کفکش دناپمپ

  • Share it:

کفکش دناپمپ

شرکت آبادیزل افتخار دارد که محصولات شرکت دناپمپ را دراختیار هم میهنان عزیز قرار دهد.

پروانه کفکش های دناپمپ از نوع استیل می باشد.

 

کفکش دناپمپ

کفکش دناپمپ

لیست قیمت کفکش دناپمپ (سه فاز)

تیپسایز (inch)قدرت (Hp)ارتفاع (M)آبدهی(M3/h)پروانه (Pcs)آمپر(A)ولتاژ (v)قیمت(ریال)
DTP 150/6۲۱۷.۵۱۵۰۲۰۵۲۸۳۸۰۲۱.۵۰۰.۰۰۰
DTP 120/6۲۱۲.۵۱۲۰۲۰۴۲۰۳۸۰۱۸.۲۰۰.۰۰۰
DTP 90/6۲۱۲.۵۹۰۲۰۳۲۰۳۸۰۱۶.۸۰۰.۰۰۰
DTP 75/6۲۱۰۷۵۲۰۳۱۶۳۸۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
DTP 60/6۲۱۰۶۰۲۰۲۱۶۳۸۰۱۴.۵۰۰.۰۰۰
DTP 50/6۲۱۰۵۰۲۰۲۱۲۳۸۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
DTP 30/6۲۵.۵۳۰۲۰۱۸۳۸۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
DTP 120/8۳۱۷.۵۱۲۰۳۰۴۲۸۳۸۰۲۱.۲۰۰.۰۰۰
DTP 90/8۳۱۲.۵۹۰۳۰۳۲۰۳۸۰۱۷.۴۰۰.۰۰۰
DTP 75/8۳۱۲.۵۷۵۳۰۳۱۶۳۸۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰
DTP 60/8۳۱۰۶۰۳۰۲۱۶۳۸۰۱۴.۸۰۰.۰۰۰
DTP 50/8۳۱۰۵۰۳۰۲۱۲۳۸۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰
DTP 30/8۳۵.۵۳۰۳۰۱۸۳۸۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰
DTP 90/10۴۱۷.۵۹۰۵۰۳۲۸۳۸۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰
DTP 75/10۴۱۲.۵۷۵۵۰۳۲۰۳۸۰۱۹.۴۰۰.۰۰۰
DTP 60/10۴۱۲.۵۶۰۵۰۲۲۰۳۸۰۱۶.۸۰۰.۰۰۰
DTP 50/10۴۱۲.۵۵۰۵۰۲۲۰۳۸۰۱۶.۲۰۰.۰۰۰
DTP 30/10۴۱۰۳۰۵۰۱۱۶۳۸۰۱۳.۲۰۰.۰۰۰
DTP 30/15۶۱۷.۵۳۰۱۳۰۱۲۴۳۸۰۱۹.۵۰۰.۰۰۰

 

لیست قیمت کفکش دناپمپ (تک فاز)

تیپشرححداکثر ارتفاع(M)سایز(Inch)قدرت(HP)آمپر(A)ولتاژ(V)قیمت(ریال)
DSP 15.4کفکش ۱۵ متری تکفاز۱۲۱/۴و۱۱۳۲۲۰۵.۸۰۰.۰۰۰
DSP 23.4کفکش ۲۳ متری تکفاز۱۹۱/۴و۱۱۴۲۲۰۶.۴۰۰.۰۰۰
DSP 33.4کفکش ۳۳ متری تکفاز۲۹۱/۴و۱۱/۵۵۲۲۰۶.۸۰۰.۰۰۰
DSP 40.4کفکش ۴۰ متری تکفاز۳۷۱/۴و۱۱/۵۷۲۲۰۷.۱۰۰.۰۰۰
DSP 56.4کفکش ۵۶ متری تکفاز۵۰۱/۴و۱۲۸۲۲۰۸.۴۰۰.۰۰۰
DSP 68.4کفکش ۶۸ متری تکفاز۶۰۱/۴و۱۲/۲۱۰۲۲۰۹.۱۰۰.۰۰۰
DSP 85.4کفکش ۸۵ متری تکفاز۷۸۱/۴و۱۳۱۲۲۲۰۱۰.۱۰۰.۰۰۰
DSP 18.6کفکش ۱۸ متری تکفاز۱۵۲۱/۵۵۲۲۰۶.۸۰۰.۰۰۰
DSP 30.6کفکش ۳۰ متری تکفاز۲۶۲۱/۵۸۲۲۰۷.۴۰۰.۰۰۰
DSP 40.6کفکش ۴۰ متری تکفاز۳۶۲۲/۲۹۲۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰
DSP 56.6کفکش ۵۶ متری تکفاز۵۰۲۳۱۱۲۲۰۹.۵۰۰.۰۰۰
DSP 65.6کفکش ۶۵ متری تکفاز۶۰۲۳۱۲۲۲۰۹.۹۰۰.۰۰۰
DSP 72.6کفکش ۷۲ متری تکفاز۶۷۲۳۱۴۲۲۰۱۰.۴۰۰.۰۰۰
DSP 20.8کفکش ۲۰ متری تکفاز۱۶۳۲۹۲۲۰۸.۶۰۰.۰۰۰
DSP 30.8کفکش ۳۰ متری تکفاز۲۵۳۲/۲۱۱۲۲۰۹.۶۰۰.۰۰۰
DSP 40.8کفکش ۴۰ متری تکفاز۳۶۳۳۱۴۲۲۰۱۰.۴۰۰.۰۰۰
DWP 20.6لجنکش ۲۰ متری تکفاز۱۶۲۳۸۲۲۰۹.۶۰۰.۰۰۰
DWP 15.8لجنکش ۱۵ متری تکفاز۱۰۳۳۹۲۲۰۹.۷۰۰.۰۰۰
خروجی بالا با قظر ۱۸.۵ سانتیمترکفکش ۳۰متری تکفاز۲۶۲۱/۵۸۲۲۰۸.۵۰۰.۰۰۰
خروجی بالا با قظر ۱۸.۵ سانتیمترکفکش ۴۰متری تکفاز۳۶۲۲/۲۹۲۲۰۹.۹۰۰.۰۰۰
خروجی بالا با قظر ۱۸.۵ سانتیمترکفکش ۵۶متری تکفاز۵۰۲۳۱۱۲۲۰۱۰.۴۰۰.۰۰۰
خروجی بالا با قظر ۱۸.۵ سانتیمترکفکش ۶۷متری تکفاز۶۰۲۳۱۲۲۲۰۱۰.۸۰۰.۰۰۰
خروجی بالا با قظر ۱۸.۵ سانتیمترکفکش ۷۲متری تکفاز۶۷۲۳۱۴۲۲۰۱۱.۳۰۰.۰۰۰

در صورت اضافه شدن فلوتر مبلغ ۵۰,۰۰۰تومان به مبالغ بالا افزوده می شود

کلیه کفکش های دناپمپ داراری شش ماه گارانتی مکانیکی می باشند.

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.