کفکش و لجنکش بهارپمپ

  • Share it:

کفکش و لجنکش بهارپمپ

آبادیزل ارائه دهنده انواع کفکش و لجنکش شرکت بهارپمپ و سایر گروه های صنعتی داخلی و خارجی، در خدمت عموم هموظنان عزیز می باشد.

کفکش و لجنکش بهارپمپ

کفکش و لجنکش بهارپمپ

لیست قیمت کفکش و لجنکش های سه فاز بهار پمپ

مدلخروجی
(Inch)
حداکثر ارتفاع
(M)
قدرت
(Hp)
حداکثر آبدهی
(M3/h)
پروانهآمپر
(A)
قیمت(ریال)
B30/2۲۳۰۵.۵۲۰۱۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
B50/2۲۵۰۱۰۲۰۲۱۲۱۲.۶۵۰.۰۰۰
B60/2۲۶۰۱۰۲۰۲۱۶۱۳.۹۷۰.۰۰۰
B75/2۲۷۵۱۲.۵۲۰۳۱۶۱۵.۸۳۰.۰۰۰
B90/2۲۹۰۱۲.۵۲۰۳۲۰۱۶.۷۵۰.۰۰۰
B120/2۲۱۲۰۱۲.۵۲۰۴۲۰۱۸.۳۲۰.۰۰۰
B150/2۲۱۵۰۱۷.۵۲۰۵۲۸۲۱.۸۶۰.۰۰۰
B180/2۲۱۸۰۲۰۲۰۶۳۲۲۵.۴۰۰.۰۰۰
B30/3۳۳۰۵.۵۳۰۱۹۱۰.۹۵۰.۰۰۰
B50/3۳۵۰۱۰۳۰۲۱۲۱۳.۴۴۰.۰۰۰
B60/3۳۶۰۱۰۳۰۲۱۶۱۴.۸۳۰.۰۰۰
B75/3۳۷۵۱۲.۵۳۰۳۱۶۱۶.۷۸۰.۰۰۰
B90/3۳۹۰۱۲.۵۳۰۳۲۰۱۷.۱۰۰.۰۰۰
B120/3۳۱۲۰۱۷.۵۳۰۴۲۸۲۱.۷۶۰.۰۰۰
B150/3۳۱۵۰۲۰۳۰۵۳۲۲۵.۲۰۰.۰۰۰
B30/4۴۳۰۱۰۶۰۱۱۶۱۳.۷۵۰.۰۰۰
B45/4۴۴۵۱۲.۵۶۰۲۲۰۱۵.۸۹۰.۰۰۰
B60/4۴۶۰۱۲.۵۶۰۲۲۰۱۷.۳۰۰.۰۰۰
B75/4۴۷۵۱۷.۵۶۰۳۲۶۱۹.۸۴۰.۰۰۰
B90/4۴۹۰۱۷.۵۶۰۳۲۸۲۱.۱۷۰.۰۰۰
B105/4۴۱۰۵۱۷.۵۶۰۴۲۸۲۱.۹۵۰.۰۰۰
B120/4۴۱۲۰۲۰۶۰۴۳۲۲۴.۸۰۰.۰۰۰
B30/6۶۳۰۱۷.۵۱۵۰۱۲۸۲۰.۵۰۰.۰۰۰
WB25/2 لجنکش۲۲۵۱۰۱۵۱۱۶۱۱.۵۴۰.۰۰۰
WB25/3 لجنکش۳۲۵۱۰۲۵۱۱۶۱۳.۴۵۰.۰۰۰
WB25/4 لجنکش۴۲۵۱۰۵۵۱۱۶۱۴.۱۲۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.