پمپ DAB

  • Share it:

پمپ DAB

شرکت آبا دیزل با بیش ازدوازده سال سابقه فعالیت مفید یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله ی پمپ های DAB در ایران می باشد؛الکتروپمپهای داب نتیجه تلاش طراحان ومهندسان شرکت داب ایتالیا بوده و شرکت بازرگانی و مهندسی آبادیزل را بر این داشته جهت رفاه حال مصرف کنندگان اقدام به پخش این محصول در کشور عزیزمان ایران  و منطقه کرده است . الکترو پمپ های داب شامل پمپ های خانگی ، صنعتی ،کشاورزی ،شناور ،لجن کش ،کفکش،پمپهای سانتریفیوژ چدنی واستیل جهت مایعات با ویسکوزیته های بالا وهمچنین پمپ های آب شور جهت مصارف آب شیرین کن دریایی وبوستر پمپهای ابرسانی تحت فشار ثابت واتشنشانی دور ثابت و… می باشد.شرکت آبا دیزل با هدف یکپارچه‌ سازی، ساماندهی وارتقای خدمات تامین کالا در زمینه تجهیزات اساسی صنایع بنا نهاده شد.و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش، اعزام کارگروه متخصص جهت مهندسی کالا و نیز بازدید از کارخانه و… درخدمت عموم میباشد.

پمپ DAB

پمپ های DAB

پمپ های  DAB -لیست قیمت پمپھای سانتریفیوژایتالیایی (با شفت یکپارچه) NKM

 

 پمپھای سانتریفیوژایتالیایی (با شفت یکپارچه) NKM

NKM

مدلولتاژ (V)KWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)ورودی(mm)خروجی(mm)قیمت (ریال)
NKM 32-125.1/140۳۸۰۰.۲۵۰.۳۳۰.۷۶.۲۵.۸-۴.۲۶-۱۲۵۰۳۲۱۶,۲۸۰,۰۰۰
NKM 32-125/142۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۷۶.۷-۴.۲۶-۱۸۵۰۳۲۱۶,۵۸۰,۰۰۰
NKM 32-160/1/169۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۸.۹۸.۲-۴.۶۶-۱۲۵۰۳۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰
NKM 32-160/169۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۹.۴۹-۵.۶۶-۱۸۵۰۳۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰
NKM 32-200.1/200۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۱۲.۷۱۱.۲-۷.۲۶-۱۲۵۰۳۲۱۹,۳۴۰,۰۰۰
NKM 32-200/200۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۱۳۱۲.۵-۸.۴۶-۱۸۵۰۳۲۱۹,۷۴۰,۰۰۰
NKM 32-200/219۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۹۱۶۱۵.۴-۱۲.۲۶-۱۸۵۰۳۲۲۰,۹۷۰,۰۰۰
NKM 40-125/115۳۸۰۰.۲۵۰.۳۳۰.۷۴.۲۴.۱-۲.۱۶-۲۴۶۵۴۰۱۸,۶۶۰,۰۰۰
NKM 40-125/130۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۵.۴۵.۳-۳.۵۶-۲۴۶۵۴۰۱۹,۱۳۰,۰۰۰
NKM 40-125/142۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۷۶.۶۶.۵-۴.۸۶-۲۴۶۵۴۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰
NKM 40-160/153۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۷.۶۷.۵-۵.۵۱۲-۲۴۶۵۴۰۱۸,۷۳۰,۰۰۰
NKM 40-160/166۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۹.۲۹-۵.۷۱۲-۳۰۶۵۴۰۱۹,۶۲۰,۰۰۰
NKM 40-200/200۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۱۲.۵۱۲.۳-۷.۷۱۲-۳۰۶۵۴۰۲۲,۲۴۰,۰۰۰
NKM 40-200/219۳۸۰۱.۵۲۳.۶۱۵.۶۱۵.۳-۹.۸۱۲-۳۶۶۵۴۰۲۳,۵۶۰,۰۰۰
NKM 40-250/245۳۸۰۲.۲۳۵.۴۲۰.۶۲۰.۱-۱۶۱۲-۳۰۶۵۴۰۲۹,۷۹۰,۰۰۰
NKM 40-250/260۳۸۰۳۴۶.۸۲۳.۳۲۲.۸-۱۹۱۲-۳۰۶۵۴۰۳۲,۶۴۰,۰۰۰
NKM 50-125/130۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۷۵.۵۵.۲-۲.۶۱۲-۴۸۶۵۵۰۲۰,۷۱۰,۰۰۰
NKM 50-125/141۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۶.۵۶.۳-۳.۹۱۲-۴۸۶۵۵۰۲۱,۴۴۰,۰۰۰
NKM 50-160/161۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۸.۶۸.۵-۵.۷۱۸-۴۸۶۵۵۰۲۱,۸۷۰,۰۰۰
NKM 50-160/177۳۸۰۱.۵۲۳.۶۱۰.۷۱۰.۵-۸.۳۲۴-۴۸۶۵۵۰۲۳,۱۴۰,۰۰۰
NKM 50-200/210۳۸۰۲.۲۳۵.۴۱۵.۳۱۵.۲-۹.۴۱۸-۵۴۶۵۵۰۲۸,۵۹۰,۰۰۰
NKM 50-200/219۳۸۰۳۴۶.۸۱۶.۸۱۶.۵-۱۰.۹۱۸-۵۴۶۵۵۰۳۱,۵۱۰,۰۰۰
NKM 50-250/263۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۳.۸۲۳.۴-۱۷.۱۲۴-۵۴۶۵۵۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰

