کمپرسورهای گریز از مرکز

  • Share it:

 کمپرسورهای گریز ازمرکز بعد از کمپرسورهای تناوبی پرمصرف ترین کمپرسورها در صنایع هستند. به ویژه به عنوان کمپرسور مورد استفاده در فرآیندها در رده اول قرار دارند. حال اگر به جای تعداد، توان مصرفی و یا ظرفیت معیار انتخاب قرار گیرد ، کمپرسورهای گریز از مرکز بالاترین سهم را در فرآیند تراکم گازها در صنایع به خود اختصاص می دهند.
در طول ۴٠ سال اخیر به لحاظ ابعاد نسبی کوچکتر و وزن کمتر (درمقایسه با کمپرسورهای تناوبی)، بارشد وتوسعه صنایع ، بکار گیری از کمپرسورهای فوق در فرآیندها بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است . پائین بودن بار وارده بر روی فوندانسیون در این کمپرسورها موجب گردیده تا در نصب آنها به فوندانسیون کوچکتر وسبکتری نیاز باشد. در قدمهای اولیه ساخت این کمپرسورها، راندمان آنها بسیار پائین بوده و قدرت رقابت با کمپرسور های تناوبی رانداشتند. ولی در مناطقی که قیمت انرژی پائین باشد (نظیر کشورما ) می تواند سهم بزرگی را در بازار فروش کمپرسورها برای خود اختصاص دهد.

                                کمپرسورهای گریز از مرکز

افزایش قیمت انرژی در سالهای ١٩٧٠ هرچند که تا حدودی موجب محدودیت انتخاب این کمپرسورها شد ولی زمینه مناسبی بود تا بر روی افزایش راندمان این کمپرسورها اصلاحات بنیادی صورت بگیرد. از سوی دیگر نیاز به افزایش قابلیت اعتماد(Reliability)در بهره گیری از کمپرسور خود کمک بزرکی برای توسعه بازار فروش کمپرسورهای گریزازمرکز شد . چرا که در بسیاری از موارد این کمپرسورها قادر بودند بدون نیاز به هرگونه تعمیر اساسی به مدت سه سال درواحدهای مربوطه درحال کار باشند و این زمان در بعضی از موارد حتی به ۶ سال نیزمی رسید.
عامل فوق به لحاظ کاهش عوارض زیانبار توقف خط تولید جهت تعمیرات و بویژه در واحدهای بزرگ دلیل خوبی بود تا این نوع کمپرسورها نگاههای متخصصان صنایع را متوجه خود سازند، و همین جا بود که قابلیت اعتماد، عنصر اولیه انتخاب کمپرسورها شد تا قیمت انرژی
.
در طرحهای اولیه، از این کمپرسورها برای مواقعی که فشار مورد نیاز کم و دبی زیاد مورد نظر بود، استفاده می شد.
در سالهای اولیه دهه ١٩٣٠ در صنایع فولاد از این کمپرسورها برای کوره های ازنوع
(Blast Furnace) استفاده می شد. درهمین دوران استفاده از این کمپرسورها برای کشیدن گازهای حاصل از تبدیل ذغال سنگ به کک در کوره های کک مرسوم گردید.
در سالهای پایانی دهه ١٩٣٠ صنایع تبرید برای تهویه مطبوع ساختمانها، استفاده از این کمپرسورها را به لحاظ کوچکی ابعاد و پائین بودن میزان لرزش وفوندانسیون مورد نیاز دردستور کارمهندسین تاسیسات قرار گرفت. بالارفتن ظرفیت واحدهای صنعتی و ارزان بودن قیمت انرژی دلیل خوبی بود تا بهره گیری از این کمپرسورها در صنایع در سالهای دهه ١٩۵٠ رشد بیشتری داشته باشد
کمپرسورهای گریزازمرکز برای دبی ۱۷۰۰تا ۱۰۰۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت ساخته می شوند. بدیهی است  که به همین خاطر استفاده از این کمپرسورها دردبی های کم که چندان اقتصادینیستند، نتوانست موفقیت چندانی را کسب نماید . نسبت تراکم قابل دسترسی در کمپرسورهای یک طبقه گریزازمرکز به حدود ٣ نیز می رسد ولی در کمپرسورهای گریزازمرکز چند طبقه که برای هواویا ازت به کارگرفته می شوند، مقدارآن کمتر از ٢ می باشد.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.