ژنراتور LINZ

  • Share it:

ژنراتور LINZ

ژنراتور LINZ

ژنراتور LINZ

تمامی ژنراتورهای Linz توسط تکنولوژی های پیشرفته و با مواد با کیفیت بالا ساخته شده است.

بارز ترین ویژگی های این محصولات عبارتند از:

  • بازدهی بالا
  • فشردگی (compactness) و قدرت مکانیکی
  • قابلیت تنظیم (customisable)
  • شکل موج بسیار عالی
  • طیف گسترده ی عملکردها
  • طراحی منحصر به فرد

ژنراتورهای تک فاز LINZ

ژنراتورهای تک فاز این شرکت به دو بخش ژنراتورهای 2 قطب و 4 قطب بدون جاروبک خازن دار و ژنراتورهای 2 قطب جاروبک دار به همراه تنظیمات الکترونیکی تقسیم می شود.

ژنراتورهای سه فاز LINZ

ژنراتورهای سه فاز شرکت Linz دربردارنده سری های مختلف ژنراتورهای سنکرون است که اجازه انتخاب راه حل مناسب را به هر نوع کاربردی فراهم می آورد. ژنراتورهای 2 و 4 قطب جاروبک دار و بدون جاروبک، با تنظیمات الکرونیکی به صورت مرکب(compound) و یا مخلوط (mixed) می­باشد.

ژنراتور / دینام جوش LINZ

دینام های جوش این شرکت شامل دینام های AC از 120AAC تا 220AAC (SPW و E1W AC)، دینام های 2 و 4 قطب DC از 180DC تا 500DC(E2W و PROW) و دینام جوش های فرکانس بالا (HFW).

 

 

 شرکت بازرگانی مهندسی افتخار دارد محصولات شرکت LINZ را به هموطنان عزیز عرضه نماید.

 

 

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام هایLINZ

مدلشافتدارRPM KVAقیمتتصویر
51000300091زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SA/4
تکفاز
15005.522,600,000
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

51000300002زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SB/4
تکفاز
1500724,100,000
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

51000300003زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SD/4
تکفاز
1500927,000,000
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

51000300004زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 SE/4
تکفاز
150011.531,100,000
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

51000300005زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 C13 MF/4
تکفاز
150012.532,500,000
LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

LINZ E1 C13 S - E1 C13 M

51000400001زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13S A/4
سه فاز
1500826,800,000
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

51000400002زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13S B/4
سه فاز
15001028,200,000
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

51000400003زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13M D/4
سه فاز
15001531,100,000
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

51000400004زنراتور شافتدار مدل
B3/B14 - E1 S13M E/4
سه فاز
15001634,200,000
LINZ E1 S13S - E1 S13M

LINZ E1 S13S - E1 S13M

 

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام جوش/ژنراتور LINZ

 

مدلشافتدارKWKVAقیمتتصویر
51000500001دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E1 W11 220 AC
7.51029,800,000
LINZ E1 W11 220 AC

LINZ E1 W11 220 AC

51000500002دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W11 220 DC
12531,200,000
LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

51000500003دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W11 220 DC 6.5
96.532,500,000
LINZ E2W10 DC - 2 poles

LINZ E2W10 DC - 2 poles

51000500004دینام جوش/ژنراتور - B3/B14
E2 W13S 220 DC
121063,000,000
LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

LINZ E2 W10 220DC- E2 W13 220DC

کلیه محصولات  دارای KVA پایین تر از 100 با 20 درصد و بالاتر از 100 با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند.

ژنراتور LINZ – لیست قیمت دینام هایLINZ

LINZ PRO series

LINZ PRO series

مدلاطلاعاتRPMKVAقیمت
510001000001ژنراتور صفحه ای مدل SLT 18 MD - B2 SAE 3
سه فاز
15002051,200,000
510002000001ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18S A/4
سه فاز
15002054,400,000
510002000002ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S B/4
سه فاز
15002554,900,000
510002000003ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18S B/4
سه فاز
15002557,200,000
510002000004ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18S C/4
سه فاز
15003057,300,000
510002000005ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M C/4
سه فاز
15003059,600,000
510002000006ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18M E/4
سه فاز
15004266,400,000
510002000007ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 18M E/4
سه فاز
15004568,700,000
510002000008ژنراتور صفحه ای مدل SAE 3 - PRO 18L F/4
سه فاز
15005080,700,000
510002000009ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 18L F/4
سه فاز
15005083,000,000
51000200010ژنراتورصفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S C/4
سه فاز
150085110,500,000
51000200011ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S C/4
سه فاز
150085116,000,000
51000200012ژنراتور صفحه ای مدل SAE3 - PRO 22S D/4
سه فاز
1500100119,000,000
51000200013ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22S D/4
سه فاز
1500100124,500,000
51000200014ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M E/4
سه فاز
1500130135,900,000
51000200016ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M E/4
سه فاز
1500130142,400,000
51000200017ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2/SAE 3 - PRO 22M F/4
سه فاز
1500130143,500,000
51000200019ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 22M F/4
سه فاز
1500130149,000,000
51000200020ژنراتور صفحه ای مدل SAE 2 - PRO 28S B/4
سه فاز
1500200189,850,000
51000200021ژنراتور شافت دار مدل B3/B14 - PRO 28S B/4
سه فاز
1500200195,700,000
51000200022ژنراتور صفحه ای مدل SAE 1 - PRO 28S D/4
سه فاز
1500250213,300,000
51000200023ژنراتور صفحه ایمدل B2/SAE 1 - PRO 28M E/4
سه فاز
1500300235,600,000
51000200024ژنراتور شافت دار مدل B3/B14- PRO 28M E/4
سه فاز
1500300241,500,000
51000200025ژنراتور صفحه ای مدل B2/SAE 1 - PRO 28M F/4
سه فاز
1500350264,700,000
51000200026ژنراتور شافتدار مدل B3/B14- PRO 28M F/4
سه فاز
1500350270,600,300

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.