پمپ های  DAB -لیست قیمت پمپھای سانتریفیوژایتالیایی NKM-G

پمپھای سانتریفیوژایتالیایی NKM-G

NKM_G

مدلولتاژ (V)KWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)ورودی(mm)خروجی(mm)قیمت (ریال)
NKM-G 32-125.1/140۳۸۰۰.۲۵۰.۳۳۰.۷۶.۲۵.۸-۴.۲۶-۱۲۵۰۳۲۲۲,۱۵۰,۰۰۰
NKM-G 32-125/142۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۷۶.۷-۴.۲۶-۱۸۵۰۳۲۲۲,۵۵۰,۰۰۰
NKM-G 32-160/1/169۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۸.۹۸.۲-۴.۶۶-۱۲۵۰۳۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰
NKM-G 32-160/169۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۹.۴۹-۵.۶۶-۱۸۵۰۳۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰
NKM-G 32-200.1/200۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۱۲.۷۱۱.۲-۷.۲۶-۱۲۵۰۳۲۲۴,۶۸۰,۰۰۰
NKM-G 32-200/200۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۱۳۱۲.۵-۸.۴۶-۱۸۵۰۳۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰
NKM-G 32-200/219۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۹۱۶۱۵.۴-۱۲.۲۶-۱۸۵۰۳۲۲۶,۴۶۰,۰۰۰
NKM-G 40-125/115۳۸۰۰.۲۵۰.۳۳۰.۷۴.۲۴.۱-۲.۱۶-۲۴۶۵۴۰۲۴,۱۹۰,۰۰۰
NKM-G 40-125/130۳۸۰۰.۳۷۰.۵۱.۱۸۵.۴۵.۳-۳.۵۶-۲۴۶۵۴۰۲۴,۶۸۰,۰۰۰
NKM-G 40-125/142۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۷۶.۶۶.۵-۴.۸۶-۲۴۶۵۴۰۲۵,۶۱۰,۰۰۰
NKM-G 40-160/153۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۶۷.۶۷.۵-۵.۵۱۲-۲۴۶۵۴۰۲۶,۶۶۰,۰۰۰
NKM-G 40-160/166۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۹.۲۹-۵.۷۱۲-۳۰۶۵۴۰۲۷,۰۳۰,۰۰۰
NKM-G 40-200/200۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۱۲.۵۱۲.۳-۷.۷۱۲-۳۰۶۵۴۰۲۸,۰۸۰,۰۰۰
NKM-G 40-200/219۳۸۰۱.۵۲۳.۶۱۵.۶۱۵.۳-۹.۸۱۲-۳۶۶۵۴۰۲۹,۷۲۰,۰۰۰
NKM-G 40-250/245۳۸۰۲.۲۳۵.۴۲۰.۶۲۰.۱-۱۶۱۲-۳۰۶۵۴۰۳۷,۵۸۰,۰۰۰
NKM-G 40-250/260۳۸۰۳۴۶.۸۲۳.۳۲۲.۸-۱۹۱۲-۳۰۶۵۴۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰
NKM-G 50-125/130۳۸۰۰.۵۵۰.۷۵۱.۷۵.۵۵.۲-۲.۶۱۲-۴۸۶۵۵۰۲۶,۶۸۰,۰۰۰
NKM-G 50-125/141۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۶.۵۶.۳-۳.۹۱۲-۴۸۶۵۵۰۲۷,۰۵۰,۰۰۰
NKM-G 50-160/161۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۸.۶۸.۵-۵.۷۱۸-۴۸۶۵۵۰۲۷,۵۶۰,۰۰۰
NKM-G 50-160/177۳۸۰۱.۵۲۳.۶۱۰.۷۱۰.۵-۸.۳۲۴-۴۸۶۵۵۰۲۹,۱۸۰,۰۰۰
NKM-G 50-200/210۳۸۰۲.۲۳۵.۴۱۵.۳۱۵.۲-۹.۴۱۸-۵۴۶۵۵۰۳۶,۰۶۰,۰۰۰
NKM-G 50-200/219۳۸۰۳۴۶.۸۱۶.۸۱۶.۵-۱۰.۹۱۸-۵۴۶۵۵۰۳۹,۷۳۰,۰۰۰
NKM-G 50-250/263۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۳.۸۲۳.۴-۱۷.۱۲۴-۵۴۶۵۵۰۴۵,۲۹۰,۰۰۰
NKM-G 65-125/130۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۵.۱۴.۹-۲.۵۶-۶۶۸۰۶۵۳۱,۲۹۰,۰۰۰
NKM-G 65-125/144۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۶.۵۶.۴-۳.۷۶-۷۲۸۰۶۵۳۲,۵۶۰,۰۰۰
NKM-G 65-160/153۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۷۷.۴۷.۳-۴.۴۱۲-۶۰۸۰۶۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰
NKM-G 65-160/165۳۸۰۱.۵۲۳.۶۸.۹۸.۸-۶۱۲-۶۶۸۰۶۵۳۴,۳۷۰,۰۰۰
NKM-G 65-160/177۳۸۰۲.۲۳۵.۳۱۰.۵۱۰.۴-۶.۶۲۴-۷۸۸۰۶۵۳۷,۴۵۰,۰۰۰
NKM-G 65-200/210۳۸۰۳۴۶.۸۱۵.۳۱۵.۲-۱۱.۳۲۴-۷۲۸۰۶۵۴۵,۱۷۰,۰۰۰
NKM-G 65-200/219۳۸۰۴۵.۵۸.۵۱۷۱۶.۹-۱۲.۶۳۰-۷۸۸۰۶۵۴۹,۹۱۰,۰۰۰
NKM-G 65-250/263۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱.۳۲۴.۱۲۳.۸-۱۷.۳۲۴-۷۸۸۰۶۵۶۶,۳۲۰,۰۰۰
NKM-G 65-315/279۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۷۲۷۲۶-۱۹۴۲-۹۰۸۰۶۵۸۰,۶۱۰,۰۰۰
NKM-G 65-315/309۳۸۰۱۱۱۵۲۲۳۴.۲۳۳.۲-۲۱.۷۴۲-۱۱۴۸۰۶۵۹۴,۳۵۰,۰۰۰
NKM-G 80-160/153-136۳۸۰۱.۵۲۳.۶۶.۵۶.۳-۳۳۰-۱۱۴۱۰۰۸۰۳۹,۳۹۰,۰۰۰
NKM-G 80-160/163۳۸۰۲.۲۳۵.۴۸.۶۸.۵-۴.۶۳۰-۱۲۰۱۰۰۸۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰
NKM-G 80-160/177۳۸۰۳۴۶.۸۱۰.۲۱۰.۱-۶.۷۳۶-۱۲۰۱۰۰۸۰۴۵,۰۲۰,۰۰۰
NKM-G 80-200/200۳۸۰۴۵.۵۸.۵۱۳.۲۱۳.۱-۸.۷۴۲-۱۲۰۱۰۰۸۰۵۶,۱۸۰,۰۰۰
NKM-G 80-200/222۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱.۳۱۶.۶۱۶.۵-۱۲.۷۴۲-۱۲۰۱۰۰۸۰۶۳,۳۱۰,۰۰۰
NKM-G 80-250/240۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۷۲۰.۴۲۰.۳-۱۶۴۲-۱۲۰۱۰۰۸۰۷۹,۹۳۰,۰۰۰
NKM-G 80-250/270۳۸۰۱۱۱۵۲۲۲۵.۶۲۵.۵-۲۱۴۲-۱۲۰۱۰۰۸۰۹۳,۶۶۰,۰۰۰
NKM-G 80-315/305۳۸۰۱۵۲۰۲۹۳۲.۹۳۲.۷-۲۴۵۴-۱۵۰۱۰۰۸۰۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰
NKM-G 80-315/320۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۵۳۶.۸۳۶.۷-۲۹.۵۵۴-۱۵۰۱۰۰۸۰۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰
NKM-G 80-315/334۳۸۰۲۲۳۰۴۱۴۱۴۰.۸-۲۹۵۴-۱۸۰۱۰۰۸۰۱۳۰,۳۶۰,۰۰۰
NKM-G 100-200/200۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱.۳۱۲.۷۱۲.۶-۸.۵۶۰-۱۸۰۱۲۵۱۰۰۷۰,۰۹۰,۰۰۰
NKM-G 100-200/214۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۷۱۵.۶۱۵.۴-۹.۸۶۰-۲۱۰۱۲۵۱۰۰۷۸,۶۱۰,۰۰۰
NKM-G 100-250/250۳۸۰۱۱۱۵۲۲۲۱.۱۲۱-۱۶۶۰-۱۸۰۱۲۵۱۰۰۹۹,۰۷۰,۰۰۰
NKM-G 100-250/270۳۸۰۱۵۲۰۲۹۲۵.۵۲۵.۳-۱۷.۵۷۸-۲۱۰۱۲۵۱۰۰۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰
NKM-G 100-315/300۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۵۳۲۳۱.۵-۲۳۸۴-۱۸۰۱۲۵۱۰۰۱۳۰,۳۶۰,۰۰۰
NKM-G 100-315/316۳۸۰۲۲۳۰۴۱۳۶۳۵.۵-۲۴۸۴-۲۱۰۱۲۵۱۰۰۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰
NKM-G 125-250/243۳۸۰۱۵۲۰۲۹۱۹.۵۱۹.۳-۱۰.۹۱۰۲-۳۶۰۱۵۰۱۲۵۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰
NKM-G 125-250/256۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۵۲۱.۹۲۱.۸-۱۲۱۰۲-۳۹۰۱۵۰۱۲۵۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰
NKM-G 125-250/266۳۸۰۲۲۳۰۴۱۲۴.۶۲۴.۴-۱۵۱۰۲-۳۹۰۱۵۰۱۲۵۱۳۵,۸۹۰,۰۰۰
NKM-G 150-200/218۳۸۰۱۱۱۵۲۲۱۳.۲۱۳.۱-۷۱۰۲-۴۲۰۱۵۰۱۲۵۱۳۸,۵۳۰,۰۰۰

 

پمپ های  DAB – لیست قیمت پمپھای سانتریفیوژایتالیایی (با شفت یکپارچه) NKP

 

