ژنراتور LINZ

  • Share it:

ژنراتور LINZ

ژنراتور LINZ

ژنراتور LINZ

تمامی ژنراتورهای Linz توسط تکنولوژی های پیشرفته و با مواد با کیفیت بالا ساخته شده است.

بارز ترین ویژگی های این محصولات عبارتند از:

  • بازدهی بالا
  • فشردگی (compactness) و قدرت مکانیکی
  • قابلیت تنظیم (customisable)
  • شکل موج بسیار عالی
  • طیف گسترده ی عملکردها
  • طراحی منحصر به فرد

ژنراتورهای تک فاز LINZ

ژنراتورهای تک فاز این شرکت به دو بخش ژنراتورهای ۲ قطب و ۴ قطب بدون جاروبک خازن دار و ژنراتورهای ۲ قطب جاروبک دار به همراه تنظیمات الکترونیکی تقسیم می شود.

ژنراتورهای سه فاز LINZ

ژنراتورهای سه فاز شرکت Linz دربردارنده سری های مختلف ژنراتورهای سنکرون است که اجازه انتخاب راه حل مناسب را به هر نوع کاربردی فراهم می آورد. ژنراتورهای ۲ و ۴ قطب جاروبک دار و بدون جاروبک، با تنظیمات الکرونیکی به صورت مرکب(compound) و یا مخلوط (mixed) می­باشد.

ژنراتور / دینام جوش LINZ

دینام های جوش این شرکت شامل دینام های AC از ۱۲۰AAC تا ۲۲۰AAC (SPW و E1W AC)، دینام های ۲ و ۴ قطب DC از ۱۸۰DC تا ۵۰۰DC(E2W و PROW) و دینام جوش های فرکانس بالا (HFW).

 

 

 شرکت بازرگانی مهندسی افتخار دارد محصولات شرکت LINZ را به هموطنان عزیز عرضه نماید.

 

 

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از ۱۰۰ با ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام هایLINZ

مدلشافتدارRPM KVAقیمتتصویر
۵۱۰۰۰۳۰۰۰۹۱زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SA/4
تکفاز
۱۵۰۰۵.۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

۵۱۰۰۰۳۰۰۰۰۲زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SB/4
تکفاز
۱۵۰۰۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

۵۱۰۰۰۳۰۰۰۰۳زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SD/4
تکفاز
۱۵۰۰۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

۵۱۰۰۰۳۰۰۰۰۴زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SE/4
تکفاز
۱۵۰۰۱۱.۵۳۱,۱۰۰,۰۰۰
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

۵۱۰۰۰۳۰۰۰۰۵زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 MF/4
تکفاز
۱۵۰۰۱۲.۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

۵۱۰۰۰۴۰۰۰۰۱زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13S A/4
سه فاز
۱۵۰۰۸۲۶,۸۰۰,۰۰۰
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

۵۱۰۰۰۴۰۰۰۰۲زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13S B/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

۵۱۰۰۰۴۰۰۰۰۳زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13M D/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۵۳۱,۱۰۰,۰۰۰
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

۵۱۰۰۰۴۰۰۰۰۴زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۶۳۴,۲۰۰,۰۰۰
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

 

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از ۱۰۰ با ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام جوش/ژنراتور LINZ

 

مدلشافتدارKWKVAقیمتتصویر
۵۱۰۰۰۵۰۰۰۰۱دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E1 W11 220 AC
۷.۵۱۰۲۹,۸۰۰,۰۰۰
LINZ E1 W11 220 AC

LINZ E1 W11 220 AC

۵۱۰۰۰۵۰۰۰۰۲دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W11 220 DC
۱۲۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰
LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

۵۱۰۰۰۵۰۰۰۰۳دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W11 220 DC 6.5
۹۶.۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰
LINZ E2W10 DC - 2 poles

LINZ E2W10 DC - 2 poles

۵۱۰۰۰۵۰۰۰۰۴دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W13S 220 DC
۱۲۱۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از ۱۰۰ با ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام هایLINZ

LINZ PRO series

LINZ PRO series

مدلاطلاعاتRPMKVAقیمت
۵۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱ژنراتور صفحه ای مدل SLT 18 MD - B2 SAE 3
سه فاز
۱۵۰۰۲۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۱ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18S A/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S B/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۳ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18S B/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۵۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۴ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S C/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۵ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M C/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۶ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۴۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۷ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۴۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۸ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18L F/4
سه فاز
۱۵۰۰۵۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۰۰۹ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18L F/4
سه فاز
۱۵۰۰۵۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۰ژنراتورصفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S C/4
سه فاز
۱۵۰۰۸۵۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۱ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S C/4
سه فاز
۱۵۰۰۸۵۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۲ژنراتور صفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S D/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۰۰۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۳ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S D/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۰۰۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۴ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۳۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۶ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۳۰۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۷ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M F/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۳۰۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۱۹ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M F/4
سه فاز
۱۵۰۰۱۳۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2 - PRO 28S B/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۰۰۱۸۹,۸۵۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۱ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 28S B/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۰۰۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۲ژنراتور صفحه ای مدل SAE 1 - PRO 28S D/4
سه فاز
۱۵۰۰۲۵۰۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۳ژنراتور صفحه ایمدل B2/SAE 1 - PRO 28M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۰۰۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۴ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 28M E/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۰۰۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۵ژنراتور صفحه ای مدل B2/SAE 1 - PRO 28M F/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۵۰۲۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۶ژنراتور شافتدار مدل B3/B14- PRO 28M F/4
سه فاز
۱۵۰۰۳۵۰۲۷۰,۶۰۰,۳۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.