و خاکی، رطوبتی، یخ زده و …)

۴- موتور محرک

۵- نوع انتقال بین موتور و گیربکس (مستقیم، موازی، درجه و …)

۶- آرایش محورها

۷- مقدار بار شعاعی

راهنمای بکارگیری گیربکس

گیربکس باید محکم به یک پایه مسطح پیچ شود تا ارتعاش ننماید. اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریپاژ می دهید، از کوپلینگ های هیدرولیکی، محدود کننده های گشتاور نیرو، کلاچ و غیره استفاده کنید. اگر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید، کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آنها جلوگیری نمایید.

قبل از راه اندازی دستگاه اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و لزاجت روغن برای نوع بار مصرفی صحیح است. وقتی گیربکس ها را با گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به نگهداری بعدی نیست.

وقتی روغن معدنی استفاده کرده باشید توصیه می شود که :

روغن را پس از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتر است درون گیربکس ها را شستشو دهید.

در فواصل زمانی منظم سطح روغن را بررسی و روغن را پس از ۴۰۰۰ ساعت کار عوض کنید. اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از ۸۰۰۰ ساعت کار تعویض نمایید. در صورتی که قرار است گیربکس در هوای خیلی مرطوب به مدت زیاد بماند بهتر است آنرا به پر از روغن کنید، طبیعتا باید برای راه اندازی مجدد گیربکس سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.

توضیحات:

کلبه گیربکس ها از زمان خرید دارای ۶ ماه ضمانت می باشد.

گیربکس های خریداری شده توسط مشتریان محترم, دارای خدمات پس از فروش می باشد.

خواهشمند است به دلیل تغییر قیمت احتمالی, قبل از خرید از قیمت محصولات مطمئن شوید.

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل آماده ارائه گیربکس های صنعتی پشتیبان صنعت به هموطنان عزیز می باشد.

لیست زیر جهت انتخاب قطر شافت  بر اساس قدرت و سایر خصیصه های گربکس مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انتخاب قدرت شافت قیمت را از  لیست بعد مشاهده کنید.

HPKW۴P۱۶ دور۲۰ دور۲۵ دور۳۱ دور ۴۰ دور۵۰ دور۶۳ دور۸۰ دور ۱۰۰ دور ۱۲۵دور۱۶۰ دور۲۰۰ دور۲۵۰ دور۳۱۵ دور۴۰۰ دور
۱.۶۰.۱۲۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۴۰.۱۸۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۳۰.۲۵۷۱۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۲۰.۳۷۷۱۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳.۴۰.۵۵۸۰۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱۰.۷۵۸۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۵۱.۱۹۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۲۱.۵۹۰۶۰۶۰۶۰۵۹۵۹۵۹۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳۲.۲۱۰۰۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۴۳۱۰۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۵.۵۴۱۱۲۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۷.۵۵.۵۱۳۲۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۱۰۷.۵۱۳۲۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۱۵۱۱۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۲۰۱۵۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۲۵۱۸.۵۱۸۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۳۰۲۲۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۴۰۳۰۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۵۰۳۷۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
۶۰۴۵۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

لیست قیمت گیربکس های صنعتی پشتیبان صنعت

پایه دار قیمت (ریال)فلنج دارقیمت (ریال)
شافت ۲۸۲.۷۰۰.۰۰۰شافت ۲۸۲.۹۵۰.۰۰۰
شافت ۳۲۳.۸۴۰.۰۰۰شافت ۳۲۴.۰۸۰.۰۰۰
شافت ۴۸۵.۰۴۰.۰۰۰شافت ۴۸۵.۳۴۰.۰۰۰
شافت ۶۰۷.۶۲۰.۰۰۰شافت ۶۰۸.۴۰۰.۰۰۰
شافت ۷۵۱۲.۶۰۰.۰۰۰شافت ۷۵۱۳.۴۴۰.۰۰۰
شافت ۹۰۲۵.۲۰۰.۰۰۰شافت ۹۰۲۷.۶۰۰.۰۰۰
شافت ۱۰۰۳۷.۲۰۰.۰۰۰شافت ۱۰۰-

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.