 پمپھای سانتریفیوژایتالیایی (با شفت یکپارچه) NKM &NKP

NKM & NKP

مدلولتاژ (V)KWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)ورودی(mm)خروجی(mm)قیمت (ریال)
NKP 32-125.1/102۳۸۰۰.۷۵۱۱.۹۱۳۱۲.۵-۸۶-۱۸۵۰۳۲۱۳,۴۴۰,۰۰۰
NKP 32-125.1/115۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۶۱۷.۲۱۶.۵-۱۲.۵۶-۱۸۵۰۳۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰
NKP 32-125.1/125۳۸۰۱.۵۲۳.۴۲۱۲۰-۱۶.۸۶-۱۸۵۰۳۲۱۵,۲۱۰,۰۰۰
NKP 32-125.1/140۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۷۲۶-۱۹.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۲,۹۳۰,۰۰۰
NKP 32-125.1/140۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۷۲۶-۱۹.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰
NKP 32-125/110۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۶۱۵.۸۱۴.۵-۹.۹۱۲-۲۴۵۰۳۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰
NKP 32-125/120۳۸۰۱.۵۲۳.۴۱۹.۳۱۸.۲-۱۴.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۱۵,۲۱۰,۰۰۰
NKP 32-125/130۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۳.۶۲۳-۱۶.۸۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۳,۰۷۰,۰۰۰
NKP 32-125/130۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۳.۶۲۳-۱۶.۸۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰
NKP 32-125/142۲۲۰۳۴۱۸۲۸.۶۲۷.۶-۱۷.۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۱,۰۴۰,۰۰۰
NKP 32-125/142۳۸۰۳۴۶.۴۲۸.۶۲۷.۶-۱۷.۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۲۳,۵۹۰,۰۰۰
NKP 32-160.1/155۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۹.۲۲۶.۵-۲۰.۵۱۲-۱۸۵۰۳۲۲۳,۹۶۰,۰۰۰
NKP 32-160.1/155۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۹.۲۲۶.۵-۲۰.۵۱۲-۱۸۵۰۳۲۱۸,۵۶۰,۰۰۰
NKP 32-160.1/166۲۲۰۳۴۱۸۳۵.۳۳۳-۲۸۱۲-۱۸۵۰۳۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰
NKP 32-160.1/166۳۸۰۳۴۶.۴۳۵.۳۳۳-۲۸۱۲-۱۸۵۰۳۲۲۲,۴۶۰,۰۰۰
NKP 32-160/151۲۲۰۳۴۱۸۳۰.۵۲۹-۱۹.۵۱۲-۳۰۵۰۳۲۳۱,۵۴۰,۰۰۰
NKP 32-160/151۳۸۰۳۴۶.۴۳۰.۵۲۹-۱۹.۵۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۲,۴۶۰,۰۰۰
NKP 32-160/163۲۲۰۴۵.۵۲۴۳۶.۲۳۵-۲۲۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۵,۷۶۰,۰۰۰
NKP 32-160/163۳۸۰۴۵.۵۸.۵۳۶.۲۳۵-۲۲۱۲-۳۶۵۰۳۲۲۵,۵۴۰,۰۰۰
NKP 32-160/177۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۴۳.۵۴۲.۶-۲۵.۵۱۲-۴۲۵۰۳۲۲۶,۸۴۰,۰۰۰
NKP 32-200.1/188۲۲۰۴۵.۵۲۴۴۵.۳۴۰.۸-۲۶.۸۱۲-۲۴۵۰۳۲۳۶,۳۷۰,۰۰۰
NKP 32-200.1/188۳۸۰۴۵.۵۸.۵۴۵.۳۴۰.۸-۲۶.۸۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۵,۵۴۰,۰۰۰
NKP 32-200.1/205۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۵۶.۶۵۲-۳۶.۲۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۶,۸۴۰,۰۰۰
NKP 32-200/190۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۴۶.۹۴۵-۲۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۲۶,۸۴۰,۰۰۰
NKP 32-200/210۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۵۸.۸۵۷-۴۴۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۴,۱۸۰,۰۰۰
NKP 40-125/107۳۸۰۱.۵۲۳.۴۱۴.۷۱۴.۳-۷۱۲-۴۸۶۵۴۰۱۵,۹۷۰,۰۰۰
NKP 40-125/120۲۲۰۲.۲۳۱۴۱۹۱۸.۴-۱۱۱۲-۴۸۶۵۴۰۲۴,۸۱۰,۰۰۰
NKP 40-125/120۳۸۰۲.۲۳۴.۹۱۹۱۸.۴-۱۱۱۲-۴۸۶۵۴۰۱۷,۴۳۰,۰۰۰
NKP 40-125/130۲۲۰۳۴۱۸۲۲.۸۲۲.۳-۱۳.۵۱۲-۵۴۶۵۴۰۳۲,۶۹۰,۰۰۰
NKP 40-125/130۳۸۰۳۴۶.۴۲۲.۸۲۲.۳-۱۳.۵۱۲-۵۴۶۵۴۰۲۰,۱۷۰,۰۰۰
NKP 40-125/139۲۲۰۴۵.۵۲۴۲۶.۴۲۶-۱۵۱۲-۶۰۶۵۴۰۳۸,۰۷۰,۰۰۰
NKP 40-125/139۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۶.۴۲۶-۱۵۱۲-۶۰۶۵۴۰۲۳,۱۶۰,۰۰۰
NKP 40-160/158۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۳۳.۷۳۴-۲۴۱۸-۵۴۶۵۴۰۲۴,۵۳۰,۰۰۰
NKP 40-160/172۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۴۰.۷۴۰.۲-۲۶.۵۱۸-۶۶۶۵۴۰۳۴,۷۴۰,۰۰۰
NKP 40-200/210۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۵۷.۱۵۶.۸-۳۹۱۸-۶۶۶۵۴۰۴۶,۹۱۰,۰۰۰
NKP 40-250/230۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۷۲.۵۷۲-۵۱.۵۲۴-۶۶۶۵۴۰۵۳,۵۴۰,۰۰۰
NKP 40-250/245۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۸۳۸۲.۵-۵۸.۵۲۴-۷۲۶۵۴۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰
NKP 40-250/260۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۹۶۹۴.۵-۷۱.۵۲۴-۷۲۶۵۴۰۶۶,۸۹۰,۰۰۰
NKP 50-125/115۲۲۰۳۴۱۸۱۷۱۶.۵-۹۲۴-۸۴۶۵۵۰۳۴,۲۳۰,۰۰۰
NKP 50-125/115۳۸۰۳۴۶.۴۱۷۱۶.۵-۹۲۴-۸۴۶۵۵۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰
NKP 50-125/125۲۲۰۴۵.۵۲۴۲۰.۵۲۰-۱۱.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۳۹,۵۸۰,۰۰۰
NKP 50-125/125۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۰.۵۲۰-۱۱.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۲۵,۱۷۰,۰۰۰
NKP 50-125/135۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۲۴۲۳.۶-۱۳.۴۲۴-۱۰۲۶۵۵۰۲۶,۵۴۰,۰۰۰
NKP 50-125/144۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۲۸۲۷.۸-۱۵.۵۲۴-۱۱۴۶۵۵۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰
NKP 50-160/153۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۳۱.۹۳۱-۲۳.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۳۷,۰۳۰,۰۰۰
NKP 50-160/169۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۳۹.۶۳۹.۵-۳۲.۵۳۰-۹۰۶۵۵۰۴۵,۵۲۰,۰۰۰
NKP 50-200/200۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۵۵.۱۵۴.۷-۴۱۳۶-۹۰۶۵۵۰۵۳,۷۳۰,۰۰۰
NKP 50-200/210۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۶۱.۷۶۱.۶-۴۳۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۵۹,۲۷۰,۰۰۰
NKP 50-200/219۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۶۷.۷۶۷.۴-۵۰۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۶۷,۳۴۰,۰۰۰
NKP 50-250/230۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۷۳.۶۷۳.۱-۴۹۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰
NKP 50-250/257۳۸۰۳۰۴۰۵۲.۵۹۳۹۲.۳-۷۲۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۸۶,۱۹۰,۰۰۰

