کفکش پدرولا

  • Share it:

کفکش پدرولا – PERDROLLO

TOP MULTI KAFKESH

کفکش پدرولا – PERDROLLO

کفکش ارتفاع بالا TOP MULTI 2

کلیه قطعات : تکنو پلبمر – با ۱۰ متر کابل – با فلوتر

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی(اینچ)
۱TOP MULTI II۰.۵۵۰.۷۵۱۰-۸۰۴۰-۵۱/۴ ۱

 

کفکش TOP

بدنه :  تکنو پلیمر – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۱.۴۱۰۴ – دارای فلوتر

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱TOP1۰.۲۵۰.۳۳۲۰-۱۶۰۶-۱۱/۴ ۱
۲TOP2۰.۳۷۰.۵۲۰-۲۲۰۸-۱۱/۴ ۱
۳TOP3۰.۵۵۰.۷۵۲۰-۲۶۰۱۰-۲۱/۴ ۱
۴TOP4۰.۷۵۱۲۰-۳۲۰۱۲-۲۱/۴ ۱
۵TOP5۰.۹۲۱.۲۵۲۰-۴۰۰۱۴-۲۱/۴ ۱

 

کفکش مناسب برای مایعات خورنده TOP-LA

بدنه :  تکنو پلیمر – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۳۱۶ – کلیه پیچها: استنلس استیل  ۳۱۶ – دارای فلوتر

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)ورودی (اینچ)خروجی (اینچ)

 

کفکش با کلید شناور مغناطیسی TOP-GM

بدنه :  تکنو پلیمر – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۱.۴۱۰۴ – دارای کلید شناور مغناطیسی

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱TOP2-GM۰.۳۷۰.۵۲۰-۲۲۰۸-۱۱/۴ ۱

 

کفکش استنلس استیل RX

بدنه : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱RXm2۰.۳۷۰.۵۲۰-۲۲۰۹.۵-۲۱/۴ ۱
۲RXm3۰.۵۵۰.۷۵۲۰-۲۲۰۱۱.۵-۳۱/۴ ۱
۳RXm4۰.۷۵۱۲۰-۲۶۰۱۵-۴۱/۲ ۱

 

کفکش پروانه باز (استنلس استیل) مخصوص آبهای کثیف RX-VORTEX

بدنه : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل ۳۰۴ – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱RXm 3/20۰.۵۵۰.۷۵۲۰-۱۸۰۸-۳۱/۴ ۱

 

کفکش D

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر- پمپ : چدن – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱Dm 8-۰.۵۵۰.۷۵۲۵-۲۷۵۱۱.۵-۲۱/۲ ۱
۲Dm 10D 10۰.۷۵ ۱۲۵-۳۲۵۱۴.۵-۲۱/۲ ۱
۳Dm 20D 20۰.۷۵۱۲۵-۲۰۰۲۰-۱۰۱/۲ ۱
۴Dm 30D 30۱.۱۱.۵۲۵-۳۰۰۲۶-۱۰۱/۲ ۱

 

کفکش DC

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱DCm 20DC 20۰.۷۵۱۲۰-۲۰۰۲۰-۱۰۱/۲ ۱
۲DCm 30DC 30۱.۱۱.۵۲۵-۳۰۰۲۶-۱۰۱/۲ ۱

کفکش استنلس استیل SUMO2

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱SUMOm 2/7SUMO 2/7۰.۷۵۱۱۰-۸۰۵۸-۲۳۱/۴ ۱
۲SUMOm 2/11SUMO 2/11۱.۱۱.۵۱۰-۸۰۸۰-۳۴۱/۴ ۱
۳SUMOm 2/15SUMO 2/15۱.۵۲۱۰-۸۰۸۷-۳۸۱/۴ ۱

 

کفکش استنلس استیل SUMO4

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱SUMOm 2/7SUMO 2/7۰.۷۵۱۱۰-۸۰۵۸-۲۳۱/۴ ۱
۲SUMOm 2/11SUMO 2/11۱.۱۱.۵۱۰-۸۰۸۰-۳۴۱/۴ ۱
۳SUMOm 2/15SUMO 2/15۱.۵۲۱۰-۸۰۸۷-۳۸۱/۴ ۱

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع کفکش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.