فروش ژنراتور استمفورد

  • Share it:

تاریخچه ژنراتور استمفورد:

در سال ۱۹۰۵ برادران Cutting در شهر Stamford انگلیس این کارخانه را تأسیس کردند که در آن زمان با نام Stamford electrical مشهور بود. کارخانه اصلی بعدها با نام جدید Stamford Newago در سال ۱۹۳۵ در شهر Manchester کار خود را با ساخت ژنراتور استمفورد و کمپرسور هوا آغاز به کار کرد.

ژنراتور استمفورد

درباره دیزل ژنراتور استمفورد:

در واقع نام ژنراتور استمفورد از ژنراتور یا همان ژانراتورهای دیزلی می آید . موتور های دیزل ژنراتور بر دو دسته تقسیم می شود کوپله شده و  AVR ، دیزل ژتراتورها انواع مختلفی دارند که به چند مورد آن اشاره می کنیم :

دیزل ژنراتور پرکینز استمفورد
دیزل ژنراتور ولوو استمفورد
دیزل ژنراتور کامینز استمفورد

دیزل ژنراتور استنمفورد بر سه نوع زیر می باشد :

سه فاز ۶ پل
سه فاز ۴ پل

لیست محصولات ژنراتور استنفورد

   POWER  
دریافت کاتالوگRATINGKWKVATYPE
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۱۲۱۵PI 044 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۲۰۲۵PI 144 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۲۶۳۲.۵PI 144 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۳۴۴۲.۵UCI 224 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۴۰۵۰UCI 224 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۴۸۶۰UCI 224 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۵۸۷۲.۵UCI 224 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۶۸۸۵UCI 224 G
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۸۰۱۰۰UCI 274 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۹۶.۸۱۲۱UCI 274 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۱۱۲۱۴۰UCI 274 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۱۲۸۱۶۰UCI 274 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۱۴۴۱۸۰UCI 274 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۱۶۰۲۰۰UCI 274 H
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۲۰۰۲۵۰UCD 274 K
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۲۰۰۲۵۰HCI 444 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۲۵۶۳۲۰HCI 444 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۲۸۰۳۵۰HCI 444 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۳۳۲۴۱۵HCI 444 F
ویژگی ها و کاتالوگ محصولPRIME۳۶۰۴۵۰HCI 544 C
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۴۲۴۵۳۰HCI 544 D
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۵۰۸.۸۶۳۶HCI 544 E
ویژگی ها و کاتالوگ محصولSTANDBY۵۶۸۷۱۰HCI 444 F

لیست قیمت آلترناتورهای چینی مارکSTREAM آلترناتورهای تکفازسری ST

توان (KW)توان (KVA)قیمت واحد (ریال)
۳۳.۷۵۵۰۶۰۰۰۰
۵۶.۲۵۷۷۰۰۰۰۰
۷.۵۹.۴۸۰۳۰۰۰۰
۱۰۱۲.۵۹۳۵۰۰۰۰
۱۲۱۵۱۰۱۲۰۰۰۰
۱۵۱۸.۷۵۱۳۰۹۰۰۰۰

لیست قیمت آلترناتورهای چینی مارکSTREAM آلترناتورهای سه فاز سری STC

توان (kW)توان (KVA)قیمت (ریال)
۳۳.۷۵۵۳۹۰۰۰۰
۵۶.۲۵۸۰۳۰۰۰۰
۷.۵۹.۵۸۳۶۰۰۰۰
۱۰۱۲.۵۹۷۹۰۰۰۰
۱۲۱۵۱۰۵۶۰۰۰۰
۱۵۱۸.۷۵۱۳۷۵۰۰۰۰
۲۰۲۵۱۴۳۰۰۰۰۰
۲۴۳۰۱۴۸۵۰۰۰۰
۳۰۳۷.۵۲۲۵۵۰۰۰۰
۴۰۵۰۲۳۶۵۰۰۰۰
۵۰۶۲.۵۲۶۴۰۰۰۰۰
۶۰۷۵۲۸۰۵۰۰۰۰

تمامی آلترناتورهای فوقالذکر دارای کنترل پانل و ولتمتر بوده و آلترناتورهای بالاتر از ۱۰KW دارای AVR (رگولاتور ولتاژ اتوماتیک) می باشد.همچنین این ژنراتورها شفت دار می باشند(جفت بلبرینگ)که از کوپلینگ مناسب جهت کوپل با موتور دیزلی استفاده می شود.