پمپ های  DAB -لیست قیمت پمپھای سانتریفیوژایتالیاییNKP-G

NKM_G NKP_G- پمپھای سانتریفیوژایتالیایی NKP-G

NKM_G NKP_G

مدلولتاژ (V)KWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)ورودی(mm)خروجی(mm)قیمت (ریال)
NKP-G 32-125.1/102۳۸۰۰.۷۵۱۱.۹۱۳۱۲.۵-۸۶-۱۸۵۰۳۲۱۶,۹۶۰,۰۰۰
NKP-G 32-125.1/115۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۶۱۷.۲۱۶.۵-۱۲.۵۶-۱۸۵۰۳۲۱۷,۴۱۰,۰۰۰
NKP-G 32-125.1/125۳۸۰۱.۵۲۳.۴۲۱۲۰-۱۶.۸۶-۱۸۵۰۳۲۱۹,۱۷۰,۰۰۰
NKP-G 32-125.1/140۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۷۲۶-۱۹.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۹,۵۲۰,۰۰۰
NKP-G 32-125.1/140۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۷۲۶-۱۹.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۲۶,۲۹۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/110۳۸۰۱.۱۱.۵۲.۶۱۵.۸۱۴.۵-۹.۹۱۲-۲۴۵۰۳۲۱۷,۴۱۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/120۳۸۰۱.۵۲۳.۴۱۹.۳۱۸.۲-۱۴.۵۱۲-۲۴۵۰۳۲۱۹,۱۷۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/130۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۳.۶۲۳-۱۶.۸۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۹,۶۹۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/130۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۳.۶۲۳-۱۶.۸۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۶,۲۹۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/142۲۲۰۳۴۱۸۲۸.۶۲۷.۶-۱۷.۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰
NKP-G 32-125/142۳۸۰۳۴۶.۴۲۸.۶۲۷.۶-۱۷.۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۲۹,۷۴۰,۰۰۰
NKP-G 32-160.1/155۲۲۰۲.۲۳۱۴۲۹.۲۲۶.۵-۲۰.۵۱۲-۱۸۵۰۳۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰
NKP-G 32-160.1/155۳۸۰۲.۲۳۴.۹۲۹.۲۲۶.۵-۲۰.۵۱۲-۱۸۵۰۳۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰
NKP-G 32-160.1/166۲۲۰۳۴۱۸۳۵.۳۳۳-۲۸۱۲-۱۸۵۰۳۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰
NKP-G 32-160.1/166۳۸۰۳۴۶.۴۳۵.۳۳۳-۲۸۱۲-۱۸۵۰۳۲۲۸,۳۲۰,۰۰۰
NKP-G 32-160/151۲۲۰۳۴۱۸۳۰.۵۲۹-۱۹.۵۱۲-۳۰۵۰۳۲۳۷,۸۵۰,۰۰۰
NKP-G 32-160/151۳۸۰۳۴۶.۴۳۰.۵۲۹-۱۹.۵۱۲-۳۰۵۰۳۲۲۸,۳۲۰,۰۰۰
NKP-G 32-160/163۲۲۰۴۵.۵۲۴۳۶.۲۳۵-۲۲۱۲-۳۶۵۰۳۲۴۲,۹۱۰,۰۰۰
NKP-G 32-160/163۳۸۰۴۵.۵۸.۵۳۶.۲۳۵-۲۲۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۲,۲۴۰,۰۰۰
NKP-G 32-160/177۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۴۳.۵۴۲.۶-۲۵.۵۱۲-۴۲۵۰۳۲۳۳,۸۸۰,۰۰۰
NKP-G 32-200.1/188۲۲۰۴۵.۵۲۴۴۵.۳۴۰.۸-۲۶.۸۱۲-۲۴۵۰۳۲۴۳,۶۵۰,۰۰۰
NKP-G 32-200.1/188۳۸۰۴۵.۵۸.۵۴۵.۳۴۰.۸-۲۶.۸۱۲-۲۴۵۰۳۲۳۲,۲۴۰,۰۰۰
NKP-G 32-200.1/205۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۵۶.۶۵۲-۳۶.۲۱۲-۲۴۵۰۳۲۳۳,۸۸۰,۰۰۰
NKP-G 32-200/190۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۴۶.۹۴۵-۲۹۱۲-۳۶۵۰۳۲۳۳,۸۸۰,۰۰۰
NKP-G 32-200/210۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۵۸.۸۵۷-۴۴۱۲-۳۶۵۰۳۲۴۳,۱۱۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/107۳۸۰۱.۵۲۳.۴۱۴.۷۱۴.۳-۷۱۲-۴۸۶۵۴۰۲۰,۱۵۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/120۲۲۰۲.۲۳۱۴۱۹۱۸.۴-۱۱۱۲-۴۸۶۵۴۰۲۹,۷۷۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/120۳۸۰۲.۲۳۴.۹۱۹۱۸.۴-۱۱۱۲-۴۸۶۵۴۰۲۲,۰۱۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/130۲۲۰۳۴۱۸۲۲.۸۲۲.۳-۱۳.۵۱۲-۵۴۶۵۴۰۳۴,۲۳۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/130۳۸۰۳۴۶.۴۲۲.۸۲۲.۳-۱۳.۵۱۲-۵۴۶۵۴۰۲۵,۴۳۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/139۲۲۰۴۵.۵۲۴۲۶.۴۲۶-۱۵۱۲-۶۰۶۵۴۰۴۰,۶۸۰,۰۰۰
NKP-G 40-125/139۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۶.۴۲۶-۱۵۱۲-۶۰۶۵۴۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰
NKP-G 40-160/158۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۳۳.۷۳۴-۲۴۱۸-۵۴۶۵۴۰۳۰,۹۴۰,۰۰۰
NKP-G 40-160/172۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۴۰.۷۴۰.۲-۲۶.۵۱۸-۶۶۶۵۴۰۴۳,۸۴۰,۰۰۰
NKP-G 40-200/210۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۵۷.۱۵۶.۸-۳۹۱۸-۶۶۶۵۴۰۵۹,۱۹۰,۰۰۰
NKP-G 40-250/230۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۷۲.۵۷۲-۵۱.۵۲۴-۶۶۶۵۴۰۶۷,۵۴۰,۰۰۰
NKP-G 40-250/245۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۸۳۸۲.۵-۵۸.۵۲۴-۷۲۶۵۴۰۷۴,۱۷۰,۰۰۰
NKP-G 40-250/260۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۹۶۹۴.۵-۷۱.۵۲۴-۷۲۶۵۴۰۸۴,۳۸۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/115۲۲۰۳۴۱۸۱۷۱۶.۵-۹۲۴-۸۴۶۵۵۰۴۱,۰۸۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/115۳۸۰۳۴۶.۴۱۷۱۶.۵-۹۲۴-۸۴۶۵۵۰۲۷,۸۸۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/125۲۲۰۴۵.۵۲۴۲۰.۵۲۰-۱۱.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/125۳۸۰۴۵.۵۸.۵۲۰.۵۲۰-۱۱.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۳۱,۷۳۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/135۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۲۴۲۳.۶-۱۳.۴۲۴-۱۰۲۶۵۵۰۳۳,۴۶۰,۰۰۰
NKP-G 50-125/144۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۲۸۲۷.۸-۱۵.۵۲۴-۱۱۴۶۵۵۰۴۶,۲۹۰,۰۰۰
NKP-G 50-160/153۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۳۱.۹۳۱-۲۳.۵۲۴-۹۰۶۵۵۰۴۶,۷۱۰,۰۰۰
NKP-G 50-160/169۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۳۹.۶۳۹.۵-۳۲.۵۳۰-۹۰۶۵۵۰۵۷,۴۳۰,۰۰۰
NKP-G 50-200/200۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۵۵.۱۵۴.۷-۴۱۳۶-۹۰۶۵۵۰۶۷,۷۶۰,۰۰۰
NKP-G 50-200/210۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۶۱.۷۶۱.۶-۴۳۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۷۴,۷۶۰,۰۰۰
NKP-G 50-200/219۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۶۷.۷۶۷.۴-۵۰۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۸۴,۹۵۰,۰۰۰
NKP-G 50-250/230۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۷۳.۶۷۳.۱-۴۹۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
NKP-G 50-250/257۳۸۰۳۰۴۰۵۲.۵۹۳۹۲.۳-۷۲۳۶-۱۰۲۶۵۵۰۱۰۸,۷۴۰,۰۰۰
NKP-G 65-125/120-110۳۸۰۴۵.۵۸.۵۱۶۱۵-۸۳۶-۱۱۴۸۰۶۵۴۵,۵۳۰,۰۰۰
NKP-G 65-125/127۳۸۰۵.۵۷.۵۱۰.۶۱۹.۵۱۹-۱۲۳۶-۱۲۰۸۰۶۵۵۱,۰۷۰,۰۰۰
NKP-G 65-125/137۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۱۲۳.۵۲۳.۱-۱۲۳۶-۱۵۰۸۰۶۵۵۵,۹۹۰,۰۰۰
NKP-G 65-160/157۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۳۲.۵۳۲.۳-۲۳.۶۴۸-۱۲۰۸۰۶۵۶۸,۸۱۰,۰۰۰
NKP-G 65-160/173۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۴۰.۱۳۹.۷-۲۶.۹۴۸-۱۵۰۸۰۶۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰
NKP-G 65-200/190۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۵۱.۱۵۱-۴۱۴۸-۱۲۰۸۰۶۵۸۸,۹۴۰,۰۰۰
NKP-G 65-200/200۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۵۶.۴۵۶.۱-۴۹۴۸-۱۲۰۸۰۶۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰
NKP-G 65-200/219۳۸۰۳۰۴۰۵۲.۵۶۸.۹۶۸.۸-۵۷۴۸-۱۵۰۸۰۶۵۱۱۹,۶۶۰,۰۰۰
NKP-G 80-160/147۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۴۲۴۲۲-۱۲۹۰-۲۱۰۱۰۰۸۰۷۳,۴۴۰,۰۰۰
NKP-G 80-160/153۳۸۰۱۵۲۰۲۷.۵۳۰.۵۲۹-۱۸.۳۹۰-۲۱۰۱۰۰۸۰۸۲,۱۱۰,۰۰۰
NKP-G 80-160/163۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳.۵۳۵.۵۳۴.۳-۲۰۹۰-۲۴۰۱۰۰۸۰۸۸,۲۷۰,۰۰۰
NKP-G 80-160/169۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۳۸.۵۳۷.۲-۲۴۹۰-۲۴۰۱۰۰۸۰۹۹,۲۲۰,۰۰۰
NKP-G 80-200/190۳۸۰۳۰۴۰۵۲.۵۴۸.۳۴۷.۹-۲۹۹۰-۲۴۰۱۰۰۸۰۱۲۶,۱۷۰,۰۰۰

