ژنراتور دیانا

  • Share it:

ژنراتور دیانا

ژنراتور دیانا

ژنراتور دیانا

لیست موتور ژنراتورهای بنزینی/دیزل/جوش

ردیفنام کالامدلتوضیحات
۱ژنراتور ۷۰۰ وات (دو زمانه)DN 700CF
۲ژنراتور ۱.۲ کیلو وات (چهار زمانه)DN 1500
۳ژنراتور ۲ کیلو وات بنزینیDN 3200
۴ژنراتور ۲ کیلو وات بنزینی (استارت و باطری)DN 3200 ES
۵ژنراتور ۲.۸ کیلو واتDN 3900
۶ژنراتور ۲.۸ کیلو وات بنزینی (استارت و باطری)DN 3900 ES
۷ژنراتور ۳.۲ کیلو واتDN 4500
۸ژنراتور ۳.۲ کیلو وات بنزینی (استارت و باطری)DN 4500 ES
۹ژنراتور ۵.۵ کیلو وات بنزینی (استارت + باطری + چرخ)DN 7600 ES
۱۰ژنراتور ۶.۵ کیلو وات بنزینی (استارت + باطری + چرخ)DN 8500 ES
۱۱ژنراتور ۵ کیلو وات دیزل
(استارت + باطری)
۳DN - D1
۱۲ژنراتور ۵ کیلو وات دیزل
(استارت + باطری + چرخ)
۵DN - D1
۱۳موتور جوش _ ژنراتور - دیزل
(استارت + باطری + چرخ)
۵DN - DWWelder power: 190 A
Generator power: 2 KW

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.