Stamford_Brushless_ac_generator_head

لیست قیمت ژنراتورهای مارکStamford Power ساخت چین

قدرت KWقدرت KVAقیمت (ریال)
۶.۵۸۱۱۵۵۰۰۰۰
۸.۸۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰
۱۰.۸۱۳.۵۱۸۱۵۰۰۰۰
۱۲.۸۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۲۰۲۴۷۵۰۰۰۰
۱۸۲۲.۵۲۷۵۰۰۰۰۰
۲۲۲۷.۵۳۰۸۰۰۰۰۰
۲۵۳۱۳۱۳۵۰۰۰۰
۳۰۳۷.۵۳۴۶۵۰۰۰۰
۳۲۴۰۳۵۷۵۰۰۰۰
۳۴۴۲.۵۳۶۸۵۰۰۰۰
۴۰۵۰۴۲۹۰۰۰۰۰
۴۸۶۰۴۶۷۵۰۰۰۰
۵۸۷۲.۵۴۹۵۰۰۰۰۰
۶۸۸۵۵۴۴۵۰۰۰۰
۸۰۱۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰
۹۱۱۱۴۶۶۰۰۰۰۰۰
۹۴۱۱۷.۵۶۸۷۵۰۰۰۰
۱۰۰۱۲۵۷۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۲۱۴۰۷۲۶۰۰۰۰۰
۱۲۰۱۵۰۷۸۱۰۰۰۰۰
۱۲۸۱۶۰۸۰۸۵۰۰۰۰
۱۴۰۱۷۵۹۰۷۵۰۰۰۰
۱۴۴۱۸۰۹۱۳۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۲۵۰۱۱۲۷۵۰۰۰۰
۲۳۶۲۹۵۱۴۰۲۵۰۰۰۰
۲۴۰۳۰۰۱۴۳۰۰۰۰۰۰
۲۶۰۳۲۵۱۴۸۵۰۰۰۰۰
۳۰۴۳۸۰۱۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۴۵۰۲۰۵۷۰۰۰۰۰
۴۰۰۵۰۰۲۳۲۱۰۰۰۰۰
۴۸۰۶۰۰۲۵۳۰۰۰۰۰۰
۵۲۹۶۷۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰

ژنراتورهای استمفورد پاور در دو نوع شفت داد و بدون شفت موجود می باشد.

لیست قیمت ژنراتورهای مارک LINZساخت ایتالیا

مدلسایز هوزینگتوان (KVA)قیمت (ریال)
E1X13S A/4SAE 5۶.۵۲۳۶۵۰۰۰۰
E1X13S B/4SAE 5۸۲۴۶۴۰۰۰۰
E1X13S C/4SAE 5۱۰۲۵۹۰۵۰۰۰
E1X13M F/4SAE 5۱۶۳۵۲۰۰۰۰۰
E1S13M F/4SAE 5۲۰۳۹۱۶۰۰۰۰
PRO 22SA/4
شفت دار
SAE2۵۰۶۰۵۰۰۰۰۰
PRO 22SB/4
شفت دار
SAE3۶۳۶۳۸۰۰۰۰۰
PRO 22SC/4
شفت دار
SAE3۸۵۸۸۰۰۰۰۰۰
PRO 22SD/4
شفت دار
SAE3۱۰۰۹۷۳۵۰۰۰۰
PRO 22ME/4
شفت دار
SAE3,2۱۳۰۱۱۲۲۰۰۰۰۰