پمپ های  DAB -لیست قیمت پمپ ھای سیرکولاتور تک دور ایتالیایی DAB

پمپ های  DAB -پمپ ھای سیرکولاتور تک دور ایتالیایی DAB

مدلولتاژ (V)RPMKWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع (M)ارتفاع )(M) دبی (M3/H)ورودی (MM)خروجی (MM)قیمت (ریال)
ALM-200M۲۲۰۱۴۸۰۰.۰۶۰.۰۸۰.۷۱.۹۱.۶۵ - ۱۱.۲ - ۲.۴۱۰,۴۹۰,۰۰۰
ALM-500M۲۲۰۱۴۲۵۰.۲۵۰.۳۳۱۵.۵۵.۴ - ۱.۵۱.۲ - ۷.۲”¼۱”¼۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰
ALM-500T۳۸۰۱۴۶۵۰.۲۵۰.۳۳۰.۶۵.۵۵.۴ - ۱.۵۱.۲ - ۷.۲ ۱¼” ۱¼” ۱۱,۱۱۰,۰۰۰”¼۱”¼۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰
ALP-800M۲۲۰۳۰۰۰۰.۳۷۰.۵۱.۴۷.۷۷.۲ - ۲۱.۲ - ۷.۲۹,۰۷۰,۰۰۰
ALP-800T۳۸۰۳۰۰۰۰.۳۷۰.۵۰.۷۷.۷۷.۲ - ۲۱.۲ - ۶۸,۰۶۰,۰۰۰
ALP-2000M۲۲۰۳۰۰۰۰.۵۵۰.۷۵۳.۷۲۱.۱۲۰.۶ - ۵.۳۱.۲ - ۶”¼۱”¼۱۱۲,۴۲۰,۰۰۰
KLM80-600T۳۸۰۱۴۵۰۰.۷۵۱۱.۶۵.۷۵.۵ - ۲.۵۱.۲ - ۸.۴۸۰۸۰۲۴,۳۰۰,۰۰۰
KLP40-600M۲۲۰۳۰۰۰۰.۳۷۰.۵۳۸.۲۷.۸ - ۴۲۴-۴۸۴۰۴۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰
KLP40-1200M۲۲۰۳۰۰۰۰.۵۵۰.۷۵۳.۴۱۳.۷۱۳.۲ - ۵.۹۴.۸-۱۲۴۰۴۰۱۶,۰۶۰,۰۰۰
KLP50-900M۲۲۰۳۰۰۰۰.۷۵۱۳.۳۸.۹۸.۸ - ۳.۹۴.۸-۱۴.۴۵۰۵۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰
KLP50-1200M۲۲۰۳۰۰۰۰.۷۵۱۴.۲۱۲۱۱.۸ - ۶.۲۶-۲۴۵۰۵۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰
KLP65-1200T۳۸۰۳۰۰۰۱.۱۱.۵۲.۷۱۲۱۱.۶-۶.۷۷.۲-۲۴۶۵۶۵۲۵,۱۰۰,۰۰۰
KLP85-1200T۳۸۰۳۰۰۰۱.۸۲.۵۳.۸۱۱.۸۱۱.۶-۷.۲۱۲-۳۶۸۰۸۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰

 

پمپ های DAB-لیست قیمت پمپھای طبقاتی صنعتی DAB

 

