گیربکس حلزونی چینی cew

  • Share it:

cew

گیربکس حلزونی چینی cew

الکتروگیربکس های حلزونی چینی cew با مزایای راندمان بالا، ابعاد کوچک، قابلیت نصب و استفاده آسان و بهره دهی مطمئن و بدون مشکل جایگزین بسیار مفیدتری برای مبدل های سرعت مانند ( زنجیر، جعبه دنده، تسمه. قرقره) که بسیار حجیم نیز می باشند می باشند.

کلیه تولیدات شرکت پویا گیربکس دارای ۶ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشند. بدلیل اینکه گیربکس ها اغلب تحت بار متغیر کار می کنند، بهتر است گیربکسی انتخاب شود که ضریب آن مناسب باشد (ضریب کارا). این ضریب به ما امکان انتخاب گیربکس با مشخصات مناسب جهت کار مورد نیاز را می دهد.

نکات مهم برای انتخاب گیربکس:

۱ – نوع ماشینی که گیربکس برای آن انتخاب شده است

۲- دمای محیط

۳- شرایط محیط (گرد و خاکی، رطوبتی، یخ زده و …)

۴- موتور محرک

۵- نوع انتقال بین موتور و گیربکس (مستقیم، موازی، درجه و …)

۶- آرایش محورها

۷- مقدار بار شعاعی

راهنمای بکارگیری گیربکس

گیربکس باید محکم به یک پایه مسطح پیچ شود تا ارتعاش ننماید. اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریپاژ می دهید، از کوپلینگ های هیدرولیکی، محدود کننده های گشتاور نیرو، کلاچ و غیره استفاده کنید. اگر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید، کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آنها جلوگیری نمایید.

قبل از راه اندازی دستگاه اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و لزاجت روغن برای نوع بار مصرفی صحیح است. وقتی گیربکس ها را با گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به نگهداری بعدی نیست.

وقتی روغن معدنی استفاده کرده باشید توصیه می شود که :

روغن را پس از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتر است درون گیربکس ها را شستشو دهید.

در فواصل زمانی منظم سطح روغن را بررسی و روغن را پس از ۴۰۰۰ ساعت کار عوض کنید. اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از ۸۰۰۰ ساعت کار تعویض نمایید. در صورتی که قرار است گیربکس در هوای خیلی مرطوب به مدت زیاد بماند بهتر است آنرا به پر از روغن کنید، طبیعتا باید برای راه اندازی مجدد گیربکس سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.

آبادیزل ارائه دهنده انواع گیربکس پویا در خدمت هم میهنان عزیز می باشد

لیست زیر جهت انتخاب قطر شافت  بر اساس قدرت و سایر خصیصه های گربکس مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انتخاب قدرت شافت قیمت را از  لیست بعد مشاهده کنید.

HPKW۴P۱۶ دور۲۰ دور۲۵ دور۳۱ دور ۴۰ دور۵۰ دور۶۳ دور۸۰ دور ۱۰۰ دور ۱۲۵دور۱۶۰ دور۲۰۰ دور۲۵۰ دور۳۱۵ دور۴۰۰ دور
۱.۶۰.۱۲۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۴۰.۱۸۶۳۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۳۰.۲۵۷۱۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۲۰.۳۷۷۱۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳.۴۰.۵۵۸۰۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱۰.۷۵۸۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۱.۵۱.۱۹۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۲۱.۵۹۰۶۰۶۰۶۰۵۹۵۹۵۹۳۲۳۲۳۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۳۲.۲۱۰۰۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۴۳۱۰۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲
۵.۵۴۱۱۲۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۷.۵۵.۵۱۳۲۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸
۱۰۷.۵۱۳۲۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۱۵۱۱۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰
۲۰۱۵۱۶۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۲۵۱۸.۵۱۸۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵
۳۰۲۲۱۸۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۴۰۳۰۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
۵۰۳۷۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
۶۰۴۵۲۲۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
تیپ نسبت دور
۷.۵
نسبت دور
۱۰
نسبت دور
۱۵
نسبت دور
۲۰
نسبت دور
۲۵
نسبت دور
۳۰
نسبت دور
۴۰
نسبت دور
۵۰
نسبت دور
۶۰
نسبت دور
۸۰
نسبت دور
۱۰۰
قیمت
NMRV
۲۵
شافت ورودی۹۹۹۹۹۹۹۹۹۱.۲۰۰.۰۰۰
NMRV
۲۵
شافت خروجی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱.۲۰۰.۰۰۰
NMRV
۲۵
NRV
شافت ورودی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱.۳۰۰.۰۰۰
NMRV
۲۵
NRV
شافت خروجی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱.۳۰۰.۰۰۰
NMRV
۴۰
NRV
شافت ورودی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
۱۱
۱۴
۱۱
۱۴
۱۱
۱۴
۱۱
۱.۴۲۰.۰۰۰
NMRV
۴۰
NRV
شافت خروجی۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱.۴۲۰.۰۰۰
NMRV
۵۰
NRV
شافت ورودی۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۱۹
۲.۰۰۰.۰۰۰
NMRV
۵۰
NRV
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
شافت ورودی۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹۱۹۱۹۹۱۱۹
۱۴
۱۹
۱۴
۲.۶۰۰.۰۰۰
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲.۶۰۰.۰۰۰
شافت ورودی۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۳.۶۵۰.۰۰۰
شافت خروجی۲۸۲۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۳.۶۵۰.۰۰۰
شافت ورودی۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۲۴۲۴
۱۹
۲۴
۱۹
۴.۹۵۰.۰۰۰
شافت خروجی۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۴.۹۵۰.۰۰۰
شافت ورودی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸
۲۴
۲۸
۲۴
۷.۶۰۰.۰۰۰
شافت خروجی۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۷.۶۰۰.۰۰۰
شافت ورودی۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸
۲۸
۲۸۲۸۲۸۱۱.۰۰۰.۰۰۰
شافت خروجی۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰
شافت ورودی۳۸
۴۲
۳۸
۴۲
۳۸
۴۲
۳۸
۴۲
۳۸۳۸۳۸۳۸۲۸۲۸۲۸۱۹.۵۰۰.۰۰۰
شافت خروجی۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۱۹.۵۰۰.۰۰۰

قیمت فلنج F

۲۵۹۵.۰۰۰۵۰۱۷۰.۰۰۰۹۰۳۵۰.۰۰۰
۳۰۱۰۶.۰۰۰۶۳۲۲۰.۰۰۰۱۱۰۸۰۰.۰۰۰
۴۰۱۲۰.۰۰۰۷۵۲۶۰.۰۰۰۱۳۰۱.۰۵.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.