meccalte_alternator

لیست قیمت ژنراتور های MECCALTEساخت کشور ایتالیا

مدلتوانقیمت (ریال)
ECO28-1L/4۲۰KVA۴۵۶۵۰۰۰۰
ECO28-2L/4۲۵KVA۴۹۵۰۰۰۰۰
ECO28-VL/4۳۰KVA۴۸۰۰۰۰۰۰
ECO32-2S/4۳۵KVA۵۶۱۰۰۰۰۰
ECO32-3S/4۴۰KVA۶۰۵۰۰۰۰۰
ECO32-1L/4۵۰KVA۶۶۰۰۰۰۰۰
ECO32-2L/4۶۰KVA۷۰۴۰۰۰۰۰
ECO32-3L/4۷۰KVA۷۵۹۰۰۰۰۰
ECP34-1S۸۵KVA۹۶۸۰۰۰۰۰
ECP34-2S۱۰۵KVA۱۰۷۸۰۰۰۰۰
ECP34-1L۱۳۰KVA۱۱۳۳۰۰۰۰۰
ECP34-2L۱۵۰KVA۱۲۳۷۵۰۰۰۰
ECO38-1S۱۸۰KVA۱۴۵۲۰۰۰۰۰
ECO38-2S۲۰۰KVA۱۴۸۵۰۰۰۰۰
ECO38-3S۲۲۵KVA۱۵۴۰۰۰۰۰۰
ECO38-1L۲۵۰KVA۱۷۰۵۰۰۰۰۰
ECO38-2L۳۰۰KVA۱۸۷۰۰۰۰۰۰
ECO38-3L۳۵۰KVA۲۰۹۰۰۰۰۰۰
ECO40-1S۴۰۰KVA۲۸۰۵۰۰۰۰۰
ECO40-2S۴۵۰KVA۳۰۲۵۰۰۰۰۰
ECO40-3S۵۰۰KVA۳۰۹۱۰۰۰۰۰
ECO40-3S۵۵۰KVA۳۴۶۵۰۰۰۰۰
ECO401.5L۶۲۰KVA۳۹۶۰۰۰۰۰۰
ECO402L۶۸۰KVA۴۰۱۵۰۰۰۰۰

لیست قیمت ژنراتورهای مارک MECCALTE ساخت ایتالیا

ردیفمدل ژنراتورتوان KVAولتاژ خروجی (V)وزن (kg)تثبیت کننده ولتاژقیمت واحد (ریال)
۱S15W-75/A۲.۱۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۲.۴خازنی۶۶۰۰۰۰۰
۲S16W-75/A۲.۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۴.۳خازنی۶۹۳۰۰۰۰
۳S16W-90/A۳.۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۶.۱خازنی۸۴۲۶۰۰۰
۴S16W-130/A۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۱خازنی۸۸۰۰۰۰۰
۵S16W-150/A۵.۷۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۳.۷خازنی۹۳۵۰۰۰۰
۶S16F-150/A۵.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۸خازنی۹۷۹۰۰۰۰
۷S16F-180/A۶.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۱خازنی۱۲۱۰۰۰۰۰
۸S20W-95/A۶۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۷.۴خازنی۱۲۶۵۰۰۰۰
۹S20W-110/A۷۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۰.۵خازنی۱۳۲۰۰۰۰۰
۱۰S20W-130/A۸.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۴.۹خازنی۱۳۸۶۰۰۰۰
۱۱S20FS-130/A۸.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۴۱.۷خازنی۱۳۸۶۰۰۰۰
۱۲S20FS-160/A۱۰۱۵/۲۳۰ تکفاز۴۸.۷خازنی۱۴۳۰۰۰۰۰
۱۳S20F-200/A۱۲۱۵/۲۳۰ تکفاز۵۶.۵خازنی۱۵۴۰۰۰۰۰
۱۴T20FS-130/A۱۰۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۴۸.۷خازنی۱۶۵۰۰۰۰۰
۱۵T20FS-160/A۱۲.۵۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۵۵.۷خازنی۱۵۶۵۰۰۰۰
۱۶T20F-200/A۱۵۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۶۳.۵خازنی۱۸۵۳۵۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.