مدلولتاژ (V)قدرت (KW)قدرت (HP)آمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)سایز لوله (DN/inch) قیمت (ریال)
الکتروپمپ کامل
قیمت (ریال)
پمپ تک
KV 3/10 M۲۲۰۱.۱۱.۵۷.۸۸۸۷۷-۲۱۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰---
KV 3/10 T۳۸۰۱.۱۱.۵۳.۲۸۸۷۷-۲۱۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۱,۹۷۰,۰۰۰---
KV 3/12 M۲۲۰۱.۵۲۹.۶۱۰۵.۶۹۲.۴-۲۵.۲۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۳,۶۵۰,۰۰۰---
KV 3/12 T۳۸۰۱.۵۲۳.۷۱۰۵.۶۹۲.۴-۲۵.۲۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۴,۶۷۰,۰۰۰---
KV 3/15 M۲۲۰۱.۸۵۲.۵۱۱.۳۱۳۲۱۱۵.۵-۳۱.۵۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰---
KV 3/15 T۳۸۰۱.۸۵۲.۵۴.۳۱۳۲۱۱۵.۵-۳۱.۵۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۲۸,۱۲۰,۰۰۰---
KV 3/18 T۳۸۰۲.۲۳۵.۸۱۵۸.۴۱۳۸.۶-۳۷.۸۱.۸-۷.۲" ۱/۴ ۱۳۲,۴۶۰,۰۰۰---
KV 6/11 M۲۲۰۱.۸۵۲.۵۱۱۹۷.۹۹۰.۸-۲۹.۲۱.۸-۸.۴" ۱/۴ ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰---
KV 6/11 T۳۸۰۱.۸۵۲.۵۴.۲۹۷.۹۹۰.۸-۲۹.۲۱.۸-۸.۴" ۱/۴ ۱۲۲,۱۶۰,۰۰۰---
KV 6/15 T۳۸۰۲.۲۳۶.۳۱۳۳.۵۱۲۳.۸-۳۹.۸۱.۸-۸.۴" ۱/۴ ۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰---
KV 10/6 T۳۸۰۱.۸۲.۵۵۵۷.۳۵۶.۱-۱۸.۹۱.۸-۱۳.۸" ۱/۴ ۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰---
KV 10/8 T۳۸۰۲.۲۳۶.۸۷۶.۴۷۴.۸-۲۵.۲۱.۸-۱۳.۸" ۱/۴ ۱۲۱,۶۵۰,۰۰۰---
NKV 10/9 T۳۸۰۳۴۵.۸۹۲۹۱.۲-۴۶.۵۱-۱۳DN 40۳۷,۶۵۰,۰۰۰۲۷,۱۶۰,۰۰۰
NKV 10/10 T۳۸۰۴۵.۵۷.۶۱۰۲۱۰۱.۴-۵۱.۷۱-۱۳DN 40۴۲,۹۹۰,۰۰۰۲۹,۶۱۰,۰۰۰
NKV 10/12 T۳۸۰۴۵.۵۷.۶۱۲۳۱۲۱.۶-۶۲۱-۱۳DN 40۴۳,۶۱۰,۰۰۰۳۲,۴۸۰,۰۰۰
NKV 10/16 T۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱۱۶۴۱۶۲.۲-۸۲.۷۱-۱۳DN 40۵۸,۳۹۰,۰۰۰۴۳,۳۹۰,۰۰۰
NKV 10/18 T۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۱۸۴۱۸۲.۵-۹۳۱-۱۳DN 40۶۰,۳۰۰,۰۰۰۵۲,۳۱۰,۰۰۰
NKV 10/22 T۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۲۲۴۲۲۳-۱۱۴۱-۱۳DN 40۶۷,۳۴۰,۰۰۰۵۶,۵۵۰,۰۰۰
NKV 15/7 T۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱۹۵.۲۹۴.۲-۵۱.۱۲-۲۴DN 50۵۰,۲۴۰,۰۰۰۳۸,۸۷۰,۰۰۰
NKV 15/9 T۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۱۲۲.۴۱۲۱.۱-۶۵.۷۲-۲۴DN 50۵۳,۴۰۰,۰۰۰۴۱,۶۴۰,۰۰۰
NKV 15/14 T۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۹۰.۴۱۸۸.۳-۱۰۲.۲۲-۲۴DN 50۸۴,۳۰۰,۰۰۰۶۵,۶۵۰,۰۰۰
NKV 15/17 T۳۸۰۱۵۲۰۲۹.۵۲۳۱.۲۲۲۸.۶-۱۲۴.۱۲-۲۴DN 50۸۸,۹۵۰,۰۰۰۶۶,۴۸۰,۰۰۰
NKV 20/8 T۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۱۷.۲۱۱۵.۱-۶۳.۱۴-۲۹DN 50۷۵,۲۰۰,۰۰۰۵۸,۲۰۰,۰۰۰
NKV 20/9 T۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۳۱.۸۱۲۹.۵-۷۰.۹۴-۲۹DN 50۸۰,۹۹۰,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
NKV 20/10 T۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۴۶.۵۱۴۳.۹-۷۸.۸۴-۲۹DN 50۸۲,۵۵۰,۰۰۰۵۲,۷۷۰,۰۰۰
NKV 20/14 T۳۸۰۱۵۲۰۲۹.۵۲۰۵۲۰۱.۴-۱۱۰.۴۴-۲۹DN 50۹۲,۳۸۰,۰۰۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰
NKV 20/17 T۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۵.۵۲۴۹۲۴۴.۶-۱۳۴۴-۲۹DN 50۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰۸۶,۵۷۰,۰۰۰
NKV 32/6 T۳۸۰۱۵۲۰۲۷۱۴۶.۵۱۳۱-۷۳۱۵-۴۵DN 65۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۹۰۰,۰۰۰
NKV 32/7 T۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳۱۷۱۱۵۲.۵-۸۵۱۵-۴۵DN 65۱۳۹,۳۸۰,۰۰۰۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰
NKV 32/8 T۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳۱۹۴.۵۱۷۴-۹۵.۵۱۵-۴۵DN 65۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
NKV 32/9 T۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۲۲۱۱۹۸-۱۱۲۱۵-۴۵DN 65۱۶۷,۶۷۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
NKV 32/11 T۳۸۰۳۰۴۰۵۲۲۷۱۲۴۳.۵-۱۳۸.۵۱۵-۴۵DN 65۲۰۳,۳۳۰,۰۰۰۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰
NKV 32/12 T۳۸۰۳۰۴۰۵۲۲۹۵۲۶۵.۵-۱۵۰.۵۱۵-۴۵DN 65۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
NKV 32/13 T۳۸۰۳۰۴۰۵۲۳۱۹.۵۲۸۷-۱۶۲.۵۱۵-۴۵DN 65۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰
NKV 45/4 T۳۸۰۱۵۲۰۲۷۹۷.۵۹۶-۴۵۱۵-۷۰DN 65۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰
NKV 45/5 T۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۳۱۲۲۱۱۹.۵-۵۶۱۵-۷۰DN 65۱۴۱,۳۷۰,۰۰۰۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰
NKV 45/6 T۳۸۰۲۲۳۰۳۹.۵۱۴۷.۵۱۴۵-۷۱۱۵-۷۰DN 65۱۶۰,۳۷۰,۰۰۰۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰
NKV 45/8 T۳۸۰۳۰۴۰۵۲۱۹۷۱۹۴-۹۴۱۵-۷۰DN 65۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰
NKV 45/9 T۳۸۰۳۷۵۰۶۴۲۲۱.۵۲۱۸-۱۰۶۱۵-۷۰DN 65۲۱۱,۰۳۰,۰۰۰۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰
NKV 45/11 T۳۸۰۴۵۶۰۷۸.۵۲۷۱۲۶۷-۱۳۰۱۵-۷۰DN 65۲۷۳,۸۸۰,۰۰۰۱۵۷,۳۰۰,۰۰۰
NKV 45/13-2 T۳۸۰۴۵۶۰۷۸.۵۳۰۹.۵۳۰۴.۵-۱۴۲۱۵-۷۰DN 65۲۸۶,۲۳۶,۰۰۰۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰

 

 

پمپ های DAB-لیست قیمت پمپھای طبقاتی عمومی و نیمه صنعتی ایتالیایی 

پمپھای طبقاتی عمومی و نیمه صنعتی ایتالیایی

مدلولتاژ (V)قدرت (KW)قدرت (HP)آمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)سایز لوله(inch)قیمت (ریال)
KVC 70/30M۲۲۰۱۱.۳۶۶.۵۹۵۹۰-۳۲.۵۰.۶-۳.۳۱¼”۱۳,۰۸۰,۰۰۰
KVC 65/50M۲۲۰۱.۱۱.۵۷.۴۸۲.۳۸۰.۶-۳۴.۳۰.۶-۴.۸۱¼”۱۴,۱۵۰,۰۰۰
KVC 75/50M۲۲۰۱.۵۲۹۹۶۹۴-۴۰۰.۶-۴.۸۱¼”۱۴,۵۹۰,۰۰۰
KVC 75/50T۳۸۰۱.۵۲۳.۶۹۶۹۴-۴۰۰.۶-۴.۸۱¼”۱۵,۶۷۰,۰۰۰
KVC 65/80T۳۸۰۲.۲۳۴۹۷۹۵.۷-۳۲۰.۶-۷.۲۱¼”۱۶,۵۹۰,۰۰۰
KVC 45/120M۲۲۰۱.۸۵۲.۵۱۲۶۲.۴۶۲-۱۷۰.۶-۱۲۱¼”۱۴,۶۶۰,۰۰۰
KVC 45/120T۳۸۰۱.۸۵۲.۵۴.۶۶۲.۴۶۲-۱۷۰.۶-۱۲۱¼”۱۵,۷۰۰,۰۰۰
KVC 60/120T۳۸۰۲.۲۳۵.۴۷۸۷۷.۵-۱۹.۸۰.۶-۱۲۱¼”۱۷,۷۹۰,۰۰۰
KVC 70/120T۳۸۰۳۴۶.۸۹۵۹۴.۳-۲۳.۸۰.۶-۱۲۱¼”۱۸,۸۱۰,۰۰۰
KVC 85/120T۳۸۰۳۴۷.۸۱۱۲.۷۱۱۱.۶-۲۷.۷۰.۶-۱۲۱¼”۱۹,۸۱۰,۰۰۰

 

پمپ های DAB -لیست قیمت پمپ های چند پروانه افقی ایتالیایی DAB

 

مدل مشخصاتقدرت (KW)قدرت (HP) تعداد پروانهحداکثر ارتفاع (m)ارتفاع (m)دبی (lit/min)خروجی (inch)قیمت (ریال)
EURO-30/50Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر۰.۵۵۰.۷۵۳۴۲.۲۴۰.۲-۱۴۱۰-۸۰۷,۱۸۰,۰۰۰
EURO-50/50Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر۱۱.۳۶۵۷۲۶۸.۵-۲۶۱۰-۸۰۸,۹۰۰,۰۰۰
EURO-INOX40/80Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر۱۱.۳۶۵۵۹۵۸-۱۶۱۰-۱۲۰۱۱,۴۳۰,۰۰۰
EURO-COM30/80Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر۰.۸۱.۱۷۴۷.۳۴۷-۱۲۱۰-۱۲۰۱۰,۲۳۰,۰۰۰
GARDEN-INOX40/50مخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر۰.۷۵۱۷۵۷.۷۵۵-۱۹.۲۱۰-۸۰۱۱,۴۱۰,۰۰۰
AD-EURO-30/50Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر به ھمراه اینورتور۰.۵۵۰.۷۵۳۴۲.۲۴۰.۲-۱۴۱۰-۸۰۲۳,۷۸۰,۰۰۰
AD-EURO-40/80Mمخصوص آب صاف پروانه و دیفیوزر تکنوپلیمر به ھمراه اینورتور۱۱.۳۶۵۵۹۵۸-۱۶۱۰-۱۲۰۲۶,۷۴۰,۰۰۰
MULTI - 4SW-Mپمپ مخصوص آب نمک،محفظه پمپ PP
دیفیوزر PPO/PPE
پروانه نوریل ،سیل سیلیکون کارباید
۰.۷۵۱۴۴۵۴۵-۱۵۱۰-۸۰۱۰,۸۸۰,۰۰۰
MULTI - INOX-5Mپمپ مخصوص آب صاف ،
محفظه پمپ استیل و PP
دیفیوزر PPO/PPE
پروانه استیل ٣٠۴ ، سیل سیلیکون کارباید
۱۱.۳۶۵۶۰۵۷-۲۰۱۰-۸۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰

 

پمپ های DAB -لیست قیمت پمپ های جتی با اجکتور  DAB

 

مدلولتاژ(V)RPMقدرت (KW)قدرت (HP)آمپر (A)ورودی (inch)خروجی (inch)قیمت (ریال)
DP-102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۳.۸"¼۱ -۱۷,۳۱۰,۰۰۰
DP-151M۲۲۰۲۸۰۰۱.۱۱.۲۵۷"¼۱ -۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰
DP-251M۲۲۰۲۸۰۰۱.۸۵۲.۵۸.۳"¼۱ -۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰

 پمپ های DAB -لیست قیمت پمپ های سیرکولاتور ۳دور ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ(V)سایز لوله (inch)سایز A
(MM)
سایز B
(inch)
حداکثر RPMحداکثر قدرت (W)حداکثر آمپر (A)حداکثر ارتفاع (m)حداکثردبی (lit/min)قیمت (﷼)
VA 25/130۲۲۰۱۳۰”½۱سه دور۴۳۰.۱۹۲.۷۵۰۱,۸۹۰,۰۰۰
VA 25/180۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۴۳۰.۱۹۲.۷۵۰۱,۸۹۰,۰۰۰
VA25/180X۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۴۳۰.۱۹۲.۷۵۰۲,۱۹۰,۰۰۰
VA 35/130۲۲۰۱۳۰”½۱سه دور۵۶۰.۲۵۴.۳۵۰۱,۹۴۰,۰۰۰
VA 35/180۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۵۶۰.۲۵۴.۳۵۰۱,۹۴۰,۰۰۰
VA 35/180X۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۵۶۰.۲۵۴.۳۵۰۲,۲۹۰,۰۰۰
”½-VA 55/130۲۲۰”½۲۱۳۰سه دور۷۰۰.۳۵.۴۵۰۱,۹۹۰,۰۰۰
VA 55/130۲۲۰۱۳۰”½۱سه دور۷۰۰.۳۵.۴۵۰۱,۹۹۰,۰۰۰
VA 55/180۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۷۰۰.۳۵.۴۵۰۱,۹۹۰,۰۰۰
VA 55/180X۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۷۰۰.۳۵.۴۵۰۲,۴۱۰,۰۰۰
”½-VA 65/130۲۲۰”½۲۱۳۰سه دور۷۸۰.۳۴۶.۱۵۰۲,۱۲۰,۰۰۰
VA 65/130۲۲۰۱۳۰”½۱سه دور۷۸۰.۳۴۶.۱۵۰۲,۰۴۰,۰۰۰
VA 65/180۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۷۸۰.۳۴۶.۱۵۰۲,۰۴۰,۰۰۰
VA 65/180X۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۷۸۰.۳۴۶.۱۵۰۲,۴۹۰,۰۰۰
VSA 65/180۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۷۸۰.۳۴۶.۱۵۰۲,۵۵۰,۰۰۰
VS 35/150۲۲۰۱۵۰”½۱تک دور۵۵۰.۲۴۴.۱۷۰۵,۳۵۰,۰۰۰
VS 65/150۲۲۰۱۵۰”½۱تک دور۷۷۰.۳۴۶۹۰۵,۵۵۰,۰۰۰
A 50/180XM۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۱۸۹۰.۹۲۵.۷۱۲۰۴,۵۲۰,۰۰۰
A 50/180M۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۱۹۵۰.۹۵۵.۷۱۲۰۴,۴۳۰,۰۰۰
A 80/180XM۲۲۰”¼۱۱۸۰سه دور۲۶۰۱.۱۷۸.۲۱۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰
A 80/180M۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۲۶۴۱.۱۵۸.۲۱۲۰۴,۹۵۰,۰۰۰
A 110 /180XM۲۲۰”¼۱۱۸۰دو دور۴۱۰۱.۷۸۱۱.۳۲۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
A 110/180M۲۲۰۱۸۰”½۱سه دور۴۱۰۱.۷۸۱۱.۳۲۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰
B 50/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۱۹۵۰.۹۵۵.۷۱۲۰۵,۲۵۰,۰۰۰
B 50/250-40T۳۸۰”½۲۲۵۰DN40دودور۱۹۷۰.۵۵.۹۲۰۰۸,۱۱۰,۰۰۰
B 56/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۲۸۷۱.۳۶.۳۱۲۰۵,۹۷۰,۰۰۰
B 80/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۲۰۴۱.۲۸۱۲۰۵,۷۵۰,۰۰۰
B 110/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۴۱۰۱.۷۷۱۱.۲۲۰۰۶,۹۴۰,۰۰۰
B 110/250-40T۳۸۰”½۲۲۵۰DN40دودور۴۰۳۰.۹۱۱.۲۲۰۰۱۰,۹۵۰,۰۰۰
D 110/250-40T۳۸۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۴۰۳۰.۹۱۱.۲۲۰۰۱۷,۵۴۰,۰۰۰
BPH 60/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۳۱۶۱.۵۳۷.۲۲۰۰۱۸,۶۵۰,۰۰۰
BPH 60/250-40T۳۸۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۳۴۸۰.۹۹۷.۶۲۰۰۱۸,۰۹۰,۰۰۰
BPH 120/250-40M۲۲۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۵۱۰۲.۳۵۱۱۲۴۰۱۹,۰۵۰,۰۰۰
BPH 120/250-40T۳۸۰”½۲۲۵۰DN40سه دور۵۳۶۱.۱۶۱۲۲۴۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰
BPH 60/280-50M۲۲۰۲۸۰DN50سه دور۵۹۵۲.۷۹۷.۵۴۰۰۲۰,۶۶۰,۰۰۰
BPH 60/280-50T۳۸۰۲۸۰DN50سه دور۵۸۹۱.۳۱۷.۹۴۰۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰
BPH 120/280-50M۲۲۰۲۸۰DN50سه دور۸۷۰۳.۹۷۱۱.۳۵۰۰۲۳,۷۷۰,۰۰۰
BPH 120/280-50T۳۸۰۲۸۰DN50سه دور۸۹۸۱.۶۷۱۱.۷۵۰۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰
BPH 180/280-50T۳۸۰۲۸۰DN50سه دور۱۶۳۰۳۱۸.۴۶۰۰۲۴,۰۴۰,۰۰۰
BPH 60/340-65M۲۲۰”½۲۳۴۰DN65سه دور۷۳۵۳.۳۷۶.۸۶۰۰۲۳,۸۵۰,۰۰۰
BPH 120/340-65T۳۸۰”½۲۳۴۰DN65سه دور۱۲۷۵۲.۶۴۱۰.۹۷۰۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰
BPH 120/360-80T۳۸۰۳۶۰DN80سه دور۱۸۲۰۳.۳۱۱.۸۹۰۰۲۸,۹۰۰,۰۰۰
BPH 180/360-80T۳۸۰۳۶۰DN80سه دور۲۳۱۰۴۱۷.۵۹۰۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰

پمپ های  DAB – لیست قیمت پمپھای سیرکولاتور دیجیتالی DAB

پمپھای سیرکولاتور دیجیتالی DAB

پمپھای سیرکولاتور دیجیتالی DAB

مدلولتاژ(V)سایز لوله (inch)فاصله بین دو لوله (mm)حداکثر RPMحداکثر قدرت (W)حداکثر آمپر (A)حداکثر ارتفاع (m)حداکثردبی (lit/min)قیمت (﷼)
"½-Evosta 40-70/130 ۲۲۰۱۳۰سه دور دیجیتال۴۴۰.۳۹۶.۹۵۰۳,۸۴۰,۰۰۰
Evosta 40-70/130۲۲۰۱۳۰سه دور دیجیتال۴۴۰.۳۸۶.۹۵۰۳,۸۴۰,۰۰۰
Evosta 40-70/180۲۲۰۱۳۰سه دور دیجیتال۴۴۰.۳۸۶.۹۵۰۳,۸۴۰,۰۰۰

 

پمپ های  DAB – لیست قیمت پمپھای سیرکولاتور اینورتردار ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ(V)حداکثر قدرت (W)حداکثر آمپر (A)حداکثر ارتفاع (m)حداکثردبی (lit/min)فاصله بین دو لوله (mm)ورودی خروجی (inch)قیمت (ریال)
AC 35/180۲۲۰۲۲۰.۱۹۴.۱۴۰۱۸۰۹,۴۱۰,۰۰۰
AC 55/180X۲۲۰۴۵۰.۳۸۵.۸۶۰۱۸۰"¼۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰
AC 65/180۲۲۰۷۰۰.۵۶۱۵۰۱۸۰۲۳,۷۲۰,۰۰۰
AC 80/180۲۲۰۱۰۷۰.۸۸۱۶۶۱۸۰۲۵,۲۲۰,۰۰۰
AC 110/180X۲۲۰۱۷۴۱.۲۵۱۱۲۰۰۱۸۰"¼۱۲۸,۰۹۰,۰۰۰
BPH-E 60/250-40M۲۲۰۳۴۴۲۷.۵۲۰۰۲۵۰"½۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰
BPH-E 60/280-50M۲۲۰۶۰۶۳.۳۷۸۴۰۰۲۸۰۴۳,۶۸۰,۰۰۰
BPH-E 120/340-65M۲۲۰۱۲۶۲۶.۷۲۱۱۶۰۰۳۴۰"½۲۵۷,۴۶۰,۰۰۰
BPH-E 120/360-80M۲۲۰۱۷۸۹۹.۲۳۱۱.۵۱۰۰۰۳۶۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰

 

پمپ های DAB – لیست قیمت پمپ ھای سانتریفوژفایبرگلاس DAB

پمپ ھای سانتریفوژفایبرگلاس DAB

پمپ ھای سانتریفوژفایبرگلاس DAB

مدلولتاژ (V)قدرت (kw)قدرت (hp)آمپر (A)ارتفاع (m)دبی (Lit/min)خروجی (inch)قیمت (ریال)
KC - 200T۳۸۰۱.۲۱.۶۳.۱۱۶.۵۸-۳۲۱۱,۵۵۰,۰۰۰
KCV - 300T۳۸۰۲.۵۳.۲۵.۸۲۴۸-۴۴۱۶,۶۲۰,۰۰۰

 

پمپ های DAB – لیست قیمت پمپ ھای کوچک ھواده DAB

 

مدلولتاژ(v)قدرت (kw)قدرت (hp)آمپر (A)عمق قابل کارکرد(cm)دبی ھوا خروجی (Lit/min)ورودی ھوا(inch)قیمت (﷼)
NOVAIR 200MNA۲۲۰۱.۲۱.۶۳.۱۸۰-۲۰۱۶-۱۰۰۵,۴۱۰,۰۰۰
NOVAIR 600MNA۲۲۰۲.۵۳.۲۵.۸۹۰-۲۰۱۶-۲۹۱"¼۱۸,۵۱۰,۰۰۰

پمپ های DAB -لیست قیمت پمپھای طبقاتی صنعتی DAB

 

مدلولتاژ (V)قدرت (KW)قدرت (HP)آمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)سایز لوله (DN/inch) قیمت (ریال)
الکتروپمپ کامل
قیمت (ریال)
پمپ تک
NKV 10/9۳۸۰۳۴۵.۸۹۲۹۱.۲-۴۶.۵۱-۱۳۴۰۳۷,۶۵۰,۰۰۰۲۷,۱۶۰,۰۰۰
NKV 10/10۳۸۰۴۵.۵۷.۶۱۰۲۱۰۱.۴-۵۱.۷۱-۱۳۴۰۴۲,۹۹۰,۰۰۰۲۹,۶۱۰,۰۰۰
NKV 10/12۳۸۰۴۵.۵۷.۶۱۲۳۱۲۱.۶-۶۲۱-۱۳۴۰۴۳,۶۱۰,۰۰۰۳۲,۴۸۰,۰۰۰
NKV 10/16۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱۱۶۴۱۶۲.۲-۸۲.۷۱-۱۳۴۰۵۸,۳۹۰,۰۰۰۴۳,۳۹۰,۰۰۰
NKV 10/18۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۱۸۴۱۸۲.۵-۹۳۱-۱۳۴۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰۵۲,۳۱۰,۰۰۰
NKV 10/22۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۲۲۴۲۲۳-۱۱۴۱-۱۳۴۰۶۷,۳۴۰,۰۰۰۵۶,۵۵۰,۰۰۰
NKV 15/7۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱۹۵.۲۹۴.۲-۵۱.۱۲-۲۴۵۰۵۰,۲۴۰,۰۰۰۳۸,۸۷۰,۰۰۰
NKV 15/9۳۸۰۷.۵۱۰۱۴.۸۱۲۲.۴۱۲۱.۱-۶۵.۷۲-۲۴۵۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰۴۱,۶۴۰,۰۰۰
NKV 15/14۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۹۰.۴۱۸۸.۳-۱۰۲.۲۲-۲۴۵۰۸۴,۳۰۰,۰۰۰۶۵,۶۵۰,۰۰۰
NKV 15/17۳۸۰۱۵۲۰۲۹.۵۲۳۱.۲۲۲۸.۶-۱۲۴.۱۲-۲۴۵۰۸۸,۹۵۰,۰۰۰۶۶,۴۸۰,۰۰۰
NKV 20/10۳۸۰۱۱۱۵۲۲.۴۱۴۶.۵۲۱۴۳.۹-۷۸.۸۴-۲۹۵۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰۵۲,۷۷۰,۰۰۰
NKV 20/14۳۸۰۱۵۲۰۲۹.۵۲۰۵.۱۲۰۱.۴-۱۱۰.۴۴-۲۹۵۰۹۲,۳۸۰,۰۰۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰
NKV 20/17۳۸۰۱۸.۵۲۵۳۵.۵۲۴۹۲۴۴.۶-۱۳۴۴-۲۹۵۰۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰۸۶,۵۷۰,۰۰۰

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.